Reportage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIK Torsdagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige blev ovanligt livligt med en debatt kring kommunens mottagande av flyktingbarn och var de ska bo. SD och Framstegspartiet ville köra frågan ett varv till. S och allianspartierna antog dock förslaget om 15 nya platser.

Mottagningscentralerna i Trelleborg och Malmö fylls till brädden av nya flyktingar vilket för Bjuvs del just nu betyder att antalet ensamkommande flyktingbarn som placeras här också ständigt ökar. Kommunägda Rosentorp härbärgerar en del men Bjuv måste, för att klara sitt åtagande gentemot Migrationsverket, även hyra platser åt ”sina” barn på andra håll i Sverige. Vilket naturligtvis inte är det mest kostnadseffektiva alternativet.

För att få bättre balans – inte minst i kvaliteten som Bjuv inte vill tumma på när det gäller barnen – siktar man därför nu på att ha fler boendeplatser hemmavid. Vilket bl.a. resulterat i ett förslag till kommunfullmäktige om att godkänna att bostad i kommunal regi ordnas till ytterligare 15 barn. Ett förslag som antogs av KF på torsdagen – dock inte utan diskussion.

Socialdemokraterna i sin allians med Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna var på torsdagen redo att svara ett rakt JA på denna begäran. Moderaterna sällade sig också till skaran. Men icke Sverigedemokraterna och Framstegspartiet. Som istället laddat för en ordentlig debatt.

Utökning av platser av sk HVB-boende föreslogs av Kommunstyrelsen beskostas genom en omdisponering från investeringsbudgeten på 1,5 mkr, tidigare tänkta till att bekosta iordningsställandet av det sk FIndusspåret, som ska bli gång och cykelväg samt 200 000 kronor som var vikta för att reparera scenen i Folkets Hus.

Månssons motivering
- Vi ska utöka vårt omhändertagande av ensamkommande barn, sa Anders Månsson. Situationen i Sverige är mycket, mycket svår när det gäller detta och vi här måste göra vår del.

På det kommunägda asylboendet Rosentorp bebos de ursprungliga 12 platserna nu av 22-23 individer. Och det behovet av fler platser visar inga tecken på att minska.

- Den 28 oktober hade vi 49 s k öppna ärenden, fortsatte Anders Månsson. Men eftersom vi inte själv har tillräckligt med platser innebär det att vi betalar för boenden på andra håll i Sverige. Som Ängelholm, Stockholm och Götegorg.

- Den senaste placeringen fick vi göra i Falun för 2 barn och jag menar att vi måste fixa det här hemma för att hjälpa till måste vi. Men har vi själv platser så bestämmer vi också själv priset på ett annat sätt.

Bjuv inte i topp
Anders Månsson underströk att Bjuv på inget sätt är den av Sveriges 290 kommuner som får dra det tyngsta lasset. Att det finns mycket mindre kommuner som tar emot ännu fler än vi. På radionyheterna på torsdagen nämndes till exempel en kommun med 5 000 invånare som redan tagit emot drygt 900 personer och som nu skulle utöka med ytterligare 450.

- Längre fram måste vi nog göra ännu mer, tillade Månsson. Men just nu yrkar jag bifall till KS förslag på 15 platser, avslutade han.

Startskottet
Detta blev startskottet för SD och Framstegspartiet som då inledde en utdragen debatt där SD:s krav var att ärendet skulle återremitteras för vidare genomlysning och beräkning.  SD menade att Bjuv saknar en plan för hur det ständigt växande behovet ska tacklas. Frågor om säkerhet kring boendena togs också upp:

- Hur är de tänkta bostadsmodulerna konstruerade för att motstå eventuella brandattentat och hur de är försäkrade, frågade Mikael Henrysson från SD. Och om vi sätter dit dem och de brinner upp. Vad gör vi då? I värsta fall kan vi ju få vi nya kostnader på 1,5 miljoner kronor så detta är viktigt att veta.

"Vart är vi på väg?"
Sedan tog Mats Ljungqviskt, ny i fullmäktigesammanhang, vid. Anders Månssons svar om att kommunens plan för framtiden, också i flyktingfrågor, speglas i den budget som just nu finslipas för att presenteras – och antas – på fullmäktigemötet i november, bedömde han av allt att döma inte motsvara hans och hans partis behov. Istället påpekade han att han och partiet anser att lagar och regler i Sverige nu åsidosatts och han ställde därför frågan ”Vart är vi på väg?

”Uppriktigt orolig”
- Jag är uppriktigt orolig – därför jag tar mig tid att berätta det här för er, sa han bland annat. Jag är i det närmaste rädd – inte för invandrarna – utan för den svenska motreaktionen som kommer att drabba oss alla om vi fortsätter så här.
- Se på bränderna, skottdraman, mord, våldtäkter, bilbränder. Den dagen kommer när svenskarna kommer att delas upp i två grupper som ställs mot varandra.  Med utgångspunkt från detta yrkar jag att frågan återremitteras eftersom den inte är utredd med tanke på konsekvenserna för våra barn och barnbarn.

”Detta jag varnade för”
Också Allan Jönsson från Framstegspartiet anslöt sig nu sedan ett visst samförstånd de två opponentpartierna emellan till synes uppstått på sittande möte.

- För många år sedan stor jag här och varnade för den situation vi nu hamnat i, sa Allan Jönsson i Framstegspartiet. Nu fylls landet av flyktingar och vi har inga ordentliga ställen att placera dem på. Ska vi ha dem boende i baracker här i Bjuv? Så det blir som i Malmö?

- Visst ska vi hjälpa till men inte under några omständigheter får detta bekostas av att den samhällsservice vi själva ska ha drabbas.

Stämningen skiftade
Atmosfären i kommunfullmäktige (KF), som sammanträder i Varagårdsskolans aula en gång i månaden, kan vanligtvis betecknas som ganska förutsägbar - lite ”sömning”. De förslag som KF ska ta ställning har redan stötts och blötts på vägen och även om oppositionspartiet Moderaterna gör vad de kan för att få igenom andra förslag, och oftast också reserverer sig, så brukar det mesta ”gå som på räls” för majoriteten. Som består av Socialdemokraterna som är Bjuvs största parti, samt deras samarbetspartners Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern.

Höjda ögonbryn
Denna kväll skiftade stämningen för ovanlighetens skull. I takt med att SD:s företrädare både grundligt och länge förklarade sina intentioner och åsikter övergick ”sömnigheten” i förvåning och fler och fler höjda ögonbryn. För att sedan till slut växla om till indignation och irritation.

Det var tydligt att SD förberett sig för att argumentera mot förslaget om att utvidga antalet platser för ensamkommande flyktingbarn. Man sa inte rent ut att man inte vill ha fler här utan gick som katten kring het gröt och reste frågor om allahanda bekymmer som man tror kan komma att drabba Bjuv, och för den delen också hela landet och Europa, om ingen sätter stopp för tillströmningen av människor som inte är födda här.

Frågan för kvällen
Opponenterna lyckades dock inte övertyga vare sig majoriteten eller Moderaterna om att ärendet skulle återremiteras till tjänstemännen för vidare utredning. Men frågan om huruvida frågan skulle bli föremål för beslut denna kväll ledde i alla fall till en votering.

Socialdemokraterna Anders Månsson, Ann-Sofie Fridehjelm, Martin Fridehjelm och Kenneth Bolinder liksom Ninnie Lindell (M), Urban Berglund (KD) och Nils Nilsson (C) framförde sin åsikt att frågan skulle avgöras denna kväll. I enlighet med det liggande förslaget som Kommunstyrelsen rekommenderade. Det vill säga ett jag till 15 nya platser.

Voteringen resulterade i 26 röster för och 4 emot.

Fler utdrag ur debatten
Debatten denna kväll resulterade i ytterligare uttalanden. Från pressbordet syntes det t ex att KD-ledaren Urban Berglund inte kunde hålla sig. Han begärde ordet och sa sedan från talarstolen kort och gott att:

- Allan – Det här handlar om att besluta om 15 platser. Flyktingproblem har de i Syrien. Vi här har inget flyktingproblem. Tack för ordet!

Så lätt var det dock inte att stoppa SD och Framstegspartiet. Det var tydligt märkbart att de nu bestämt sig för att försöka flytta fram positionerna i lokalpolitiken. Möjligen stärkta av den medvind de till synes just nu har i hela landet.

Nils Nilsson från Centern sa att ”När man sett bilderna från Mellanöstern så tycker vi inte det är orimligt att vi i Bjuv också ska dra vårt strå till stacken. Och Bertil Olsson (M) påpekade att kommunen gjort ett ”jättebra jobb på Rosentorp och vi kommer att lösa det här också på ett jättebra sätt”.

”Rädd för dina egna”
Kenneth Bolinder (S) reflekterade över varför Mats Ljungqvist känner sig rädd och konstaterade att det beror på att han är rädd för sina egna.

- Det beklagar jag samtidigt som jag konstaterar att du i ditt resonemang saknar empati – som betyder att man bryr sig och tror på mänskligheten och allas lika värde.

Urban Berglund (KD) sa:

- Det ges sken från våra vänner SD att det skulle vara någon kris här i Bjuv. Men flyktingkrisen är i Syrien liksom österut och även i Afrika. Vi har inte flyktingkris i Sverige. Vad vi har är en ambition att hjälpa de människor som råkat i nöd och det vill jag ställa upp på.

Höja ljudet eller hjälpa till?
Så berättade Berglund också om något han hört författaren Henning Mankell berätta om en man som satt och tittade på TV när han utanför hörde att någon skrek på hjälp.

- Han som tittade på TV hade då två val, sa Berglund. Att skruv upp ljudet eller gå ut och kolla vad som stod på.

- Jag tillhör dem som går ut och kollar, avslutade Berglund.

”Något annat vore skamligt”
Ann-Sofie Fridehjelm (S) instämde i Anders Månsson berättelse om det hård trycket vid våra gränser, och inte minst det faktum att det finns 3 000 barn i Malmö och Trellerborg som behöver hjälp.

