Bjuvs politiska partier representerade av från vänster till höger: Sven-Ingvar Blixt (L), Leif Johansson (V), Nils Nilsson (C), Maria Berglund (KD), Anders Månsson (S), Niels Madsen (M) och Mikael Henrysson (SD).
FÖRETAGANDE Möjligheten att bilda någon form av näringslivsråd i Bjuvs kommun ska undersökas. Det blev det mest konkreta resultatet av det möte mellan Bjuvspolitiker och näringslivsföreträdare i kommunen som ägde rum på torsdagen i Billesholm.

Värd för mötet var Företagarna Bjuv och efter en presentation från organisationens sida tog en representant för varje parti i Bjuvs kommunfullmäktige plats.

Konkret betyder det att de frågor som Magnus Engelbäck från Företagarna Syd tillsammans med ordförande i Bjuv Belinda Bagger, hade förberett och ställde besvarades av Sven-Ingvar Blixt (L), Leif Johansson (V), Nils Nilsson (C), Maria Berglund (KD), Anders Månsson (S), Niels Madsen (M) och Mikael Henrysson (SD).

Enligt Företagarna bidrar de företag som finns i Bjuvs kommun med sammanlagt 189  miljoner kronor i skatteintäkter. Av hela kakan som är 861 miljoner.

Mikael Henrysson inledde med att berätta att SD i sin budget fr 2020 – del av innehållet som ska behandlas på Kommunfullmäktige den 28.11 – avsatt medel för inrättandet av ett ”näringslivsråd”.

- Vi vill att det bildas ett råd bestående av politiker, tjänstemän och företagare, verksamma i Bjuvs kommun. Vi tror det skulle gagna alla om ett sådant råd kunde träffas och på djupet diskutera hur vi bäst ska kunna samarbeta för att stötta varandra.

Henrysson berättad också att man i sitt budgetförslag avsatt 1,2 mkr för en ”Trygghetsvärd”. Som man i framtiden kan se samarbetar också med det lokala näringslivet.

Skolan gemensamt tema
Moderaternas Niels Madsen presenterade förstås sitt parti som företagarvänligt och betonade dessutom vikten av en bra skola. M vill att kommunen ska lägga ut fler jobb på entreprenad, ha ett samarbete mellan företag och skola. Exempelvis via inrättandet av lärlingsplatser.

Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande, inledde med att berätta att S velat ha ett samarbete med M, som dock valde att gå fram för sig själv med sina 5 mandat. Månsson lade också han stor tonvikt på skolan. Han nämnde kommunens stolthet Brogårdaskolan, som man bla hoppas ska bidra till en ökad inflyttning av kapitalstarka invånare – inklusive underförstått företagare. Men samtidigt berättade han öppenhjärtligt om att betygen i Bjuvs skolor sjunker och att pojkarnas resultat släpar efter flickornas.

Först upp och nu ner?
För några år sedan lyckades Bjuv klättra på betygsstegen nationellt. Den som minns detta förundras över Anders Månssons nu aktuella uttalande om sjunkande resultat. Vad har hänt? Summan av svaren från några av politikerna var att de höga betyg som fanns verkar medvetet ha satts ”för högt”. Vilket på gymnasienivå utanför kommunen inneburit att eleverna inte klarat av studierna då de faktiskt inte haft de grundkunskaper som krävts.

Samtliga närvarande politiker stämde in i resonemanget om hur viktig det är att förbättra skolorna. De prisade företagsamheten som uppstått på Findus gamla område och hoppades på den fortsatta utvecklingen där vad gäller jobb.

Näringslivsråd?
Men det fanns också en annan punkt som samtliga partirepresentanter kunde enas kring och det var bildandet av ett särskilt råd – en politiskt oberoende intressegrupp – som regelbundet träffas för att dryfta frågor som rör företagande och utveckling ur alla aspekter.

- Ett sådant råd har funnits förut, sa Bengt Fellbe, kommunens näringslivssekreterare. Det kallades av tidigare ordförande för Företagarna Mats Rönnberg för wienerbrödsmöten och lades med tiden ner.

- Men inget hindrar att en ny grupp bildas nu. I den gruppen fattas dock inga beslut utan det ska vara en ren diskussionsforum, förtydligade Bengt Fellbe.

"Ändra på självbilden"
- Jag är här för att lyssna på vad ni företagare vill ha från oss, sa KD:s Maria Berglund ett par gånger.

- Själv tror jag att vi måste ändra på vår självbild och sälja oss på allt det fina som finns här. Vi är nära den fina Söderåsen, nära Helsingborg. Och snart stannar tågen i Billesholm. Här är det gott att bo och verka.

Magnus Engelbäck från Företagarna avslutade kvällens utfrågning med att kolla om de närvarande politikerna kunde tänka sig ett näringslivsråd.

- Ja, sa fem av dem.

Två var intresserade men uttryckte viss tvekan. Med hänvisning bla till upphandlingssekretess. De tveksamma var Anders Månsson och Nils Nilsson.

Sammanfattningen av den lilla "omröstningen" är att frågan om bildandet av en gemensam diskussionsgrupp för Bjuvs bästa, kommer att behandlas.

Marianne Rönnberg Galmor