Styrelsen för Billesholms Folkets Park 2016. Från vänster Veronika Turja, Reijo Turja, Johan Hagman, John Lind, Lotta Andgren, Anna Sonesson, Stefan Erlandsson och Stefan Jacobsson.
 
FOLKETS PARK På måndagen fick Billesholms Folkets Parks styrelse en ny sammansättning då 30 andelsägare kom för att säga sitt om verksamheten och ledningen för densamma.
Måndagens stämma blev en lugn och städad tillställning. Mötesordförande Martin Fridehjelm, socialdemokratisk ledamot bl.a. i Bjuvs kommunfullmäktige, ledde mötet vant och John Lind assisterade som mötessekreterare.

Det har annars stormat en hel del kring Billesholms Folkets Park de senaste åren. Inte minst i samband med att ny styrelse har varit på gång att utses.

För fem år sedan arbetade den dåvarande styrelsen i huvudsak med att serva hyresgästerna. Fika- och varmkorvförsäljning var Parkens huvudsakliga inkomstkällor under exempelvis Bergateaterns föreställningar eller PRO-danserna.

Sedan i fjol har istället sittande styrelse försökt sig på att driva Parken mer som ett företag och t.ex. höjt hyrorna. Inga arvoden har tagits ut och anställda 2,5 vaktmästare har finansierats via lönebidrag. Den nedåtgående spiralen vad gäller intäkterna har man nu också lyckats vända till en försiktig vinst på 67.000 kronor.

Varierat utbud
Under det gångna året har man i den gamla parken kunnat besöka Veteranbilsträffarna, gått på Nationaldagsfirandet, sett Bergateaterföreställningar, dansat med PRO eller Brogårdagillet – eller gått på buggkurs. Dessutom har det dansats Squaredance, musikkårer har spelat och så har många privatpersoner också förlagt minnesvärda tillställningar som bröllop, dop och födelsedagar till den unika och vackra gamla parken.

Särskilt tack på gång
Frågan om Rotundans förstörelse i somras, och kostnader respektive intäkter kring händelsen, restes av en medlem. När det en helg i somras stod klart att Rotundans golv förstörts av ett gäng ungdomar som hyrt Parken för sin röjarskiva startade en pengainsamling för Parkens bevarande. (Parken grundades 1898 och är idag en av landets få kvarvarande i sitt slag.) Föreningar liksom privatpersoner gav pengar. Frågan var nu hur mycket detta gav.

Kassören Lotta Andgren och vice ordförande Reijo Turjo svarade att summan vid en koll nyligen låg på 18.000-19.000 kronor men att det ännu inte slutligen fastställts hur mycket pengar som inkommit eftersom ”kanalerna” varierat och alla ännu är räknade. Summan kommer dock att fastställas och de givmilda att tackas – under festliga former, enligt Andgren.

- Till dess föreslår jag att vi lägger till ett varmt tack till dessa personer i protokollet från ikväll, sa mötesordförande Martin Fridehjelm.

Hyror och villkor
Styrelsen har under året också sett över alla gamla hyresavtal och villkor för att skapa nya rutiner och en rättvis hyressättning. Det vill säga – hyran ska vara densamma för lokalen/parken – oavsett vem hyresgästen är.

En konsekvens av detta är att Bergateatern inte längre kommer att spela i Parken utan flyttar till Sundspärlan i Helsingborg, berättade Ingrid Lundin från teatern.

Nya styrelsen
Man kan säga att styrelsen som valdes på måndagen är ”nygammal” då den består både av nykomlingar och ledamöter som ställt upp till omval. De valda är:

Ordförande - Reijo Turja (fyllnadsval på 1 år efter avgående Jan Hokollegg – tidigare vice ordförande)
Ledamöter på 2 år – Johan Hagman, Anna Sonesson, Stefan Erlandsson – alla nyval
Ledamot på 1 år – Lotta Andgren – omval
Ledamot, fyllnadsval på 1 år – John Lind
Suppleanter på 1 år – Marina Steinhoff och Stefan Jacobsson
Revisor på 2 år – Hans Alsholm – omval
Revisorsersättare på 1 år – Bo-Göran Roth – nyval

Idel ädel män
För första gången på år utsåg andelsägarna också en valberedning, något tidigare styrelser inte lyckats med och där därför styrelseledamöterna själv fått utföra denna viktiga, demokratiska syssla. Till valberedning utsågs: Jan Hokollegg, Bo-Göran Roth och Emil Lord.

Vän av ordning påpekade att det i förslaget även borde ingå kvinnor. Ett försök att reglera detta gjordes, men misslyckades.

Avslut på vita duken
Mötet avslutades med att Reijo Turja å styrelsens vägnar tackade avgående ledamöter för insatsen. Arrangören av Veteranbilsträffarna, Eddy Nilsson med hustru, fick ett särskilt tack för inte minst den PR som evenemanget skapar för Billesholms Folkets Park.

Efter den formella avslutningen bjöds stämmodeltagarna på kaffe och finfina smörgåsar á la Veronika Turja. Serverat på vita dukar vid trevligt arrangerade långbord.

Marianne Rönnberg Galmor