Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vård- och omsorgsverksamheten i Bjuvs kommun går med förlust och måste skära ner. Bl.a. ska det utgå en hyresavgift varje månad på 60 kronor för handikapphjälpmedel. Och priset för anhöriga att äta på boendena höjs till 69 kronor. Foto: Bjuvs kommun.
EKONOMI Delårsrapporten för Bjuvs kommun för perioden januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första åtta månader samt prognos för helåret 2019. Fyra nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2019 och revisorerna är missnöjda.

De fyra nämnder som inte klarar målen är Barn- och utbildningsnämnden BUN, Vård- och omsorgsnämden, Utskottet för arbete och tillväxt och Tekniska nämnden.

Siffermässigt ser underskotten ut så här:

Redaktionen för Varagårdsnytt - Linus Jarl och Mathilda Holmén.
VARAGÅRDSNYTT Idag fredag utkommer nr 22 av Varagårdsskolans digitala tidning VARAGÅRDSNYTT. Redaktionen har av allt att döma full koll på vad som händer såväl på skolan som utanför.
Tidningen funkar utmärkt som helgläsning. Den är fullspäckad av aktuella ämnen som Greta Thunberg, Vladimir Putin, Einstein, Zlatan, kriget Turkiet/Syrien men också om  sevärdheter i Turkiet och Kalifornien. Klicka här.
PENGAR Den 27 december stänger Swedbank dörrarna till sitt kontor i Bjuv för sista gången. Därefter får de kunder som så önskar, besöka kontoren i Åstorp eller på annat håll. Kunderna har idag torsdag fått besked från banken om flytten.
I den relativt stora banklokalen i Köpcentrum i Bjuv arbetar idag bara 4 personer och de kommer efter stängningen i december att placeras i Åstorp istället. Väldigt få kunder besöker kontoret i Bjuv idag. De allra flesta sköter sina bankärenden via Internet. Och de som inte vill göra det klarar sig med sitt bankgiro, sitt bankkort och telefonbanken.

Kontorschef Göran Persson hoppas se Bjuvskunderna i Åstorp efter den 27 december.

KULTUR Det självsäkra uttalandet på tisdagen från Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hallqvist om att S ska driva frågan om ett nytt bibliotek på Protistatomten i Bjuv, röstades på onsdagen ner i Kommunstyrelsen av M och SD.

- Vi Socialdemokrater beslutade på vårt medlemsmöte på måndagen att driva denna så viktiga fråga för vår kommun, sa  Bo Hallqvist, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i ett särskilt pressmeddelande på tisdagen. Vi avsätter 130 miljoner kr i vårt förslag till investeringsbudget för detta ändamål de kommande åren.

KULTUR Bjuvs Socialdemokrater har beslutat att driva förslaget om byggandet av ett nytt bibliotek med tillhörande kringbyggnationer på Protistatomten i centrala Bjuv.
Kultur och fritidsnämndens förvaltning har på uppdrag av den styrande minoriteten tagit fram ett förslag till nytt bibliotek med möjlighet till teater, musik, samlingssal, festsal, ungdomsverksamhet och seniorverksamhet. Den styrande minoriteten består av S, KD, C, L och stöds av V.
 
Foto: Protistatomten ligger bakom den i Bjuv så populära skejtparken.

Maja Lönn och Hanan Alshemali i Jens Billeskolans kök. Foto: Bjuvs kommun.
PRESSRELEASE Sedan ett år tillbaka har Bjuvs kommun haft måltidsvärdar i köken på kommunens skolor och äldreboenden. Måltidsvärdarna, som hjälper till med diverse sysslor i köket, är resultatet av ett samarbete mellan Bjuvs kommun och Arbetsförmedlingen.
Bjuvs kommuns arbetsmarknadsenhet och kostenhet genomför tillsammans med Arbetsförmedlingen projektet med måltidsvärdar, som en specifik satsning för att öka invånarnas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att ge arbetssökande en chans att prova på att jobba i storkök och därigenom få erfarenheter och referenser för att sedan kunna fortsätta ut på arbetsmarknaden.



Hotet på en vägg inne på Varagårdsskolan. Som på onsdagen fick ledningen att besluta om stängning.
SKOLAN Uppdaterad På onsdagsmorgonen skickades eleverna på Varagårdsskolan hem sedan skolledningen beslutat att stänga skolan. Skälet var ett hotfullt meddelande som klottrats på en vägg inne på skolan. På eftermiddagen kom beskedet att på torsdag är det business as usual på både Varagårdsskolan och intilliggande två förskolor.

