Ett outtröttligt och engagerat gäng nattvandrare i Bjuvs kommun. Från vänster Jennie Petersson Bjuv, Susanne Bakken Bjuv, Annika Rönnberg Ekeby och Richard Lindahl Ekeby.

ENGAGEMANG Stämningen är på topp när jag besöker Nattvandrarna. - Den här sommaren har varit vår bästa. Samarbetet med kommunen har funkat klockrent, säger Susanne Bakken, eldsjälen bakom verksamheten i Bjuv.

Vi träffas en trappa upp i det numera ganska sjabbiga Bjuvs Folkets Hus. Där Nattvandrarna Bjuv numera huserar. Husets skick speglar dock på intet sätt nattvandrarnas engagemang. Raka motsatsen faktiskt. Särskilt denna sommar. Då verksamheten fungerat precis som gruppen anser att den ska.

För första gången har Bjuvs kommun nämligen skjutit till resurser som både förstärkt och avlastat nattvandrarna, som ju är baserad enbart på medlemmarnas privata sociala engagemang.
Kommunens insats består i klartext av att personal från kommunensIntensiva resursteam, personal från Öppenvården och två sommarvärdar arbetat ute i kommunen kvällstid.

- Samarbetet har fungerat mycket bra, säger Susanne Bakken Bjuv, Annika Rönnberg Ekeby, Jennie Petersson Bjuv och Richard Ekeby, instämmer.

”Gehör från kommunen”
- Kommunen kan ju inte bara förvänta sig vi gör jobbet år ut och år in men det här året känner vi verkligen att vi fått gehör. Och nu ser vi fram emot att få träffa trygghetsvärdarna, som snart ska vara på plats.

Coronapandemin har påverkat tillvaron inte minst för barn och ungdomar som i högre utsträckning än tidigare varit hemma på sommarlovet.

- Popup-bussen som kommunen stått för har varit bra men den har bara varit ute till fem på eftermiddagen, säger Susanne Bakken. Och att vi varit ute samtidigt som kommunens Intensiva resursteam, Öppenvårdspersonal och två sommarvärdar har varit guld värt.

- Vi har inte gått tillsammans utan spridit ut oss. Att de kommunanställda varit ute innebär också att inte vi behövt ”ta i” situationer och frågor som egentligen de har kompetensen till och ska ta hand om.

Händelserik sommar
Under sommaren har det i Bjuvs kommun arrangerats en hel del evenemang för barn och ungdomar. Där Nattvandrarna varit en självskriven en del. Det har tex varit Fotbollsturnering i Ekeby, en minneskväll i Ekeby för den mycket omtyckta Lisa Hägg. En minneskväll som också sponsrades av en lokal företagare på Ekeby gatukök, när han blev klar över nattvandrarnas engagemang.

Vid friluftsbadet i Bjuv är det i intervjuandets stund Poolparty så när vi pratat färdigt är vandrarna på väg bla för att se hur det går där.

Kommunen hyllar samarbetet
Trygghetsfrågorna i Bjuvs kommun har sedan tillträdet i början av 2020 varit angelägna för kommunalrådet Mikael Henrysson.

- Vi är mycket nöjda med sommarens samarbete med Nattvandrarna, säger han både å sina egna och de anställdas vägnar.

- Det är viktigt att våra unga kan känna sig trygga ute i samhället och det är fantastiskt att det finns sådana ansvarskännande vuxna som nattvandrarna, som klokt och kärleksfullt ser till att de unga har vuxenstöd.

Susanne Bakken understryker att som nattvandrare gäller det att kunna hålla isär rollerna nattvandrare - kompis/mamma.

- Vi är trygga vettiga vuxna som man kan prata med och få stöd och råd, säger Bakken. Vi är inga kompisar eller någons mamma men inte heller poliser. Behövs sådana insatser så vet vi vem vi ska kontakta utanför vår egen krets.

Hela gänget berättar att det i början inte precis kryllade av pratglada unga när de började vandra i Bjuv, Billesholm och Ekeby.

- När vi kom drog de allra flesta som en avlöning, säger Susanne Bakken. Men numera har de vant sig och inser det positiva med att vuxna bryr sig och rör sig bland dem kvällstid.

- De hejar, sms:ar om de behöver, också på dagen. Det är verkligen en gåva att få vara delaktig på det här sättet, säger både Susanne, Annika, Jennie och Richard.

Vad motiverar er?
- Jag har alltid varit en föreningsmänniska och alltid månat om att alla ska må bra, säger Richard Lindahl. Kort sammanfattat grundar sig mitt engagemang som nattvandrare på ”Kan jag hjälpa nån unge att undvika droger etc, så har jag gjort min samhällsplikt.

- Dessutom är det roligt att nattvandra. Gör jag det inte får jag lite ”abstinens” efter ett tag. Det beror både på att det är roligt att vara ute bland de unga men också på att vi i vår grupp har väldigt roligt tillsammans.

- Vi ska heller inte underskatta rollen och betydelsen av att Richard är en trygg och vuxen man. Många unga saknar en sådan förebild och kommer gärna till Richard, inflikar Susanne.

Jennie Petersson driver Bjuvs enda privata dagis.

- Jag kände att jag kan inte bara sitta hemma och gnälla över att kommunen inte gör något för barnen och ungdomarna, säger hon. Så jag tänkte efter. Vad kan JAG göra?

Efter att regelmässigt ha vandrat tre gånger så att både vandraren och de ansvariga känner att man passar in i konceptet ”Trygg vuxen”, blir man antingen accepterad eller inte. Jennie välkomnades.

- Ibland har det dykt upp personer som vill vara med och vandra men som inte delar vår grundsyn på vad nattvandrare har för roll. Vill man tex ut och ”prata förstånd” med ungdomarna så är detta inte rätta platsen för det, säger Susanne Bakken.

- Vår uppgift är att visa att vi bryr oss och att vi är trygga, fortsätter hon. Vår ram är just att vara vuxna i möten med ungdomarna. Inte domdera, försöka använda deras språk eller på annat sätt försöka göra sig till en av dem.

Ge och få respekt
Annika Rönnberg resonerar så här kring sitt engagemang i gruppen:

- Jag insåg att många unga hade det svårt i min by Ekeby men om jag inte är ute bland dem hur ska de då veta att det finns vuxna som bryr sig och vill stötta och hjälpa? För att kunna göra skillnad måste jag gå ut.

- Om jag visar mig och visar intresse för dem så ser och känner de igen mig. Känner att jag respekterar dem. Och då får jag deras respekt tillbaka.

Fortsätter samverka
- Nu är kommunens nye trygghetsamordnare snart på plats och vi känner att vi går mot något bättre, säger nattvandrarna avslutningsvis.

- Nu när kommunen på allvar börjat få anställda som är ute i verkligheten så går vi nya tider tillmöts och det känns mycket bra.

Efter varje vandring har gruppen ett eftersnack i lokalen. Om saker som eventuellt hänt.

Den här kvällen består gruppen av fyra personer. Totalt är cirka 18 privatpersoner engagerade i verksamheten i Bjuvs kommun.

När grupperna startat i de olika kommundelarna har de varit större men efter en tid så sätter sig det hela, säger Susanne. De som inte hinner eller tycker det vi gör passar dem försvinner självmant. Och vi säger att hellre en kärngrupp som ställer upp för varandra än en hög siffra att visa utåt.

Till slut en väckarklocka till oss alla. Inte minst med tanke på debatten om mobbning, ungdomsgäng, skjutningar, ökande våld i samhället mm:

Säg inte ”det är inte mina barn som är ute”. Tänk att det är VÅRA barn. Vårt gemensamma samhälles barn. Allas vår framtid. Bryr du dig inte om dem alla investerar du dåligt i din egen framtid.

Marianne Rönnberg Galmor