ÄLDREBOENDE Man ska inte tro på allt man hör. Det har jag påmints om i samband med att jag i mitt reportage från Ekhaga nyligen, påstått att de boende på Varagården inte får komma ut särskilt ofta. Sanningen är att det sjuder av liv och aktiviteter, även på Varagården.

På mina vandringar runt omkring i Bjuvs kommun hör och jag ser jag självklart mycket. Det mesta är både intressant och stämmer med verkligheten. Men tydligen inte allt.

Bildtext: Utflyken med raggarbilarna är en återkommande inslag på Varagården.

Som nu påståendet om att de äldre på Varagården i Bjuv endast får komma ut om Röda korset ställer upp. Eller raggarna med sina bilar – ett årligt återkommande evenemang vi tidigare skrivit om.

Två personer har redan hört av sig och påpekat att sanningen i själva verket är den motsatta. Varagårdens äldreboende sjuder av liv och aktiviteter. Hundbesök och högläsning har bjuvsnytt.se redan rapporterat om men dessa aktiviteter sker förstås inomhus. Nu gäller det tiden de boende kan vara utomhus. Och om detta berättar enhetschef Agneta Christensson på Varagården följande för mig:

- Varagårdens personal är ute dagligen med de boende och cyklar på vår side by side-cykel. Ibland lånar de även Almlidens cykel så att två boende kan komma ut samtidigt.

- Givetvis vistas de boende också mycket ute på vår fina uteplats belägen på baksidan av Varagården. Vår ”sinnenas trädgård”.

Enligt Agneta Christensson är Varagården faktiskt det boende i kommunen som nyttjar Omsorgens buss mest och har med den under vår och sommar varit på Krapperups slott, Sofiero, Fredriksdal och på Gröningen i Helsingborg, vid ett par tillfällen. Man har även varit i Hembygdsparken i Ängelholm, på Familia och Väla m.m.

Planerade utflykter
- Från och med vecka 32 har vi dessutom 6-7 inplanerade utflykter och vi håller på tills mitten av september.  Vi ska bl.a. åka iväg i två bussar och vara borta heldagar. På det vi kallar "Ut i det blå". Destinationen är i dagsläget inte beslutad.

På Varagården, precis som på Ekhaga, finns personal som enbart sysslar med att förgylla de boendes vardag och ta tillvara på de boendes önskemål. Vilket exempelvis resulterat i att det finns inomhusgympa, bingo, filmdag, manikyr och pedikyr, korsordstävling och mycket mera.

I Varagårdens egen tidning VARAGÅRDSBLADET, som utkommer en gång per månad, kan man själv skapa sig en egen uppfattning om vad som är på gång för de boende på Varagården.

- Det du skrivit ger inte rättvisa åt Varagården, säger Agneta Christensson. Boende och anhöriga på Varagården vet vad som händer här men inte de övriga boende i Bjuvs kommun och det är viktigt att de har rätt kunskap om vad som händer här.

Självklart Agneta. Jag och redaktionen har ingen annan uppfattning och med detta hoppas vi att Varagårdens rykte åter är upprättat i allmänhetens ögon.

Fotnot: Under hösten återkommer vi med reportage från både Varagården och samtliga äldreboenden inom Bjuvs kommun.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor