Att vintern återkom till kommunen på tisdagen hindrade inte de som anmält sig att komma till Parken.

BOSTAD Samarrangemanget på tisdagen i Billesholms Folkets Park kring hur man vill bo i Bjuvs kommun lockade 130 personer.
Swedbank var värd men såväl kommunen som andra privata näringslivsidkare fanns bland talarna.

Såväl parkeringen längs Billesholmsvägen som själva gården i Parken fylldes med bilar när folk kom från hela kommunen för att höra vad som är på gång inom kommunen och byggsektorn.

Kommunalrådet Anders Månsson berättade om utvecklingen ur ett boendeperspektiv. Även om evenemanget också berörde Findus nedläggning och vad detta eventuellt kunde tänkas innebära för boendepriser etc. Månsson berättade om det planerade trygghetsboende som kommunen avser bygga i centrala Bjuv. Publiken lyssnade intresserat även om någon också ifrågasatte om äldre människor verkligen bo ”……så där. Långt ifrån naturen och med en massa avgaser runtomkring”. Månsson svarade att huruvida det blir intresse för boendet eller inte lär visa sig.

Marknadsmässigt pris
Bjuvsbostäder redovisade sedan för det område som ska påbörjas i sommar och vara klart nästa. Allt som allt 16 hus. Uppdelat i två- och trerumslägenheter. 59 respektive 80 kvadratmeter och med eget garage och förråd i varje bostad. Månadshyran tippas ligga kring 9.000 -10.000 kr. Någon en och annan ifrågasatte ur pensionärsperspektiv.

- Det här är ju tänkt som lägenheter man skaffar sig då man säljer villan, replikerade Bjuvsbostäders representant. Då får man ju lite pengar man kan lägga på hyran. Och detta är det pris som nybyggnation ligger på.

- Dessutom är det ju ett bekymmersfritt boende där man ringer efter service när det behövs. Istället för att behöva stå för det själv.

Större än Falken
Lägenheterna är något större än de i Falken längs Gunnarstorpsvägen i Bjuv och det finns också plats för den som önskar skapa sig en uteplats.

I Bjuv och Ekeby är alltså nya boenden på gång. Återstår Billesholm där det anses finnas gott hopp inte minst med tanke på att Pågatåget snart stannar där frekvent. Billesholmarna har fått en enkät att besvara från kommunen om hur stort deras intresse för lägenhetsboende är.

Före minglet som avslutade programmet redogjorde också lokala mäklare om hur dagens marknadsläget ser ut och en jurist pratade om vad man ska tänka på vid köp och försäljning av bostad, vad som gäller för gifta respektive sambos osv.

Marianne Rönnberg Galmor