Reportage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU-VALET Höger eller vänster spelar ingen roll. Budskapet från alla Bjuvspolitiker till alla Bjuvbor är ett: Använd din demokratiska rättighet. Röstar du inte går makten till någon annan!

 

På torsdagen drog Europaparlamentsvalet igång. Först ut av unionens 28 medlemsländer var Nederländerna. 380 miljoner invånare är röstberättigade och de ska utse 751 parlamentariker. På söndag är det val i Sverige och i Bjuv är 10 430 personer röstberättigade.

Rapporter söderifrån säger att valdeltagandet även i år ser ut att bli lågt. Kanske lägre än 40 procent, vilket i så fall är ett rejält nederlag för hela EU-projektet, som ju i grunden var tänkt som ett samarbete som skulle skapa fred.

Politiker i hela unionen – inklusive i Bjuv – har de senaste veckorna ansträngt sig för att få fler att gå och rösta, men det verkar segt. Trots att Sverige varit medlem sedan den 1 januari 1995, alltså i snart 20 år,verkar uppfattningen att unionen inte angår oss härska på de flesta håll i landet. Sanningen är dock att samtidigt som vi tvekar dras vi alla allt längre in i beroendet av det som beslutas i Bryssel.

Ingen censur
Vad svarar då politikerna på frågan om varför man ska rösta? Bjuvsnytt har frågat partierna som finns representerade i Bjuvs kommun. Några har valt att svara utförligt och lite längre, andra har gett oss korta svar. Vi kör dem (självklart) ocensurerade!

”Höjer Bjuvs anseende”
Urban Berglund som leder KD i Bjuv ingår i den borgerliga treklöver som de senaste åren varit allierad med styrande S. Han sammanfattar sina argument så här:

- Vi kristdemokrater uppmanar alla röstberättigade i kommunen att rösta i EU-valet, säger Urban Berglund. Det är viktigt att göra sin röst hörd.

- Demokrati innebär folkstyre och förutsättningen för sann demokrati är att man i allmänna val tar ställning och lägger sin röst på det parti som stämmer bäst med de egna åsikterna. Det går nog inte att hitta ett parti som stämmer till 100 procent, men rösta kan och bör man göra ändå.

- Ett högt valdeltagande hjälper också till att höja vår kommuns anseende och här kan och bör vi alla hjälpas åt.

Urban Berglunds önskelista:

  1. Mer makt på hemmaplan – EU ska fokusera på de frågor som kräver att vi hjälps åt för att lyckas. Resten beslutar vi bäst om själva.
  2. Bekämpa brott tillsammans – Organiserad brottslighet rör sig ofta mellan länder. För att bekämpa dessa brott måste vi jobba tillsammans inom EU.
  3. Stå upp för människovärdet – EU måste alltid jobba för mänskliga rättigheter och demokrati och kräva att alla länder tar ansvar för att hjälpa utsatta människor.
  4. Fler jobb, fler företag – Fri rörlighet mellan Europas länder ger fler jobb och bättre välfärd. Då minskar arbetslösheten som är ett av Europas största problem f n.
  5. Höj miljöambitionen – Miljöproblemen tar inte hänsyn till nationsgränser. Därför krävs gemensamma mål för minskad klimatpåverkan.

Säkrar demokratin
KD-ledarens ord när det gäller varför man ska rösta är i det närmaste identiska med de uttalanden som samtliga andra partiledare gör. Röstar man så har man gjort sitt för att säkra demokratin. I Europa väller just nu en fascistisk våg fram vars like inte skådats sedan 1930-talet då intolerans och våld till sist ledde till Adolf Hitlers och nazisternas maktövertagande.

- Som sanna kristdemokrater vill vi också uppmana kommuninvånarna att vara vidsynta och inte bara se till det som gynnar en själv, fortsätter Urban Berglund.

- Vi vill ha frihet för individen och familjen, vilken konstellation den än har, och samtidigt visa omsorg om medmänniskan. Det är vårt sociala patos.

Riktlinjer från Stockholm
Folkpartiet i Bjuv har inte bedrivit någon direkt kampanj inför valet, enligt Krister Bergsten, ledare för FP i Bjuvs kommun. Det är moderpartiet på riksplan som dragit upp riktlinjerna. Eller som årets stora dragplåster Marit Paulsen tillsammans med partiledare och kollegor uttrycker det: ”Säg ja till Europa!

Rösta för frihet och fred, rösta för alla människors lika värde. Men du, glöm inte naturen och djuren."

- Vi i Bjuv har satt ut valskyltar, berättar Krister Bergsten. Vi skulle självklart vilja kampanja rejält men det har vi inga personella resurser till här. Och när det gäller valdeltagandet så pratar massmedia hela tiden om vikten av detta.

”Bevara det vi kämpat för”
- Men oavsett resurserna så vill vi betona att om man inte röstar så ger man en röst till någon annan. Vi har ju en gång krävt demokrati så det gäller det ju att vi bibehåller den, eller hur?

Centralt är Centerpartiets budskap att EU ska satsa mer på miljön. Göra färre saker men göra dem bättre. Och att Sverige ska ha kvar kronan.

Centerpartiet Bjuvs Marie Hammar säger så här om lågt valdeltagande och vikten av att rösta:

- Jag tror inte människor i Bjuv förstår hur mycket EU betyder för oss. Det som beslutas i Bryssel inverkar idag på det mesta vi gör, köper, äter osv. Och har vi åsikter om människor som kommer hit från Rumänien osv – så ska vi inte gå och klaga här utan ta det via våra folkvalda EU-parlamentariker.

- Även den som är emot EU bör gå och rösta. Så att deras representanter i Bryssel kan göra sitt jobb- d.v.s. verka för ett utträde.

Farlig genväg
Vi diskuterar det faktum att många numera verkar ”ta saken i egna händer” snarare än att via det demokratiska systemet åstadkomma förändringar och beslut som ligger i vårt personliga intresse. Feta rubriker om hur politiska motståndare och andra individer med motsatta åsikter i olika frågor istället för att gå den parlamentariska vägen, tar ”genvägen” via upplopp och hatkampanjer. Inte sällan med extremt våld som följd.

”Så förlorar vi vår demokrati”
I Högdalen gick det illa. Till och med i Helsingborg gick det riktigt illa. Människor idag verkar koka av ilska över åsikter som de inte har tålamod att låta folkvalda politiker ta hand om. Har det omvittnade och ganska långvariga s.k. politikerföraktet nu tagit oss till våldets och intoleransens brant?

- Om vi istället för att använda vår demokratiska rättighet och möjlighet, att genom vår röst påverka samhällsutvecklingen, går ut på gatan och bråkar när det är något vi inte tycker om så förlorar vi till sist vår demokrati, säger Marie Hammar.

Operation Dörrknackning
Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna i Bjuv har knackat dörr i kommunens tre tätorter. Bjuvsnytt följde med Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ninnie Lindell – moderatordförande respektive oppositionsråd i Bjuv - på en ”Glöm-inte-rösta-tur” i norra Ekeby.

Moderaterna centralt kampanjar med budskapet: Rösta för jobb, ansvar och öppenhet. Precis som övriga partier så försöker M också sprida budskapet om att det är viktigt att alla gör sina röster hörda i det kommande EU-valet. Under en dryg timme gick vi från dörr till dörr i Ekeby och det samlade intrycket var att de flesta antingen hade förtidsröstat eller skulle rösta.

”God ekonomi nyckeln”
- En ordnad ekonomi är a och o, sade Ann-Charlotte Hammar Johnsson. Fixar vi det kan vi fixa allt annat också. Fler jobb, mer och bättre omsorg, skola, äldrevård osv.

- Sverige är ett av de få länder som klarat sig bra under finanskrisen och att vår regering fått mycket beröm för detta, säger Ninnie Lindell.

- Både Bjuv och övriga Sverige behöver Europa för att fortsätta kunna växa, säger båda. Vi är beroende av export och då är ju ett gott samarbete med tex övriga Europa jätteviktigt.

Svensk EU-veteran
Deras partikollega och Moderaternas förstekandidat i årets val, Gunnar Hökmark, är en verklig EU-veteran. Han är verksam i Europaparlamentet sedan 2004 och 2007 valdes han till viceordförande i EPP-gruppen, Europaparlamentets största grupp EPP med 271 ledamöter. EPP står för European People´s Party och samlar kristdemokrater och konservativa partier. Här ingår svenska Kristdemokraterna och andra svenska medlemmar är moderaterna AnnaMariaC orazza Bildt, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic samt Alf Svensson (KD).

Varför ska Bjuvsbor bry sig?
Inte minst med utgångspunkten att han är skåning och vet var Bjuv ligger frågade bjuvsnytt.se Gunnar Hökmark vad han vill säga till Bjuvsborna om fördelarna med att Sverige är medlem av EU. Vi fick ett långt svar – eller snarare ett kampanjtal.

- För mig tillhör EU en av vår tids största framgångar, säger Gunnar Hökmark. Vi har fått frihet och fred på ett sätt som ingen tidigare generation har kunnat uppleva. Genom EU har vi i Europa en öppenhet och en konkurrens, en fri rörlighet, en gemensam marknad för varor, livsmedel och tjänster liksom en konkurrens som har gett flygresor till en tiondel av vad de en gång kostade, en avreglering och konkurrens inom telekom som på 1990-talet gjorde Europa ledande. Den politiken kunde vi få genomslag för genom gemensamma beslut om rätt politik.

- Det finns bara fördelar med att vi kan fatta gemensamma demokratiska beslut. Men det är ingen garanti för att besluten blir bra. Lika lite som det finns någon automatik i att besluten i kommunfullmäktige i Bjuv eller i Sveriges riksdag blir bra. Oavsett var behövdes en majoritet för reformer som tar vara på våra möjligheter.

Gunnar Hökmark fortsätter propagera för sin linje: 

- En förutsättning för det är att vi nu river undan de hinder som möter företagande och nya jobb. Jag vill att vi inleder en kamp för att systematiskt rensa ut och avveckla onödiga regleringar, för att å ena sidan underlätta för ökad konkurrens och förnyelse och å den andra göra det enklare att starta och driva företag i Bjuv liksom i hela Europa, eller minst lika viktigt, att söka jobb i olika delar av Europa.

- Europas ekonomi måste präglas av frihandel. Det innebär att företag som har sin bas i Europa fritt ska kunna använda EU som sitt centrum för import och export när man utvecklar och producerar produkter.

Apple Google Bjuv?
- Det är för mig självklart att vägen till en ledande kunskapsekonomi går över vår förmåga att utveckla forskning och företagande. Här kommer jag gå i täten för en gemensam inre marknad för telekom. Det ska vara enklare och billigare att ringa och surfa samtidigt som vi måste möjliggöra för morgondagens Apple och Google och växa fram i Europa, Sverige och varför inte i Bjuv.

- Europeiska unionen är ett stort steg framåt för Europa. Nu måste vi se till att EU för en politik som utvecklar Europa vidare och som skapar förutsättningar för fler företag och fler jobb i Europa och i Bjuv, avslutar Gunnar Hökmark.

Röda argument
Socialdemokraterna i sina röda jackor har liksom M i sina turkosblå synts mycket på bygden. I samtliga kommundelar. Vid ett tillfälle hade S-gänget också draghjälp av Bjuvs kandidat i Sveriges Riksdag - Kent Härstedt. Så här resonerar han kring EU-valet.

- Många är omotiverade att rösta. Och nu har vi främst varit ute för att mobilisera folk så att de överhuvud taget går och röstar.

I EU-valet 2009 var valdeltagandet i Bjuvs kommun inte mer än 33 procent – lägst i Skåne. I vissa delar till och med så lågt som 26,55 procent. Av de 10 430 personer som var röstberättigade 2009 röstade endast 3 423 stycken.

- Jag vet inte varför det faktum att Sverige är med i EU inte sjunkit in i folks medvetande, säger Kent Härstedt. Känslan att besluten tas så långt borta så att det är svårt att känna att man berörs, verkar inte vilja släppa.

Demokratiproblem
- Detta leder i längden till ett demokratiproblem, fortsätter Härstedt. Vem ska sitta i EU-parlamentet i framtiden om folk inte bryr sig?

Kent Härstedt menar att EU tvärt emot vad folk tror, bara blir viktigare och viktigare för oss. Vi ber om några konkreta exempel på beslut som tagits och som är till gagn för medborgaren.

- Våra mobiltelefonsamtal hade varit väsentligt mycket dyrare om vi inte varit med i EU och omfattats av regler på telefoniområdet. EU reglerar också banksektorn direkt ner i plånboken.

- Ett annat exempel är flygpassagerarnas rättigheter. Vid förseningar eller om bagaget försvinner, finns det EU-regler för vilka ersättningsnivåer som gäller.

Blockera extremister
- Jag tycker det är oerhört viktigt att vi är med och röstar och bestämmer, fortsätter Kent Härstedt. Fascismen är på frammarsch i Europa. Se bara i Grekland med Gyllene Gryning och i Ungern med Jobik. Vi får bara inte lämna dörren öppen för dessa extremister.

Likriktad politik?
Precis som Gunnar Hökmark pekar Härstedt alltså på telefonin. Det är nog bara en tillfällighet men det får mig att tänka på en kommentar som en man jag träffade på under min vandring med M i Ekeby hade. Han sa att han övervägt att sluta rösta på just M för att ”Ni har blivit likadana allihopa!”.

Martin Fridehjelm, ordförande i Bjuvs Arbetarkommun, har också varit ute och knackat dörr.

- Vill vi ha rättvisa villkor i jobbet måste vi vara med i EU och påverka, säger han. Det är där besluten tas om vilka kollektivavtal som ska gälla osv.

Lönedumpningen
Vi pratar om den s.k. Lavalaffären för några år sedan, det första uppmärksammade fallet i byggbranschen av det som kallas lönedumpning.

- Det är samma sak i transportbranschen, säger Martin Fridehjelm. Chaufförer från andra länder, som inte har våra avtal, hyrs in och kör för löner som gör att vi inte har en chans att konkurrera om jobben.

MP-ledaren Anette Roos stämmer in i huvudbudskapet att det viktiga är att man röstar – inte vad man röstar på. Lokalt slåss man för barnens bästa och att inga nedskärningar som rör dem ska genomföras. En annan hjärtefråga är Fair-Trade-handel. Men någon storsatsning på valet har partiet lokalt inte bedrivit. Det sköter kollegorna i Stockholm.

Makten tillbaka till Sverige
Vänsterpartiet är emot svenskt EU-medlemskap men Emil Lord menar att man trots detta – eller kanske just därför – ska gå och rösta. Budskapet på V:s valplakat är inte oväntat: ”EU räddar banken – Vi räddar välfärden”.

- Vi uppmanar folk att rösta, säger han. Bojkottar vi valet lämnar vi ju makten till andra.

- EU är en högborg för kapitalet – inte för folket. Se hur det gick i Grekland. De rika tog pengarna och stack medan folket lämnades i sticket.

Emil Lord tillägger att V i EU kämpar för kvinnans rätt till sin egen kropp, att man är mot prostitution och för preventivmedel. Frågor som i EU-sammanhang får ses som hotade i takt med att den kristna högern får alltmer makt och inflytande.

Bevakar balansen
- Vänsterpartiet måste vara kvar i EU just nu och upprätthålla balansen samtidigt som vi arbetar för att på sikt minska makten i Bryssel och istället få hit den till Sverige igen. När det gäller jämställdheten vill vi att den svenska modellen ska bli EU:s modell, avslutar Emil Lord.

Från SD i Bjuv har inget hörts sedan Allan Jönsson och många med honom övergått till den nya versionen av Framstegspartiet.

Laddar för september
- Det låga valdeltagandet skulle kunna gynna oss, säger Allan Jönsson. Men vi har kommit igång ganska sent och laddar för riksdagsvalet istället.

Framstegspartiet vill att Sverige lämnar EU eftersom man inte anser att medlemskapet gynnar landet.

- Det kostar mer än vi får ut av det, säger Allan Jönsson. Snacket om den fria handeln ser jag bara som ett sätt att köpa sig in på en mättad marknad.

Förtidsrösta växande trend
Trenden i år är att folk förtidsröstar. I Bjuvs kommun hade fram till och med fredag 660 personer använt sig av den möjligheten. År 2009 röstade totalt 607 Bjuvsbor i förtid men hur utfallet totalt blir för hela valet återstår fortfarande att se. Sammanräkningarna börjar på måndag den 26 maj. Rapporter söderifrån spår att årets valdeltagande blir lägre än tidigare och att tendensen ända sedan starten är att denna siffra sjunker och sjunker.

Rekord värt att vinna
När jag läser igenom allt som skrivits om svenska EU-val dyker Bjuvs namn upp titt som tätt. Alltid som ett dåligt exempel.

I 2004 års val till Europaparlamentet var valdeltagandet i Bjuv under 25 procent. 2009 hade Bjuv lägst valdeltagande i hela Skåne. Och också i jämförelse med övriga landet bland de lägsta siffrorna.

Jag leker med tanken att alla röstberättigade i Bjuvs kommun på söndag skulle gå man ur huse och fixa oss ett positivt rekord. Landets högsta valdeltagande! Tänk er rubriken på alla landets förstasidor:

”100 procent röstade i Bjuv”

Är inte detta en utmaning värd att anta, så säg?

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor

Läs allt om EU-valet på valmyndigheten.se.

SÖK

GÅNG

Forskning om fågelhjärnor ger hopp för m…

18-01-2022

FÅGLAR och HJÄRNAN Den 8 februari kl 18-19 föreläser Anita Campbell på Bjuvs bibliotek om fåglarnas värld. Campbell har 25 års erfarenhet av hjärnforskning på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Astra...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Klippans Konsthall 15 år

14-05-2019

KONST Klippans kommun och Klippans konstförening bjuder in till att fira Klippans Konsthall med en jubileumsutställning under två veckor, 18 maj-2 juni 2019. Utställningen tar en titt på hur det...

Läs mer

Kalas, Alfons Åberg!

29-01-2019

Med Sagofén Isadora. Lördagen 2 februari kl. 11.00. Tid ca 30 min. En föreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons Åberg! Gratis biljetter finns att hämta på biblioteken 14 dagar före föreställningen. Ålder 3-5 år.

Läs mer

Hennes farfar försökte mörda Adolf Hitle…

16-11-2018

AKTUELLT - Hur präglas man av en hjältefarfar man aldrig fick träffa? Och hur påverkade hans hjältemod familjens liv? Missade du när Barbara Fellgiebel var på Bjuvs bibliotek och berättade...

Läs mer

Fokus på mat och klimat

26-09-2018

HÄLSA Under två veckor i oktober kan du lära dig mer om hur mat och miljöpåverkan hänger ihop i föreläsningsserien Mat och Klimat på biblioteket i Bjuv. Bland föreläsarna finns bland...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »