Vägen som löper mellan de två delarna av Norra Vrams kyrkogård är tungt trafikerad av bl.a. långtradare som av GPS:en visas till Fryslagret i Bjuv via Åstorp och Norra Vram. Den som försöker ta sig över vägen får se sig om och inne i bostadshusen skallrar både fönster och väggar.
STÖRANDE - BOM! säger det när långtradare efter långtradare i hög hastighet kör förbi huset på Fjärdingsmannavägen i Norra Vram. Hos Plosjös i Olstorp stör långtradarna också – bla när de kör på tomgång natten igenom alldeles utanför sovrummet.
Mellan de två olika gravplatserna vid Norra Vrams kyrka löper vägen bl.a. mellan Åstorp och Billesholm. Genom Norra Vram råder hastighetsbegränsning men det tar inte förarna någon större hänsyn till. Att både tyngden på trafiken och hastigheten spelar roll visar sig inte minst på den vackra gråstensmuren på den sidan där kyrkan är. Muren hänger sedan länge på järnstöttor och hade absolut ramlat ner på marken utan dem.


I korset där Norra Vramsvägen kommer upp förbi det gamla ålderdomshemmet är det för det mesta stora, djupa kratrar i asfalten. Ungefär precis där i trekorset finns också ett löst liggande brunnslock som smäller högt när de tunga bilarna rusar över det.

Allt sammantaget skapar en jobbig situation för exempelvis familjen Svenson som bor i villan i korsningen Fjärdringsmannavägen och Billesholmsvägen. När det är som värst vaknar familjen och tror att bilarna kör inne i vardagsrummet.

 

 

Dubblar hastigheten
- Jag har varit i kontakt med alla ansvariga för det här, berättar Nicklas Svenson. Bjuvs kommun, PEAB och Trafikverket. För att försöka få ner hastigheten och för att få korsningen mot Bjuv lagad så att vi slipper störningarna också därifrån. Precis som från brunnslocket.

- Här är hastigheten begränsad till 50 km/tim men jag har kollat och den genomsnittliga hastigheten är i själva verket mellan 70 och 100 km/tim.

Inom parentes kan tilläggas att när nu Findus lämnar över till Foodhills den 1 mars är det ingen som vet hur detta kommer att påverka. Ännu finns det bara ett företag som ska börja verka från Findusområdet men blir området det kluster av mängder av företag som är Foodhills vision, ja, då ökar säkert trafiken bl.a. utanför Plosjös.

Polisens sak
När Nicklas Svenson klagat hos Trafikverket och bett om ytterligare sänkt hastighet eller rent av någon form av hinder eller kamera, så att förarna sänker hastigheten, har han fått till svar att detta är en fråga för polisen. Och så verkar frågan över huvud taget bollar runt mellan olika instanser.

- Det är otäckt att vara ute och gå med barnen, berättar Stephanie Svenson. Går vi längs vägkanten så sänker lastbilarna inte hastigheten utan kör vara i full fart ut i motsatta vägbanan och dundrar förbi. Vi har själv varit på väg att bli påkörda och har sett andra också hinna undan med andan i halsen.

 

 

”Rena sandlådenivån”
- VI har försökt få rätsida på det här i två år men frågan bollas hela tiden mellan Trafikverket och kommunen och jag kan inte känna något annat än att vi rör oss på sandlådenivå här.

Vi kollar själv med Peab som enligt Nicklas Svenson har uppdraget från Trafikverket att reparera i korset. Vad händer egentligen?

- Vi har varit utanför vårdhemmet på Norra Vramsvägen och mätt asfalt, tillstår Bengt Börjesson på Peab i Örkelljunga. Där ska asfalteras men verken är stängda och öppnar inte förrän runt den 1 april. Så innan dess kan det inte bli aktuellt.

Bengt Börjesson talar alltså om riktig asfalt och inte den typ av ifyllnad som vi som rör oss i området till vardags sett både komma och försvinna.

- Vägen har ju uppenbarligen satt sig där så först måste den riktas upp så att det blir fall till avloppsbrunnen. Så att inte vattnet kan samla sig i hålorna som det gjort hittills.  Och när det är klart kan man asfaltera. Någon exakt tid för detta finns dock i dagsläget inte avsatt för jobbet.

 

Med åren har det blivit en hel pärm av paret Plosjös korrespondens med Bjuvs kommun och övriga som berörs av den störande trafiken precis utanför deras villa i Olstorp.

Störningar också i Olstorp
Tung långtradar- och lastbilstrafik har vi i och kring Bjuv över huvud taget problem med ända sedan Fryslagret Findus-Kloosterboer byggdes med tänkt tillfart från 110:an in några meter på Kristinetorpsvägen. Även Ekeby och Billesholm har drabbats av samma problem eftersom långtradarchaufförerna letat sig också dit för att hitta parkering.

Längs korsningen Kristinetorpsvägen fortsätter långtradare från hela Europa att parkera och skymma sikten. I väntan på sin spottid på Fryslagret.

Också på ett annat håll i Olstorp – närmare bestämt bredvid Per-Olov och Gunnel Plösjös villa på Rosentorpsvägen 22 stör trafiken till och från Fryslagret. För det som tidigare bara var infarten till Utetjänst samt Brings på Findusområdet är idag också utfart. Och till den ökade trafiken kommer alltså att de långtradare som väntar på att komma in till Fryslagret även hittat till platsen utanför deras sovrum. Där de står och kör på tomgång natten igenom. I väntan på att verksamheten på Brings ska öppna kl 7 på morgonen.

Villaägarna förbisågs
I flera år har Plosjös uppvaktat både Bjuvs kommun och Söderåsens miljöförbund om störningarna som uppstod sedan det gavs klartecken till att dra in en infartsväg till Findusområdet. Utan att samtycke eller öht synpunkter inhämtats från villaägarna. Något som ansvarig chef idag, Kertin Wulff, säger sig inte kunna ansvara för eftersom hon inte innehade tjänsten förrän på sistone.

- Om jag vill bygga något på min tomt krävs det tillstånd, säger Per-Olov Plosjö. Men när kommunen ska ha något gjort struntar de i vad som gäller för vanligt folk. De bara kör på och resultatet av det är att vi dygnet runt störs av dessa många lastbilar och långtradare. Sedan kommunen tillät en infart precis här.

- Sedan Fryslagret byggdes har det blivit outhärdligt, fortsätter han. Nu kommer här stora långtradare dygnet runt. Förarna talar varken svenska eller engelska och söker platser att stå och vänta innan de kommer in till exempelvis Fryslagret. Men från halv 4 på eftermiddagen och till nästa morgon när Bring öppnar igen så är det ingen som släpper in dem och då har vi många av dem här utanför istället.

Okänd plats
Bjuvs kommun har en uppställningsplats som dessa förare ska hänvisas till. Men vad gäller det när de varken får förhandsinformation eller kan läsa? Eller tycker att det är mer bekvämt att vänta nära grinden?

- Vi har uppvaktat kommunen dels för vår egen räkning men också för att de här jättebilarna ju korsar barnens skol- och cykelväg. Många gånger per dygn. Förutom att det rör sig om en slitsam miljö för oss att bo i så är det ju faktiskt rent farligt för barnen när de stora schabraken rullar in över stigen de använder när de tar sig till och från skolan.

Plosjös korrespondens med tjänstemän i Bjuvs kommun har pågått länge. Den senaste turen har adresserats Kerstin Wulff, chef för Tekniska enheten.

Hon och Plosjös har haft ett möte och Plosjös vill ha fler – men Kerstin Wulff anser dock inte att kommunen kan göra något mer för att hjälpa paret och hänvisar numera till Söderåsens Mijöförbund.

