SAMHÄLLSSÄKERHET Fungerar räddningstjänsten idag eller kräver framtidens Bjuv ett samgående med Räddningstjänsten Skåne Nordväst?  Förbundsdirektör Christer Ängehov informerade och fullmäktige röstade för fortsatt utredning.
Räddningstjänsten i den modell som Bjuvs kommun för närvarande ingår i omsätter 180 mkr. 156 mkr av den summan betalar medlemskommunerna. Resten av pengarna är så att säga egenintjänade. Organisationen har 260 medarbetare i 11 kommuner med sammanlagt cirka 350 000 invånare. Åtta räddningstjänster täcker in 2500 kvadratkilometer yta och ledningen sitter i Bårslöv.

Som vi alla ser, inte minst i olika nyhetssändningar på TV, så utsätts idag räddningstjänsten inklusive brandkår, ambulanspersonal och för den delen också polisen för saker som inte ingick i beräkningen när de hittillsvarande organisationerna utformades. Det är m.a.o. idag ingen överdrift att säga att de som arbetar med samhällssäkerhet rör sig i ett nytt samhälle. Med skjutningar som i Malmö, Helsingborg och nyligen Ängelholm. Trygghetsfrågor har blivit ett nytt samtalsämne överallt i samhället och de årliga trygghetsmätningarna säger att invånarna känner sig alltmer otrygga.

Bjuv förändras också
Inte heller i lilla Bjuvs kommun pekar utvecklingen i rätt riktning, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Skåne Nordväst, som på kommunfullmäktigemötet före jul hade kommit för att presentera hur den nya organisationen som ska ta form, och där man gärna ser Bjuvs kommun som medlem, är tänkt att formas och fungera. Sprängningen på polishuset i närliggande Helsingborg bådar inte gott och risken att buset sprider sig till byarna, är påtagligt.

- Staten kräver förändring i form av ökad trygghet, sa Christer Ängehov. Den försämrade känslan av trygghet har förändrat samhället och vi måste vända den negativa utvecklingen.

Civilt försvar
Därför skjuter staten nu till pengar till kommunerna för att stärka civilförsvaret som i sin tur ska stärka totalförsvaret av hela Sverige. Försvarsmakten säger att kommunerna kommer att ha krav på sig över hela landet  för den händelse  kris och krig skulle komma att hota. En kommun ska i ett sådant läge kunna klara sig så länge som möjligt.

- Som det ser ut idag så klarar vi oss kanske i tre dagar men sedan är det slut, konstaterade Ängehov kallt.  

Skarpt läge?
För att kunna hantera utmaningarna som vi nu står inför så måste Räddningstjänsten för att kunna fungera i framtidens samhälle enligt Christer Ängehov även ha ett eget övningsfält samt utbildningslokaler och en hel serviceorganisation. Det lät som om han talade om en militär organisation och kanske är det ditåt vi rör oss.

- Vi måste dessutom ha kvalitetssäkra övningar och utbildningar. Vilket kräver en stabil och förutsägbar ekonomi. Ett antal kommuner emellan. Och om ni går samman med oss kan vi tillsammans skapa ett sådant tryggare samhälle, tillade Ängehov.

Ungdomsverksamheten
Man kan verkligen tala om en ny tid när det respekterade Räddningsverkets personal utsätts för stenkastning när de kommer för att släcka bränder och rädda liv. Ängehov berättade att verkets Ungdomsbrandkårsverksamhet har förbättrat läget i Helsingborg. Som före 2009 hade tre skolbränder men som efter att man arbetat med relationsskapande på skolor mm samt utbildning under perioden 2012-2016, lett fram till att staden idag nästan inte alls har några skolbränder.

En billig försäkran?
Att gå med i den nya Räddningstjänstorganisationen kostar förstås. Närmare bestämt cirka 8-9 miljoner kronor om året. Grunduppdraget utgår från kommunens faktiska kostnad för verksamheten. Tjänster utöver grunduppdraget, som tex krisberedskap, är tilläggsuppdrag och finansieras via separat avtal. Sedan tillkommer det för den som vill ansluta sig också bla en omställningskostnad Pengar som behövs för att märka om fordon, byggnader, kläder, befintlig utrustning, inkoppling i en ny IT-plattform mm.

Skulle Bjuv besluta sig för att gå med i den nya organisationen så ska den vara i drift senast den 1 januari 2019.

Andra som uppvaktats
Svalövs kommun har gjort sin genomlysning och avvaktar besked från Räddningsverket om huruvida man kvalar in i gänget.  Perstorp håller på att genomlysa sina behov. Landskrona kommun har sagt nej liksom Åstorp och Klippan.

Trygghetscentralen, varifrån räddningsarbetet leds, med egen försörjning av stabslokaler, teknik och bemanning, är tänkt att finnas i Bårslöv.

Bjuv positivt och negativt
- Jag tror detta är bra för oss, sa Anders Månsson, Bjuvs kommunalråd. Tittar vi på kostnadsbilden fördelad på våra invånare så hamnar vi på 467 kr per person. Jag yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Ninnie Lindell, moderat oppositionsråd i Bjuvs kommun, var av en annan mening:

- Vi har en fantastisk räddningstjänst idag och jag har lärt under åren att inte ändra på ett vinnande koncept. Och att det dessutom kommer att bli 2 miljoner kronor dyrare på år jämfört med nu. Alla som sett den budget vi ska ta för 2018 inser ju att vi inte har de pengarna. Så jag yrkar avslag på förslaget.

Urban Berglund för KD tog till orda:

- Vi är helt eniga i majoriteten om att satsa på en lösning  och jag vill därför yrka bifall.  Vi tror detta är något vi verkligen behöver och vi tror att detta förslag är en mycket bra lösning.     Personligen tror jag också på samarbete i nejden.   

En efter en gick de närvarande partiledarna upp i talarstolen och nu var det Centerns och xxxx tur:

- Vi bifaller efter diskussion i partiet Kommunstyrelsens förslag, var hans korta inlägg.

Tomas Olsson i Framstegspartiet så:

- Jag vill yrka avslag. Man har sett så många mindre orter som gått med i förbund där det slutar med att bemanningen blir betydligt sämre. Samverkan är bra men jag ser hellre att vi fortsätter med Svalöv, Klippan och Åstorp som nu. Lika barn leka bäst.

Slutligen var det SD:s och Mikael Henryssons tur och han yrkade bifall till KS-förslaget. Som man tycker är bra och behövs i framtiden.

Kommunalrådet igen
Anders Månsson återkom i talarstolen ännu en gång innan församlingen röstade. Han kunde inte hitta belägg för Ninnie Lindells påstående att anslutningen blir 2 miljoner kronor dyrare än dagens pris. Han tillade:

- Ska vi inte ändra något som fungerar? Hade vi tänkt så då hade vi nog stått helt still.  Om vi inte vågat, sa han.

Även den politiske vilden Mats Matsini Ljungkvist yrkade bifall till KS:s förslag.

- Nya tider med nya riskmoment som vi inte känner till idag styr. Att då luta sig mot nåt som fungerade igår det känns liiite svagt.  Så jag yrkar bifall, avslutade han.

Därefter klubbades Kommunstyrelsens förslag om att gå vidare i processen med att ansluta Bjuv till den nya räddningstjänsten. Hela M-gruppen i kommunfullmäktige inkom med en reservation.

Marianne Rönnberg Galmor