Under onsdagsmorgonen upptäcktes ett hotfullt meddelande riktat allmänt mot skolan, klottrat inne på Varagårdsskolan i Bjuv. Polisen var på plats och skolledningen beslutade att stänga skolan under dagen. Samtliga vårdnadshavare kontaktades och ombads att hämta eleverna i förskolan medan F-6 skulle hämtas på biblioteket i Bjuv och Åk 7-9 skickades hem med kontakt vårdnadshavare - personalen.

ÄLDREVÅRD Som ett konkret resultat av att Bjuvs kommun under 2019 får cirka 700 000 kr av regeringens senaste bidrag för att förstärka äldreomsorgen kommer personal nu att sköta inköp åt brukarna via Internet.
När nyheten om extrapengarna kom beslutade vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun att använda pengarna till digital utveckling inom äldreomsorgen. Bland annat ska wi-fi installeras inom äldreomsorgens verksamheter, berättade ordförande Ulrika Thulin i en tidigare intervju med bjuvsnytt.se.
 

Det kunde vara hårda tongångar och tag i Senaten i Rom. Men det kan det vara i Bjuvs kommunfullmäktige också.
POLITIK Torsdagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige gav publiken såväl bröd som skådespel. Liksom några konkreta politiska beslut. Läs om den livade sammankomsten här:

Åskådarbänken i Varagårdsskolans aula, där Bjuvs kommunfullmäktige hålls varje månad, har sällan varit så fullsatt som denna septembertorsdag. De flesta av de 31 fullmäktigeledamöterna var också på plats och i de fall de inte var det så hoppade deras ersättare in. För idag är varje möte i Bjuvs nya politiska landskap viktigt för den som vill behålla eller ta makten. Nya i bemärkelsen att S och SD är lika stora (11 mandat) och att när SD och M röstar lika så vinner den konstallationen över minoritetsstyrets 15 röster.

Rosentorp köptes av Bjuvs kommun 2014. Dessförinnan var det hotell och under tidigt 1900-tal även ålderdomshem.
TILL SALU I besparingssyfte har Bjuvs kommun kommit fram till att en del kommunägda fastigheter kan säljas. Med KF:s godkännande är det därför konkret nu möjligt att köpa Flamman i Ekeby, Folkets hus i Bjuv, det gamla kommunhuset i Ekeby och/eller Rosentorps gård i Olstorp utanför Bjuv.

Rosentorps gård, som har den formella beteckningen Bjuvstorp 1:11 och ligger i Olstorp bortom Findus när man kör Billesholmsvägen till Billesholm, köptes 2014 av Bjuvs kommun och byggdes om till ett boende för sk ensamkommande barn. Huset har under 1900-talet både varit ålderdomshem och hotell men idag står det tomt och förfaller. Icke desto mindre är det en vacker gammal trävilla som i renoverat skick skulle utgöra en perfekt familjebostad.



En fastighet i Bjuvsbostäders bestånd. Huset har inget konkret med innehållet i artikeln att göra.
POLITIK Det faktum att Sverigedemokraterna i det senaste kommunvalet blev lika stora som Socialdemokraterna gör att det blåser rejält i de olika sammanhang där politiska beslut fattas. Det märks tex både i Bjuvs kommunhus och i Kommunfullmäktige.
Snart är det dags att klubba budgeten för kommande år, vilket i Bjuvs kommun handlar om rejäla nedskärningar. För kommunens underskott är stora. Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 innefattade ett uppdrag till Kommunstyrelsen att senast mars månads utgång 2019 lämna förslag på åtgärder som minskar driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge effekt under år 2019.

Uppdaterad - POLITIK Nyligen fick Bjuvs kommunpolitiker en förfrågan från en privat aktör om hur man ställer sig till att bygga en sk Klass 2-anstalt i gamla Skrombergaverket i Ekeby. De flesta sa ja, Moderaterna ville veta mer. Sverigedemokraterna sa nej. Och kommunalrådet Anders Månsson (S) darrar inte på manchetten i sin syn på avslaget.
När förfrågan kom fick samtliga partier i uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson att inkomma med en ståndpunkt i ärendet. För att gå vidare med byggnation av en Klass 2-anstalt krävs att samtliga partier står bakom förslaget.
 
Bilden: Mikael Henrysson, oppositionsråd i Bjuvs kommun.

ÄLDREVÅRD Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till förstärkning av äldreomsorgen. Bjuvs kommun får cirka 700 000 kr av regingens senaste bidrag för att förstärka äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att utveckla välfärdstekniken för pengarna.
- Detta är en välkommen förstärkning, säger Ulrika Thulin, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har beslutat att använda pengarna till digital utveckling inom äldreomsorgen. Bland annat ska vi nu installera mer wi-fi inom äldreomsorgens verksamheter. 

