BJUV Emma Lundblad och Linus Piggott från Bjuv har just avslutat första delen av Ung Öresund 2020. I början av augusti ska de presentera resultatet av sitt arbete för politiker och tjänstemän i Öresundsregionen.

Emma Lundblad och Linus Piggott är två av totalt 11 ungdomar som inom ramen för projektet Ung Öresund 2020 arbetar under sommaren med att ta fram förslag på hur Öresundsregionen kan utvecklas. Ung Öresund 2020 är en del i det större EU-samarbetet SIU – Social Inklusion av Unga – där förutom Bjuv också Landskrona stad, Kristianstad kommun och Köpenhamns kommun deltar. Sju av ungdomarna är från Sverige och fyra från Danmark.

Uppgiften är att ta fram egna idéer och förslag till hur Öresundsregionen kan utvecklas, klargöra bakgrunden till de problem som finns, formulera frågeställningar för att väcka intresse kring dem och slutligen lämna egna förslag på lösningar. Metoden de använder kallas Digital Storytelling vilket kort betyder att de gör film av sina idéer. Film som den 7-9 augusti ska förevisas berörda politiker och tjänstemän.

Sökte sommarjobb
Hur hamnade då Emma och Linus i Ung Öresund? Båda gick ut nian i år och berättar att det började med att de sökte sommarjobb.

- Jag tänkte försöka få feriepraktik i kommunen, säger Emma. I det sammanhanget såg jag en ganska diffus beskrivning av det här projektet. Men det verkade i alla fall intressant så jag sökte. Och kom med.

När Linus letade bland lediga jobb hittade han inget som tilltalade honom förrän han såg annonsen om Ung Öresund.

Emma och Linus berättar att kursen – vars första del pågick veckorna 27-29 – började litet trevande. Gruppen fick helt enkelt själv bygga upp den. Först lärde de sig att spela in korta filmer och musiksätta dem.

Valde ämnen
Steg två var att välja ämnen för sin presentation. Emma valde ”Ekonomisk trygghet” tillsammans med tre andra i gruppen. Linus valde ”Framtidstro och Självtillit” tillsammans med ytterligare två personer. En tredje grupp inom projektet är ”Medmänsklighet och Empati”.

Emma förklarar varför hon valde Ekonomisk trygghet.

- Både för mig och för andra är detta en viktig fråga, svarar Emma Lundahl. Jag ska dessutom läsa ekonomi på gymnasiet så det passar mig utmärkt.

Framtidstro och Självtillit Linus, var fick du den idén ifrån?

- Överallt hör och ser man människor tala om att ha stora mål i livet. Men jag vet att det finns ungdomar som inte har det. Och dem vill jag gärna hjälpa att hitta motivation.

Linus Piggott ska studera teknik på Tycho Braheskolan i Helsingborg i höst och hans val låter som raka motsatsen till detta val.

- Visst, jag ska plugga teknik. Men jag är också intresserad av samhällsfrågor och politik, förklarar Linus.

De ungas budskap
Steg tre i projektet var att göra ännu en film. Emma Lundblad film handlade om unga, om arbete och utbildning. Att unga har en drivkraft och ett nytänkande som många äldre saknar. Vilket gör att de unga bör ha samma förutsättningar som äldre.

- Jag tycker t.ex. att man hellre ska gå på intresse och engagemang än bara betyg, säger Emma.

- Att ha en utbildning är förstås nödvändigt men man måste också vara mer positiva till att unga studerar, sänka studielånen och över huvud taget stötta dem som vill studera.

Linus grupp hamnade på ungefär samma spår:

- Jag tycker att lärarna ska engagera sig mer i eleverna och deras framtid, säger han.

- För ett år sedan visste vi själv t.ex. inte mycket om vilka fortsatta studiemöjligheter som fanns, säger båda. Ingen pratade om det med oss.

"Vi är framtiden"
Emma Lundblad berättar att hon alltid varit väldigt målinriktad och siktat på bra betyg.

- Hade jag inte pluggat hårt hela skoltiden hade jag kanske inte kommit in på den skola jag ville, säger hon. Men alla är inte lika klara som jag över det här och de behöver stöd och hjälp.

Emma och Linus tycker att Bjuv ska satsa mer på utbildning.

- Vi är ju framtiden, säger Emma. Det är vi som ska jobba och betala för er som jobbar just nu och ju mer vi kan – och tjänar - desto bättre blir det för samhället.

Tänker lämna Bjuv
Linus som Emma berättar att de har varit engagerade i Ungdomsfullmäktige i Bjuv. De har vuxit upp i kommunen och tycker det är fint här. Men de planerar ändå båda att lämna Bjuv snart.

- Det är ”segt” här, förklarar Emma. Man får inte tillräcklig respons när man försöker fixa något för de unga. Jag har t.ex. försökt ordna filmkvällar och många andra roliga grejer men det funkar inget vidare.

Vad är det då de tycker fattas i Bjuv?

- Helt ärligt, säger Linus, så vet jag inte riktigt vad det är som inte stämmer. De kommunala verksamheterna som fritidsgårdar lockar uppenbarligen inte, för de är ganska tomma.

- En multiarena som på Gröningen i Helsingborg vore något. Med skejtpark, utegym, lekplats mm. Kanske det är det som nu ska byggas här men bygget verkar dröja.

- Finns det inget bra här så tar man tåget till Helsingborg, säger Linus.

"Satsa på de unga"
Linus och Emma återkommer till att de tycker att Bjuv ska satsa mer på unga. Så att de trivs och vill stanna i kommunen.

- Nu är det mycket snack men lite verkstad, fortsätter Linus. Så jag har bestämt mig för att flytta eftersom det idag här inte finns några möjligheter för mig och det liv jag vill bygga.

- Jag trivs inte heller här som ungdom och vill inte att mina barn ska växa upp här.

- För att få utbildning och ett bättre liv måste man helt enkelt idag ta sig härifrån, avslutar Emma Lundblad och Linus Piggott.

Fotnot: Projektet drivs som ett pilot projekt inom ramen för SIU som fått EU bidrag via InterReg VI.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor