Reportage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjuvs kyrka är byggd på 1100-talet. Foto: bjuvsnytt.se.
NYBYGGE Trots medhåll i vissa instanser slutade Mats Håkanssons och Irene Nilssons kamp för att stoppa Bjuvs kommuns planer på att bygga ett nytt LSS-boende intill kyrkan i ett avslag i Mark- och miljödomstolen i Växjö tingsrätt. Dom kom i veckan och ett eventuellt överklagande ska vara inlämnat senast den 1 juli.

Den planerade byggnationen stänger ner den öppna ytan som är belägen mot kyrkan. Den förtätning som är förenad med den nya detaljplanen är inte förenlig med den befintliga bebyggelsen. Planen saknar tydlighet, hävdade Mats Håkansson och Irene Nilsson i sitt överklagande mot kommunens beslut att bygga på hörntomten Kyrkvägen-Almgatan.

Bjuvs kommun svarade att den valda platsen för planområdet är väl etablerad som tänkt utbyggnadsområde i kommunens översiktliga planering.

För en dryg vecka sedan infann sig i egen hög person en domare från Växjö Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen för att på ort och ställe se vad saken handlade om – och sedan fälla sin dom. I domen daterad 10 juni kan man bla läsa:

”Efter företagen syn bedömer mark- och miljödomstolen att ovan nämnda samband mellan kyrka och prästgården kommer att påverkas i och med den antagna detaljplanen men att sambandet inte bryts helt då det är fråga om relativt låg bebyggelse som ska uppföras. Mark- och miljödomstolen instämmer i bebyggelseantikvariens uttalande om att detaljplanen inte påverkar upplevelsen av kyrkans fria läge från väg 110 och från odlingsmarken söder om kyrkan.

Mark- och miljödomstolen bedömer i likhet med kommunen (se planbeskrivningen) att detaljplanen kommer att innebära att området upplevs mindre luftigt och mer stadsmässigt. I och med att den högsta tillåtna byggnadshöjden för den tillkommande bebyggelsen begränsas till maximalt 7 meter kommer kyrkan ändå att fortsatt ha viss dominans i landskapet. Vad de klagande har anfört kring oklarhet vilken typ av bebyggelse som kan komma att uppföras (radhus eller fristående hus) i del av planområdet föranleder ingen annan bedömning.

Mark- och miljödomstolen noterar vidare att den gamla kyrkvägen längs med kyrkogårdsmuren kommer att behållas, vilken av Riksantikvarieämbetet bedöms som en viktig komponent. Härigenom upprätthålls ett visst avstånd mellan området för kyrkan och den tillkommande bebyggelsen.

Mark- och miljödomstolen bedömer att kommunen har gjort tillräckliga anpassningar till de särskilda kulturhistoriska värden som finns i närheten av planområdet (prop. 1985/86:1 s. 481). Vad de klagande, Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet har anfört föranleder ingen annan bedömning.

Mark- och miljödomstolen bedömer att det allmänna intresset av nya bostäder väger tyngre än intresset av att bibehålla närmiljön kring kyrkan intakt. Det delvis brutna sambandet mellan kyrkan och prästgården får således godtas.

Övrig bebyggelse
Vad de klagande har anfört kring ”övrig bebyggelse” motiverar inte ett upphävande av den antagna detaljplanen.

Biotopskydd/biologisk mångfald
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden främja en långsiktigt god hushållning med mark m.m. Det har inte framkommit att det finns biotopskyddade områden inom planområdet eller i dess omedelbara närhet som motiverar ett upphävande av kommunens antagandebeslut. Ej heller har det framkommit att den biologiska mångfalden i området skulle utgöra skäl för att upphäva kommunens beslut.

Anpassning till omgivningen
De klagande har invänt, med hänvisning till reglerna om s.k. Friggebodar och Attefallshus, att bebyggelsen inom detaljplaneområdet kan bli kompakt och dominerande. Mark- och miljödomstolen bedömer dock att denna invändning inte motiverar ett upphävande av kommunens antagandebeslut.

Inte heller vad de klagande i övrigt har anfört motiverar ett upphävande av den antagna detaljplanen.

Rättegångskostnader
Mats Håkansson och Irene Nilsson har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. Av 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar följer att rättegångskostnad i regel inte kan dömas ut i denna typ av mål. Yrkandet ska därför avslås (se MÖD 2015:45).

Överklagande senast den 1 juli 2021.”

Läs våra tidigare artiklar i ämnet här och här.

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Rösträtt för kvinnor 100 år – Föreläsnin…

21-09-2021

HISTORIA År 2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i ett riksdagsval för första gången. Hur gick det till när kvinnorna vann rösträtten? Föreläsningen lyfter fram de kvinnor...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Cykling och hälsa i litteraturens tecke…

18-08-2021

LITTERATUR PÅ CYKEL I maj 2021 var det premiär för Littera-turen – en cyklande litteraturrunda med fyra författare och distans. Den 4 september är det dags för nummer två. Den här...

Läs mer

Start för Hembygdsföreningens lördagscaf…

23-07-2021

FRITID Lördagen den 31 juli startar Billesholmstraktens Hembygdsförening i fd prästgården i Norra Vram sitt populära lördagscafé. Klockan 13-16 serveras det kaffe och kakor mm. Antikvariatet och muséet är...

Läs mer

Utreds för misstänkt stöld

04-06-2021

KOMMUNALT En högt positionerad facklig företrädare anställd i Bjuvs kommun har stängts av från jobbet. Personen är misstänkt för stöld från arbetsgivaren och utredning pågår.

Läs mer

Biblioteken säljer ut tidskrifter

23-04-2021

KULTUR Bjuvs Bibliotek säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter på biblioteken i Bjuvs kommun. Med början i Billesholm tisdag 4 maj kl. 13.00,  Bjuv och Ekeby torsdag 6 maj kl...

Läs mer

Julstugan i Centrumkyrkan blir digital

29-11-2020

JUL 2020 Julstugan i Centrumkyrkan blir digital - 50-årig tradition i ny form. I 50-år har CKU haft Julstuga i Centrumkyrkan på första advent. På grund av pandemin kommer Julstugan i...

Läs mer

Webinarium för företagare om att minska …

18-11-2020

FÖRETAGARE Skånes kommuner arrangerar den 25 november ett webbinarie för företag i Skåne där vi ger tips på hur de kan minska sina elkostnader. Det berättar Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i...

Läs mer

Spökvandring på bibblan – Bjuvs bibliote…

23-10-2020

HALLOWEEN Efter stängning kryper varelser, andar och annat otäckt fram från bibblans vinklar och vrår. Vi vet egentligen inte riktigt vad det är eller vem det är. Vågar ni se...

Läs mer

Författarbesök på Billesholms bibliotek

12-09-2020

FÖRFATTARMÖTE Kom och lyssna på när våra två lokala författare berättar om sina författarskap och böcker. En väletablerad deckarförfattare med ursprung i Billesholm. En ganska nyinflyttad och i början av...

Läs mer

Hälsosamma bad och hygieniska klinker

26-08-2020

HISTORIA Bjuvs bibliotek inbjuder onsdagen den 23 september till en historisk resa från Ekeby badhus och ut i ett industriellt landskap. Trädgården utanför badhuset är mötesplatsen och scenen. Publiken bjuds på...

Läs mer

Häng med på digital hälsomässa från Bill…

27-06-2020

KULTUR Idag lördag blir det inget strandväder om vi ska tro på väderprognosen. Då kanske det passar bra att öppna appen Zoom och helt kostnadsfritt lyssna både på klokheter gällande...

Läs mer

Event om häxprocesserna i Älvdalen

15-05-2020

KULTUR Författaren Annika Andebark, Billesholm, håller minnesevent om häxprocesserna i Älvdalen.  Är du nyfiken så finns hon imorgon lördag 16 maj på Bjuvs bibliotek mellan kl 10-13. Lördagen den 16 maj...

Läs mer

Ekeby möbler dementerar skvaller

13-03-2020

DEMENTI Emma Persson på Ekeby Möbler informerar kring ett rykte som går i byn:   - Vi har fått information om att ett rykte florerar här i vår by om att Ekeby...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »