BJUVS KOMMUN Revisionen i Bjuvs kommun har granskat all verksamhet årligen och när det gäller nämndernas förutsättningar för ansvarsutövande anser revisiorerna att att dessa är ”relativt goda”. Undantaget är Barn och Utbildningsnämnden (BUN).

Ordförande för BUN är Bo Blixt, som utöver denna tunga post tillika är stationschef för polisen i Bjuv.

- Ordförande för BUN har inte i nuläget tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera sitt uppdrag på ett ändamålsenligt vis, skriver revisionen.

Kommunalrådspost?
Arbetet i BUN har hittills fungerat bra, kommenterar Bert Roos, kommunfullmäktiges ordförande. Men BUN har en budget på 380 miljoner kronor, vilket är mer än den skattefinansierade övriga verksamheten i kommunen. Och kanske behöver en så tung post mer än en fritidspolitiker vid styret.

Revisionen sammanfattar:
- Med tanke på nämndens omfattande verksamhet och stora budget anser vi från revisionens sida att en utredning beträffande nämndens ordförandepost snarast bör göras.

- En kommunalrådspost på halvtid skulle kunna vara en lösning till förbättring, menar revisorerna.
 
Biltext: Bo Blixt, BUN-ordförande samt stationschef för Polisen i Bjuv.

Marianne Rönnberg Galmor