Barn från förskolan framförde sin åsikt om alla människors lika värde på sitt eget lilla sätt.
 
MOTBILD Trots torsdagsmorgonens duschregn intog alla Ekebybarn, många lokalpolitiker samt  nyfikna lokalbor Banktorget i Ekeby för att tillsammans sända ut ett budskap till världen: ”Från Afrika till Europa – vi är kompisar allihopa”.

För de allra flesta bosatta i Ekeby, liksom för hela Bjuvs kommun, kom onsdagens brandattentat mot det tänkta HVB-boendet för flyktingar vid Flamman oväntat. För kommunledningen till och med som en chock. Även om det också på Banktorget denna dag hördes röster som sa att de inte alls var överraskade över att någon även här satt eld på ett blivande boende för flyktingar. Precis som människor gjort på andra orter runt om i landet under de senaste månaderna.

Manifestationen för ett varmt och välkomnande Ekeby på Banktorget på torsdagen hårdbevakades av media, som plötsligt frigjort resurser för Bjuvs kommun sedan något så spektakulärt som en misstänkt anlagd brand i ett blivande boende för flyktingar stuckits i brand. Sådant ger ju många klick på webben och kanske skulle något nytt och bildmässigt inträffa idag också?

Bredvid Torget fanns även räddningstjänsten och polisen stationerade så säkerheten på platsen var god.

Mota bort rädslan
Själva manifestationen syftade till att mota bort den obehagliga och skrämmande känsla som gårdagens händelse skapat. Och det skedde med hjälp av alla barn i Ekebys förskola och skola.

Om de små får se många vuxna ta avstånd från att lösa frågor genom att använda våld och skräck så är de som vuxna förhoppningsvis lika toleranta, gick säkert resonemanget i förvaltningen och bland politikerna när de beslutade om manifestationen.

Allas lika värde
Ekebyskolans rektorer liksom Ann-Sofie Fridehjelm, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och själv Ekebybo och kommunalrådet själv, Anders Månsson, talade i tur och ordning till det folkhav av barn och vuxna som samlats framför scenen för att se och höra.

- Vi är alla lika mycket värda oavsett var vi föds, var essensen av det som sades.  Vi ska inte ha sådana här händelser mer i Bjuvs kommun. Vi måste hjälpa dem som behöver hjälp. Visa solidaritet med våra medmänniskor.

För att ge extra tyngd bakom orden framträdde en del av de närvarande barnen på scenen med bl.a. en sång där man sa ”Hej” på en rad olika språk och med körsång konstaterade man att ”Från Afrika till Europa – vi är kompisar allihopa”.

 

 

Effektiv metod?
Ordspråket ”Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli” fick plötsligt nytt liv. Men ord i all ära. De blir verklighet först när vuxna själv uppträder som de lär ut. Vuxna är förebilder och först när majoriteten konstant agerar och manifesterar att det är fel att ge sig på andra bara för att de har ett annat ursprung än majoriteten, så blir ”vaccinationen” mot hat och våld lyckad.

Det är oroliga tider i Sverige och världen just nu så att försöka kan i alla fall inte vara fel.

Marianne Rönnberg Galmor