Joseph Galmor, Joav AB och Niclas Persson, Duo Montage AB. Båda från Bjuv.

NÄRINGSLIV I Stockholm går bygget av två nya pendeltågsstationer in på slutvarvet. Med och skapar effektivitet och säkerhet på de nya perrongerna är två Bjuvsföretag – Joav AB och Duo fasadmontage AB.

Citybanan är en ny pendeltågstunnel som byggs under Stockholm från Södra Station, under Riddarfjärden, för att sedan mynna ut vid Karlberg på nordvästra sidan av staden. I den tunneln byggs samtidigt också två nya pendeltågsstationer. En dubbelperrong under Stockholms central och en enkelperrong under Odenplans T-banestation.

Hela projektet syftar till att effektivisera spårtrafiken genom Stockholm och har också både ett miljö- och säkerhetstänk. Säkerhet för passagerare och inte minst för lokförarna.

Att människor hoppar framför tågen, eller ramlar eller blir knuffade och blir skadade eller dödade, är händelser varje förare bara är alltför van vid. Inte minst i Stockholms spårtrafik. Så förutom att de spåren och perrongerna som nu byggs är designade för att skona miljön så satsar Trafikverket stort på säkerheten. Ett världsunikt projekt. Och det är här Bjuvsföretagen kommer in i bilden.

Världsunikt projekt
Det är nämligen de som monterar  de glasväggar som sätts upp längs de nya perrongerna. Som dels innebär att miljön för passagerarna blir trevlig och ren, dels ökar säkerheten. Tack vare glasväggarna ska helt enkelt inte någon längre kunna hamna på spåren.

Glasväggarna med sina skjutdörrar tillverkas i Schweiz av Gilgen vars svenska representant är Bjuvsbon Joseph Galmor på Joav AB. Platschef för glasdörrsbygget i Stockholm. Till sin hjälp har han bl.a. anlitat ett annat Bjuvsföretag - Duo Fasadmontage AB – som även äger Bjuvs snickerifabrik.

- Vi började jobba i juni 2015 och ska vara klara i slutet av april i år, säger Joseph Galmor. Och nu när vi närmar oss mål är arbetet mycket intensivt.

 

 

I gott sällskap
- Vi är förstås mycket stolta över att ha fått detta uppdrag som betyder så mycket för både resandet i Stockholm och moderniseringen av spårtrafiken, fortsätter Joseph Galmor. Det är en fjäder i hatten i svenska sammanhang och vårt arbete gör förhoppningsvis även något positivt för Bjuvs rykte. Vi visar att vi kan jobba!

Gilgen har ett antal liknande stora projekt på ”meritlistan”. Bland annat på Kennedy Airport i New York, i Paris tunnelbana samt i städer som Hongkong och en rad kinesiska storstäder.

Duo, med 16 man på plats, sköter monteringen av såväl glasväggar som positioneringssystemet för tågen. Som kort innebär att vagnarna stannar på en viss given plats längs perrongen. Anpassad till glasväggarna som består av ett antal skjutdörrar på varje tågstopp samt nödutrymningsdörrar längs hela perrongen . Vilket innebär att det går att ta sig ur vagnarna vid ett eventuellt nödutrymningsläge. Även om tåget s.a.s. stannar på fel ställe.

"Ett lyckokast"
- För oss är det här jobbet ett lyckokast, säger Niclas Persson, VD på Duo fasadmontage AB. Som förhoppningsvis kan ge ringar på vattnet, alltså nya jobb. När det behövs byggas fler perronger.

- Den här typen av monteringsjobb under mark är något helt nytt för oss, fortsätter Persson. Vi sätter upp hela 1,5 kilometer dörrar i underjorden och det är sjukt mycket!

Stationen på Odenplan är helt ny. I Vasastan där Odenplan ligger, har det hittills inte funnits någon pendeltågsstation över huvud taget vilket har inneburit att resande behövt åka stora omvägar för att ta sig mellan olika delar av Stockholm.

 

 

Flaskhals försvinner
- Pendeltåg är i dagens Stockholm viktigare än T-banan, förklarar Joseph Galmor. Eftersom de förbinder alla stadens förorter med centrala staden. Hela banan sträcker sig från Nynäshamn till Uppsala och passerar på vägen Arlanda flygplats.

Idag förbinds Stockholms centrum med spårtrafiken söderut av två spår där fjärrtåg, godståg och cirka 500 pendeltåg passerar varje dag. Detta innebär trängsel och förseningar.

När den nya tunneln är planerad att invigas i juli 2017 kommer alla pendeltåg att gå igenom den nya tunneln och därmed frigörs de befintliga spåren. Beräkningen är att öka den totala kapaciteten från 28 till 52 tåg i timmen. En nödvändighet för spårtrafiken både i huvudstaden och i hela landet.

Marianne Rönnberg Galmor

{source}<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BWfr6Ak-9Ww" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
{/source}