- I Bjuvs kommun behöver vi ta stort ansvar för att ta emot dessa barn. Allt annat vore skamligt, sa hon.

Martin Fridehjelm (S) sa att han tycker detta är en fantastisk möjlighet för Bjuvs kommun att hjälpa människor i nöd.

- Jag är glad vi bor i ett land som man flyr till och inte ifrån, tillade han. Vi kan inte göra allt men alla kan vi göra lite. Jag tycker det är viktigt att vi tar den möjligheten.

”Rimmar illa”
Ninnie Lindell (M) och oppositionsråd i Bjuv sa så här med adress SD och Framstegspartiet:

- Det brinner på en del boenden och det är en del av era kollegor som lägger ut det på Facebook-sidor och inte tar bort det. Nu menar du att vi ska återremittera ärendet och inte ha boende här utan istället köpa platser på andra håll för stora pengar. Det kan inte vara bra för vår ekonomi  plus att då får vi bara till stånd en sorts förvaring av människor.

- Vilket rimmar illa med att vi den 21 mars 2013 implementerade FN:s barnkonvention och att vi i kommunallagen har värdegrunder som ska efterföljas i alla våra dokument och beslut vi tar. Något som varje ledamot också bör känna till och arbeta i enlighet med.

Upprörd slutkläm
Som slutkläm begärde Lennart Granström, ordförande för Bjuvsbostäder och också han socialdemokrat, ordet – och han skrädde inte orden utan öppnade med att det var med bestörtning han lyssnade till SD:s och Framstegspartiets argument för att stoppa utvidgningen.

- Vi ska ha klart för oss att vi talar om människor som flyr från krig och elände, ofta på hemska farkoster över Medelhavet. Och så sitter här ledamöter i Bjuvs fullmäktige och tycker att det här är inget för Sverige. Det är ju häpnadsväckande och absolut raka motsatsen till min inställning som jag fått i mig med modersmjölken. Nämligen att man ska vara solidarisk och hjälpa andra. Det SD och Framstegspartiet representerar är ju något helt annat. Vad vill jag inte gå in på här. Men det är häpnadsväckande.

"Oväntat i Bjuv"
- Jag trodde faktiskt aldrig att vi skulle hamna i ett läge här i Bjuv. I en sådan debatt med så många tokstollar inblandade. Jag yrkar bifall och hoppas alla tänker en gång till och kommer fram till att vi ska hjälpa människor som flyr. Boendet ordnar vi. Det ska även lilla Bjuv klara, avslutade Granström.

Allan Jönsson svarade på Granströms tal om att vara bestört:

- Bestört? Ja det är jag också, sa han. Över att vi ska utöka med 5 000 invånare som ska bo i baracker – tältläger om du så vill. Något sådant vill inte jag bidra till. Det är inte sättet att uppnå målet i Vision 2020 om att Bjuv till dess ska ha 20 000 invånare.

Mikael Henrysson (SD) ansåg att Anders Månsson missförstått partiets önskan om återremiss.

- Det handlar inte om att vi är rasister och jag är ingen tokstolle. Summor på 1,4  miljoner plus 200 000 kronor går åt väldigt snabbt . Räcker inte långt. Har man kollat alla kostnaderna? Det är det vi är ute efter. Har man kollat allt? Stämmer siffrorna?

Oppositionsrådet Ninnie Lindell gav svaret för samtliga dem som var för att förslaget om 15 platser skulle antas:

- Ja Mikael. De siffrorna stämmer.

Marianne Rönnberg Galmor

 

SÖK

GÅNG

Luciatåg i Norra Vrams kyrka

23-11-2021

LUCIA Årets Luciatåg i Norra Vrams kyrka äger rum måndagen den 13 december klockan 18.30.  

Läs mer

Julmarknad i det lilla formatet - Norra …

23-11-2021

Billesholmstraktens Hembygdsförening kallar sin traditionella, återkommande och populära julmarknad en "julmarknad i det lilla formatet". Och ja, stor är den inte men miljön och sällskapet i den gamla, vackra fd...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Klippans Konsthall 15 år

14-05-2019

KONST Klippans kommun och Klippans konstförening bjuder in till att fira Klippans Konsthall med en jubileumsutställning under två veckor, 18 maj-2 juni 2019. Utställningen tar en titt på hur det...

Läs mer

Kalas, Alfons Åberg!

29-01-2019

Med Sagofén Isadora. Lördagen 2 februari kl. 11.00. Tid ca 30 min. En föreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons Åberg! Gratis biljetter finns att hämta på biblioteken 14 dagar före föreställningen. Ålder 3-5 år.

Läs mer

Hennes farfar försökte mörda Adolf Hitle…

16-11-2018

AKTUELLT - Hur präglas man av en hjältefarfar man aldrig fick träffa? Och hur påverkade hans hjältemod familjens liv? Missade du när Barbara Fellgiebel var på Bjuvs bibliotek och berättade...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »