HISTORIA Har du någon gång upptäckt att det finns rester av hus inne i skogen på den gamla avstängda grusvägen mellan 110:an och Torekullsvägen i Billesholm? I så fall ska du läsa detta.
Strax efter korsningen 110:an och Risekatslösavägen-Gamla Billesholmsinfarten, i riktning Ekeby, finns på vänster hand en grusväg som numera är stängd för biltrafik. Den vägen leder upp till Torekullsvägen och ungefär halvvägs upp dit till höger finns några gamla husruiner en bit in i skogen.

Stenarna vittnar om ett hus som numera är så gott som bortglömt bland lokalbefolkningen. Huset hette Teodorsminne men blev i folkmun Todersminne. Jag minns att jag som barn på Todersminne i sällskap med min far. Eftersom han var vän med människorna som bodde där.

Mycket mer än så minns jag dock inte. En som däremot minns alldeles utmärkt är en man som har direkt anknytning till platsen eftersom det var hans släkt som bebodde huset, eller gården, fram till dagarna då huset försvann. Mannen heter Finn Eldh. Född i Billesholm men utflyttad därifrån för mycket länge sedan. Den observante besökaren på lokala Facebooksidor om Billesholm känner säkert igen namnet för Finn Eldh följer med stort intresse via Facebook, händelseutvecklingen på födelseorten. Och delar gärna med sig både av bilder och berättelser från förr.

- Namnet Teodorsminne kommer från Theodor född 1687. Han sägs vara den förste som adlades under namnet Ankarcrona, berättar Finn Eldh.

- Fadern kom som flykting från Böhmen och namnet Teodor förekommer ofta i släkten Ankarcrona.

Teodorsminne var från början ett mindre jordbruk och en fruktodling.

- Jag har fått mig berättat att den förste som drev gården hade anknytning till släkten Ankarcrona. Jag har hört namnet Klerk i detta sammanhang.

- Långt efter att Teodor på 1600-talet uppförde gården kom Finns Eldhs egen släkt dit.

- År 1924 kom min morfar Peter Jönsson och min mormor Emma född Malmström som arrendedatorer till Teodorsminne. Dom hade med sig barnen. Ernst född 1907, Erik 1909, Elsa 1912 (min mor), Malte 1914, Lennart 1917 och Sten 1919.

Gården bestod av 38 tunnland åker, fruktodling och stor trädgård. Man hade 4 hästar, 16 kor, 1 tjur, 3 suggor, höns ankor och gäss.

Finn Eldhs morfar dog 1929 i blodförgiftning. Mormodern tog då över kontraktet och gården drevs som sterbhus tills den lämnades 1957. Ernst Jönsson lämnade gården 1928, Elsa 1934,

Malte 1938 och Sten 1945. Lennart bodde kvar tills gården lämnades men hade annat arbete. Erik var den som tillsamman med sin hustru Elin och min mormor Emma drev gården.

- En ganska stor del av inkomsterna kom från torghandel, fortsätter Finn Eldh. Varje lördag hela hösten åkte mormor till Helsingborg och sålde frukt på torget. I slutet av oktober och början av november var hon på torget onsdag och lördag och sålde gäss.

- Byggnaderna på gården var ett stort boningshus i två våningar med 7 rum och kök. Källare fanns det under halva huset. Brunn i källaren och pump i köket. Avlopp ut i bäcken. Stall. Ladugård.

Men inte nog med det. Finn fortsätter:

- Det fanns en loge, ett sädesmagasin och en höskulle i en stor byggnad. Grisahus och hönshus. En stor hjälm, en byggnad med väggar på gavlarna och en långsida. En byggnad med brygghus. Därtill en bagarstuga samt dass, med avlopp ut i bäcken. Obs! elektrisk ström fanns inte på den tiden.

Är det alltså så att du råkar stanna till och se de där gamla husgrunderna så föreställ dig vilken stor gård här en gång låg. Och vilket myller av liv och händelser som det måste ha funnits här. På platsen där det enda man hör idag är bilarna som rusar förbi på 110:an.

Inte ett ord om Skåne
Nyfiken på lämningarna efter något så gammalt i trakten som en gård från 1600-talet har jag sökt efter Theodor Ankarcrona på nätet. På Wikipedia hittar jag namnet men inte ett ord om något Theodorsminne. ”Theodor Ankarcrona var född Theodor Christophers, den 15 februari 1687. Så långt stämmer allt. Han dog den 2 november 1750, och till yrket var han amiral, vetenskapsman och landshövding i Stockholm.

