Bert slår med lie.

 

SLÅTTER På Ekbacken har Naturskyddsföreningen Söderåsen sedan 1980-talet utfört restaureringsarbete på ett område vid Vegeå i södra delen av Åvarp för att skapa möjligheter för en blommande ängsflora.

I början av augusti var det dags att slipa liarna och efter torktiden när ängsväxternas frön lossnat räfsades ängen och det slagna togs bort. Blomsterfröna som blir kvar på ängen ger oss möjlighet att njuta av en ännu större blomsterprakt kommande år.


Johan och Bjarne gör redskapen redo för arbete.

 

Slåttern är en årlig arbetsinsats som skapar möjligheter för ängsväxterna att åter blomma och inte konkurreras ut av nässlor och älgört. Genom en kontinuerlig slåtter går det att hålla efter och reducera den högvuxna, kvävegynnade floran så att vi kan glädjas åt ängsväxter som gullviva, orkidéer, småvänderot, gökblomster,ängsbräsmam.fl. Förändringen av växtligheten innebär att insekts- och fågellivet successivt blir rikare, pärlemorfjärilar och blåvingar syns fladdra över ängen, i snåren sjunger kärrsångare och hackspettens trummande hörs.

Vissa år har vi haft hjälp av får som går på bete efter slåttern. Det innebär mindre arbete för oss att bekämpa slån och björnbär där lien inte biter utan vi får ta till grensax och sekatör.

Text och foto: Birgitta Jönsson