INSÄNDARE Socialdemokraterna i Bjuvs kommun har identifierat ett antal faktorer som sammantaget gör att otryggheten bland invånarna ökat. En av orsakerna är den ökande likgiltigheten inför trafikregler. Helt oacceptabelt.

I en BRÅ-rapport kan vi konstatera att Bjuvs kommun ligger på andra plats efter Malmö, då det gäller antalet anmälda narkotikabrott per 100 000 inv. Dessa anmälningar är frukten av polisens arbete. Därmed konstateras att det finns ett underlag för anmälningarna och ytterligare polisiära insatser i Bjuvs kommun.

BRÅ:s rapport tydliggör ett allvarligt problem med droger i Bjuvs kommun. I flera kommuner i Nordvästra Skåne tas avloppsprov för att kontrollera förekomst av droger. Andra kommuner har valt att offentliggöra resultaten, dock inte Bjuvs kommun. Varför?

Numera finns ingen synlig lokal polis, stationerad i Bjuvs kommun. Ett viktigt skäl inför att den nya polisorganisationen sjösattes 2015, nämligen vikten av en lokal synlig polis, har helt uteblivit. Det är dags att kräva svar på varför.

Bjuvs kommun har sedan ett antal år tillbaka trygghetssamordnare anställda. Denna funktion är ytterst viktig för kommunens sammanvägda brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Socialdemokraterna i Bjuv kommun kommer att aktivt arbeta för att göra Bjuvs kommun tryggare genom att fortsätta arbetet med lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Till detta kopplas att vi kommer att ta kontakt med såväl politiker på nyckelfunktioner för dessa frågor, som med företrädare för polisen på lokal, regional och central nivå.

Synlig polisiär närvaro i Bjuvs kommun är ett absolut krav från vår sida och därmed behöver dessa resurser ökas snarast.

Anders Månsson                                                                Anders Ljung

Oppositionsråd                                                                  Ordförande

Socialdemokraterna                                                          Socialdemokraterna Bjuvs kommun