KYRKAN Söndag den 6 september kl 14.00 firas skapelsemässa i Ekeby kyrka. Den som vill hjälpa flyktingarna i Europa gör det via söndagens kollekt.
Med hjälp av kören firas skapelsens skönhet, i bön formuleras oro och sorg men också hopp inför jordens framtid.

- Det är en viktig gudstjänst för en miljöengagerad församling, säger kyrkoherde Annika Linderfalk.

I samband med gudstjänsten hälsas också församlingens nya präst Birgitta Sjöstedt välkommen. Birgitta Sjöstedt började sin tjänst den 1 september.

Kollekt går till insatser för flyktingar i Europa.

Fredagen den 4 september deltog några från församlingen i den pilgrimsvandring som gick från Uppsala till Lund och sen till det nu pågående klimatmötet i Paris.

MRG