Idag finns wi-fi i gemensamma utrymmen på äldreboende men inte i de privata utrymmena. Dessutom kommer man att köpa in fler surfplattor för att underlätta personalens arbete och ge dem möjlighet att ta del av den digitala utvecklingen.

Bilden: Ulrika Thulin (S) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

BESPARINGAR Att driva kultur- och fritidsaktiviteter i tre delar av kommunen är inte billigt och nu har ansvarig kommunal nämnd fått i uppdrag att presentera tre olika förslag till bättre ekonomisk hushållning på området. Ett av uppdragen är att lägga ner Ekeby bibliotek och ersätta det med en bokbuss.

På veckans möte i Kultur- och fritidsnämnden klubbades uppdraget till nämnden vilket innebär att den ska ha utrett och lämnat besparingsförslag inom sitt område till den 22 augusti 2019.

SD:s Christel Hedlund ställde ett motförslag som gick ut på att istället lägga ner Billesholms bibliotek men fick i omröstning inte med sig övriga nämndledamöter. Hon och kollegan Balloo Engström reserverade sig då mot förslaget.

Underkategorier

Nyheter - Ekeby

Nyheter - Billesholm

Nyheter - Bjuv

SÖK

GÅNG

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Klippans Konsthall 15 år

14-05-2019

KONST Klippans kommun och Klippans konstförening bjuder in till att fira Klippans Konsthall med en jubileumsutställning under två veckor, 18 maj-2 juni 2019. Utställningen tar en titt på hur det...

Läs mer

Kalas, Alfons Åberg!

29-01-2019

Med Sagofén Isadora. Lördagen 2 februari kl. 11.00. Tid ca 30 min. En föreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons Åberg! Gratis biljetter finns att hämta på biblioteken 14 dagar före föreställningen. Ålder 3-5 år.

Läs mer

Hennes farfar försökte mörda Adolf Hitle…

16-11-2018

AKTUELLT - Hur präglas man av en hjältefarfar man aldrig fick träffa? Och hur påverkade hans hjältemod familjens liv? Missade du när Barbara Fellgiebel var på Bjuvs bibliotek och berättade...

Läs mer

Fokus på mat och klimat

26-09-2018

HÄLSA Under två veckor i oktober kan du lära dig mer om hur mat och miljöpåverkan hänger ihop i föreläsningsserien Mat och Klimat på biblioteket i Bjuv. Bland föreläsarna finns bland...

Läs mer

Fika i Norra Vram

18-07-2018

FIKDADAGS På söndag den 22 juli är det dags för sommarens andra sommarcafé hos Billesholmstraktens Hembygdsförening i Norra Vrams gamla prästgård. Kaffe med våfflor serveras i trädgården, där det finns...

Läs mer

60-årsfest på Brukshundsklubben i Bjuv

22-04-2018

FEST Den 26 maj firades det rejält i Bjuv och närmare bestämt på Brukshundsklubben, som fyllde hela 60 år!  

Läs mer

"Min farfar försökte mörda Adolf Hi…

15-03-2018

NAZISMEN Torsdag den 22 mars kl. 19 föreläser Barbara Fellgiebel på Bjuvs bibliotek om det idag högaktuella ämnet nazism och närmare bestämt om sin farfar som försökte mörda Adolf Hitler...

Läs mer

Från författardröm till topplista - så k…

28-02-2018

DRÖMMAR Torsdag den 8 mars kl. 18.00 på Bjuvs bibliotek så berättar Helena Kubicek-Boye - psykolog och författare om sina fackböcker. Helena Kubicek-Boye är psykologen och författaren som skrivit fackböcker om bland...

Läs mer

Årsmöte SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv

18-02-2018

MÖTE SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv har haft årsmöte. 90 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet ägde rum i Församlingshemmet i Billesholm. Efter mötets öppnande ägde parentation rum, därefter årsmötesförhandlingar som avslutades med...

Läs mer

Brogårda förskola firar 40 år

03-10-2017

BJUV Torsdagen den 5 oktober firas det att Brogårdaskolan fyller 40 år. Kommunen bjuder på en dag fylld av aktiviteter för förskolans barn, syskon, föräldrar och före detta personal och...

Läs mer

Stadens lockelser och faror för våra små…

11-09-2017

KUNSKAP Forskarturnén 2017 på Bjuvs bibliotek fortsätter. I ett föredrag onsdagen den 11 oktober kl 18.00 berättar Caroline Isaksson, docent och universitetslektor i biologi vid Lunds universitet, om Sveriges vanligaste...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »