Slottsherren Otto Ramel berättar för intresserade SPF:are om Övedsklosters anrika historia.
BJUV SPF Fyrklövern Bjuvs kurs i skånsk historia avslutades i veckan när nästan 40 personer gjorde utfärd i buss till Övedskloster och Trollenäs slott, där kunniga slottsherrar- och damer svarade för guidningen.

Under resans gång hann man även med att besöka ett antal intressanta kyrkor, bl.a. Harlösa kyrka samt Nordens äldsta stenkyrka, Heligkorskyrkan i Dalby, där även en välsmakande lunch intogs på anrika Dalby gästgiveri.

Efter ett antal teoritillfällen under våren i Norra Vrams prästgård har man efter avslutade studier också besökt Rosendals slott och Knutstorp samt haft en heldag i Köpenhamn, där man vandrat i Christian IV:s fotspår.

Intresset för skånsk historia har varit stort, vilket också gjort att samtliga deltagare förklarats för väl godkända. Eventuellt blir det en ny kurs till våren, och då blir ämnet svenskt 1700-tal, givetvis sett ur ett skånskt perspektiv.

Text och bild: Hans Wilson