Under mötet i Fullmäktige den 10 december blev det 2 reservationer från moderaternas sida. Såväl när det gällde frågan om förvärv av Bjuvs Folkets Hus som frågan om att söka särskilda medel från MIgrationsverket.
I ärende 5, Förvärv av Folkets hus ”Blå vinkeln”, yrkade moderaterna följande:

Att Bjuvs kommun är inget bostadsbolag och ska inte köpa på sig nedgångna fastigheter utan vi ser att privata ägare kan göra ett långt bättre jobb för kommunens invånare. Vilket inte gick igenom och det blev reservation från moderaternas sida.

Andra Folkets hus som inhandlas detta året utan att det är med i investeringsbudgeten, två byggnader som nu kommer att kräva mycket tid och pengar innan Majoriteten bestämt vad de ska ha byggnaderna till vilket de inte vet i nuläget. Tittar man sen på vad de har i resultat kommande år så ligger den på 0,5% av intäkterna på den skattefinansierade sidan 3,7 Mkr och det är inte mycket till krock kudde om det händer något.

Ärende 7, Svar på motion från Bertil Olsson M angående eftersökning av medel från Migrationsverket.

Där moderaterna yrkade bifall till motionen som innebär att det kan göras mer effektivt om en till två personer eftersöker medel centralt från migrationsverket istället för som i dagsläget att de olika förvaltningarna själva söker medel från migrationsverket och ibland för samma person som kan vara både hos överförmyndaren, barn och utbildning. Nu eftersöker handläggarna medel som har mycket att göra i den ansträngda arbetssituationen som de har, och det är ju lätt att missa någon eftersökning.

Det ligger idag en eftersläpning på 13 månader innan kommunen får sina pengar från migrationsverket. Tittar man på vår grannkommun Åstorp så har de två personer som eftersöker medel från migrationsverket och de ligger i fas, men majoriteten avslog motionen och det blev reservation från moderaternas sida.  

Finns det fler frågor vad gäller motionen så hör gärna av er antingen till mig på telefon: 070- 212 61 83 - eller Bertil Olsson, telefon: 073-700 76 82.

Ninnie Lindell Oppositionsråd M