MILJÖ - DEBATTJag undrar vilka befogenheter en kommun har angående tomter som är rena soptippar vad gäller att snygga upp desamma - det finns ett antal sådana skamfläckar i kommunen.

Om husägaren får besked om att tomten behöver snyggas upp och ändå inte bryr sig, vad händer då? Om det är en sanitär olägenhet, tex att det finns råttor, är det väl ett miljöärende och som sådant kan väl kommunen tvångsförvalta fastigheten?

Bodil Hillman, Bjuv