VANDRING Regionala utvecklingsnämnden anslår 2 000 000 kronor år 2015, till projektet Vandringens år i Skåne 2016.
Regionala utvecklingsnämnden stödjer ett projekt som ska öka intresset och kunskapen hos Skånes invånare om de skånska vandringslederna och naturområdena samt ge utökad kunskap och medvetenhet om vad vandring och naturen kan bidra med för det fysiska och psykiska välbefinnandet.

- Vi har en fantastisk natur i Skåne och det är bra att vi nu ökar möjligheterna ytterligare för människor att komma ut till både vandringsleder och naturområden. Pontus Lindberg, Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

MRG