Skyltar på olika språk
En sak har hon dock erbjudit från kommunens sida. I samråd med företaget Bring och som lagfaren huvudman för Billesholmsvägen avser Bjuvs kommun förslag till åtgärder. Närmare bestämt en översyn av de lokala trafikföreskrifterna, i syfte att instifta stoppförbud på den delen av Billesholmsvägen som är infart till Brings och Utetjänst. Skyltning på olika språk ska också komma på plats. Kommunen tillägger att bullernivån hur som helst ligger på 55 Db på dagtid, vilket är en tillåten nivå.

- Men vad ska skyltar göra för skillnad? Undrar Per-Olov Plosjö uppgivet. Och den mätning som kommunen gjorde i somras skedde mitt i semestern och är helt missvisande.

Plosjös har klagat på störningarna runt sin bostad i flera år. Kommunen, upplever man, har slagit dövörat till och Söderåsens Miljöförbund har först avvisat parets klagomål men sedan Länsstyrelsen uttalat att klagomålet är befogat har Miljöförbundet utrett och fastslagit att det faktiskt råder ”en olägenhet för människors hälsa” i och runt bostaden på Rosentorpsvägen 22.

Inte kommunens bord
Men trots detta står hela frågan och stampar på samma fläck som den gjort länge nu och när jag besöker Gunnel och Per-Olov Plosjö berättar de om hur trötta de är på att inte få den hjälp de bedömer de har rätt till från kommunens sida. Som tex ett bullerplank.

Jag kollar med Kerstin Wulff på Tekniska men hon hänvisar till att man numera överlämnat ärendet till Söderåsens Miljöförbund och att det inte ankommer på kommunen att ordna ett plank åt Plosjös.

David och Goliat?
- Vad har den lilla människan för chans mot överheten, frågar Per-Olov Plosjö. Vi har hållit på i åratal för att få rätsida på det här.

- Trots att kommunen brutit mot gällande regler när infarten byggdes och Söderåsens Miljöförbund erkänt att de gjorde fel som avvisat oss från början, så är det vi som får leva konsekvenserna, fortsätter Per-Olov Plosjö.

- Efter den senaste turen får jag känslan av att kommunen tänker att det är billigare att vänta ut mig tills jag försvinner. Snarare än att göra om och göra rätt.

Jag går ut till min bil på Rosentorpsvägen. Får ta en stor lov runt en jättevattenpöl för att komma till bildörren. För bortsett från störningsproblematiken hos Plosjös så är också denna gata illa underhållen. Ungefär som på de flesta håll i Bjuvs kommun.

 

Numera är den tidigare hela, vackra Sellebergavägen sönderhackad i ett antal delar pga fiberdragning.
 

BOM! stup i kvaren

Nu kom den 8:e långtradaren från Ecophone förbi mitt hus och det skakade och small. Sedan Öresundskraft sågat sönder tidigare så fina Sellebergavägen för att dra fiber så har det just utanför mitt hus uppstått månkratrar som bara blir större och större pga den tyngd som de stora långtradarna från Ecophone som lagrar i Findus gamla kycklinghus har, och som hela tiden förvärrar vägskicket.

Jag och maken kontaktar Bjuvs kommun för att be dem åtgärda eländet eftersom – hör och häpna – också vi väcks av de dundrande bilarna som far förbi alldeles under vår sovrumsbalkong. Och som dygnet runt gör att våra fönster skakar.

Vi får löfte av Kerstin Wulff om en snar asfaltering.

Jag hör titt som tätt om att det går bra för Bjuv och att det här ska bli en attraktiv boendekommun. Bra. Det måste ju betyda att också vägarna är tänkta att se ut som i ett välmående land. Och inte som gropiga leråkrar i någon bortglömd, avlägsen håla i Sibirien eller Afrika.

Bortsett från att antalet samtal om dålig väghållning till självaste kommunalrådet skulle minska så skulle också både tjänstemännen på Tekniska och bjuvsnytt.se:s redaktion kunna ägna tiden åt annat än frågor om asfaltering, trafikstörningar, väghållning osv.

Marianne Rönnberg Galmor