Men inte ett ord i hans biografi om Skåne mer i en bisats som handlar om att han seglade från Stralsund till Skåne. Med kungen. Som han räddat undan döden……

Däremot stämmer det att släkten Ankarkrona sedan länge äger Boserups gård och fideikommiss och att anfadern Theodor var den som blev adlad.

Kittlar fantastin
Hur som helst så är det spännande att gå omkring vid husruinerna och tänka på stället fornstora dagar och vilka som eventuellt bodde här.

Tänk om gamla stenar hade kunnat prata…..

Vet DU något mer om Todersminne? Hör då av dig till redaktionen. Det är både roligt och nyttigt att känna till sin egen historia.

Billesholms historia
Jag har sökt efter Theodor Ankarcrona på nätet för att försöka kontrollera uppgiften om att grundaren av Theodorsminne verkligen var den som ryktet anger. På Wikipedia hittar jag namnet men inte ett ord om något Theodorsminne. Inte ett ord i hans biografi heller om Skåne. Däremot stämmer det att släkten Ankarkrona sedan länge äger och driver Boserups gård och fideikommiss.

Hur som helst så är det spännande att gå omkring vid husruinerna och tänka på ställets fornstora dagar och vilka som eventuellt bodde här en gång för länge sedan. 1687. Det är ju 350 år sedan! Hur var det här då?

 


Ljungsgård är en del av tätorten Billesholm i Skåne län. Ljungsgård var ursprungligen en sätesgård som beboddes av Claus Bille och sedermera hans son Jens Bille. Den senare byggde Billesholms kungsgård i närheten, vilken givit upphov till ortnamnet Billesholm.

Spännande historia
Ja, det kan man väl bara fantisera om. Men det hela började på Ljungsgård en bit utanför själva byn Billesholm.

Billesholm har fått sitt namn från dansketiden och Sten Bille, som under åren 1490–1504 innehade Gladsax län och 1495–1516 var landsdomare i Skåne. Bille hade fått stort behag till Ljungsgårds Sätesgård och köpte upp en del gårdar i trakten.

Fruktad av Gustav Vasa
Sten Bille var gift med Eline Krognos som dog redan 1476. De sex barn de båda hade dog redan som små. 1479 gifte dock Sten Bille om sig med Margareta Rönnow, dotter till riksmarsken Claus Rönnow. Sten och Margareta Bille efterlämnade fyra barn, av vilka två var söner, Torben och Claus Bille. Torben Bille blev Lunds siste ärkebiskop och Claus Bille blev krigare, statsman, en av de rikaste männen i Danmark samt den man som Gustaf Vasa fruktade och avskydde mest.

Bönderna brände gården
Claus Bille återvände till Skåne vintern 1524–1525, sedan han haft diverse uppdrag i kronans tjänst. I mars 1525 stormades Ljungsgård av upproriska bönder och brändes som tidigare nämnts, ner till grunden. En munk (och här förmodas att han var identisk med kaniken i Lund Christiern Pedersen) antogs vara anstiftare till detta bondeuppror.

Claus Billes hämnd blev gruvlig, han lät bränna nämnda munk på bål, på de stumpar av gården som ännu var obrända.

Billes bestraffning
Åren 1525–1527 återuppbyggdes gården och sedan Claus Bille lämnat tjänsten på Bohus slog han sig ner på Ljungsgård. Både Ljungsgård och sedermera Billesholm fick bönderna i Södra Vram bygga upp utan betalning som straff för att de deltagit i Ljungsgårds nerbränning.

Claus Billes hustru Lisbeth Ulfstrand dog 1540 och han själv 1558. Då Claus Bille dog fick sonen Jens ärva Ljungsgård.

Ja, ni hör själv. Det var ju hur spännande som helst att vara från Billesholm med omnejd. Särskilt när man slapp vara del av krig och fiendskap.
Fakta om just Theodorsminne hittar jag, sånär som på Finn Eldhs berättelse, inte någonstans.

Synd att gamla stenar inte kan prata…..

Marianne Rönnberg Galmor

Färgfoto: Göran Johansson

Här finns en lista med en mängd andra bekanta namn från trakten.

http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s1mx001/117118a1.htm