MÖTE Årsmötet hölls i matsalen på Varagårdens vårdboende den 16 mars. Den nya styrelsen som valdes denna kväll ser ut som följer:

Lisbeth Hermansson, ordförande, Per Rosvall, vice ordförande, Birgitta Franzén, kassör.

Sekreterare är Inger Andersson. Styrelseledamöter är: Karin Persson, Kjell Elgström, Göran Sjöberg.

Revisor: Bert Roos. Revisors ersättare Gull-Britt Hansson.

Valberedning. Kjell Andersson, Hans Hermansson, Rose-Marie Hansson.

Sammankallande: Kjell Andersson.

Arbetsutskott: Ordförande, V Ordförande, Kassör, Sekreterare.

Utflykts-, resegrupps- och studiebesöksansvarig: Styrelsen:

Föreningen är en aktiv o positiv förening med trevliga informationsmöten med underhållning och fika.

Verksamheten omfattar resor och god social gemenskap och har ett bra samarbete med föreningen NEURO i Helsingborg.

- Nya medlemmar hälsas välkomna. Alla Behöver Varandra, hälsar Inger Andersson som var vid pennan.