BJUV Nu utökar Bjuvs öppenvårdscentra (ÖVC) sin service. Familjer i behov av stöd och hjälp får bland annat möjlighet till att gå ett haschavvänjningsprogram och lära sig återfallsprevention. Det meddelar Bjuvs kommun i ett pressmeddelande.

– Tidigare har familjer som har varit i behov av stöd först fått vända sig till socialtjänsten för ett biståndsbeslut, säger Susanne Danielsson, samordnare på Bjuvs öppenvårdscentra. Nu kan man komma direkt till oss.

Den nya servicen som ges är haschavvänjningsprogram, kriminalitetsprogrammet, återfallsprevention, repulse och familjestöd. Familjestödet finns till exempel för familjer som vill få till en förändring hemma. Det kan handla om kommunikationsproblem mellan föräldrar och barn.

Mer personligt
– Genom detta nya sätt att arbeta ger vi möjligheter till snabbare vägar till stöd och förändring, säger Susanne Danielsson. Att vända sig till öppenvården är ett enklare steg än att vända sig till socialtjänstens myndighetsutövning. Troligtvis innebär detta att familjer söker hjälp i ett tidigare skede.

Öppenvårdscentrat riktar sig till familjer, barn, unga och vuxna och vi erbjuder kommuninvånare med riskbruk missbruk eller beroende råd, stöd och vård i öppna former. Vi erbjuder även familjestödjande och behandlande insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar.

ÖVC finns på Solgatan 5 i Bjuv.

MRG