Mikael Henrysson svarar oppositionen om trygghetsboende.

DEBATT Oppositionens utspel är för mig mycket märkligt, de har under många år vid makten gjort flera fruktlösa försökt att bygga ett trygghetsboende men helt enkelt inte klarat av att genomföra det utan istället valt att lägga allt fokus på att det måste ske på en bestämd fastighet mm.

Vi i den styrande majoriteten arbetar för fullt med ett förslag till trygghetsboende som en extern fastighetsägare ska äga och driva, utan att Bjuvs kommun blockförhyr, i centrumnära läge tvärs över gatan från Ulven 3.

Då lyfter oppositionen återigen frågan om platsen och att Bjuvsbostäder ska bygga trygghetsboendet trots att deras styrelse har sagt nej. De får inte ekonomi i ett sådant projekt. Det kan i och för sig inte Socialdemokraterna veta eftersom de har valt att lämnat sina platser i styrelsen.

Bjuvs kommun är nu närmare en lösning på trygghetsboende än någonsin eftersom vi styrande valt att fokusera på huvudfrågan dvs att möjliggöra ett trygghetsboende för våra äldre.

Vi ser framemot att inom snar framtid presentera vår lösning för invånarna i Bjuv.

Mikael Henrysson
Kommunstyrelsens ordförande

Se oppositionens inledande inlägg här.