Dessvärre var de tekniska förutsättningarna inte de bästa så vi avstår från att filma det.