Två glada Bjuvsflickor med "sin" egen resursperson. På nya skolan i Helsingborg. Foto:Privat.
SKOLTVIST Det satt väldigt långt inne men efter en seg dragkamp mellan kommunen och modern fick de två systrarna till slut lämna Brogårdaskolan och börja på en skola i Helsingborg istället. Återstår att flickorna får skolskjuts. Men det säger Bjuvs kommun nej till.
För några veckor sedan skrev vi om de två flickorna i särskolan i Bjuv. Kommunen ansåg att utbildningen man erbjöd de två var helt i enlighet med reglementet. Men att pga att modern var "besvärlig" gick det trots allt dåligt i skolan. Dit flickorna till slut inte alls ville gå.

Mamman var av motsatt uppfattning. Sa att flickorna inte trivdes i skolan och därför stannade hemma.

Prestige kom – lindrigt sagt - in i bilden. Motsättningarna mellan skolan och Bjuvs kommun å ena sidan och flickornas mamma å den andra - gick så långt att en läkare till slut sjukskrev flickorna. Intyg som kommunens tjänstemän inte godtog. Istället hotade man mamman med att anmäla henne för brott mot skolplikten. Eftersom hon lät sina döttrar fortsätta vara hemma.

Skolverket och andra myndigheter var inblandade och till sist fann mamman en skola i Helsingborg –Montemini – som välkomnade flickorna.

Där kunde sagan ha fått sitt lyckliga slut MEN så var det där med att komma till och från skolan!
Flickorna kan inte själva ta sig till Helsingborg och skolan med tåg eller buss. De behöver åka skolskjuts. Något mamman ansökt om att Bjuvs kommun ska bekosta för dessa Bjuvsflickor.

Nej från förvaltningen
Bjuvs kommun betalar lagenligt den nya skolan skolpeng för tvillingarna. Men några pengar till skolskjuts blir det inte.

- Nej det betalar inte vi, har de ansvariga på förvaltningen i Bjuv beslutat. Och så var prestigekampen mellan de vuxna igång igen.

Flickornas mamma har tom erbjudit sig att själv betala för skolskjutsen om kommunen kan hjälpa till att få fram fordon. Men en sådan affär är inte möjlig, har hon fått veta. Hon har därför vänt sigtill Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne som tagit sig an fallet.

På skolan i Helsingborg håller flickorna så sakteliga på att skolas in. Skolan har anställt deras tidigare resursperson.

- Det går bra, säger skolans rektor Åsa Andersson. Vi känner oss hoppfulla. Och gentemot oss har kommunen varit bra, fortsätter hon. Inget trubbel där inte.

- Men jag har uppmuntrat flickornas mamma att överklaga beslutet från Bjuvs kommun om att inte betala skolskjutsen eller låta henne få köpa tjänsten.

Vem tänker på de här två unga, känsliga flickornas bästa? Räcker det inte med att de haft det väldigt jobbigt med sin skolsituation det senaste året? Hur ska töserna kunna gå i skolan om dispyterna kring dem fortsätter? De behöver lugna, fasta rutiner för att kunna fungera och må bra.
Nu har de en skola med en rektor som vill hjälpa dem till just detta. Ska de till sist också få den sista biten – skolskjuts – så att pusslet blir komplett?

Marianne Rönnberg Galmor