BJUVS KOMMUN Även om boende i kommunen ofta anmärker på att vägrenar, parker och lekplatser förfaller och växer igen arbetar personalen på gatu- och parkenheten i Kommunhuset i Bjuv för fullt.
Här är något av vad de just nu håller på med:

BJUV: Lindallén i Freden, Bjuv, fälldes för ett antal månader sedan. Boende intill hade länge klagat över att de gamla, vackra träden både skymde ljuset i trädgårdarna och fällde enorma mängder löv.

Förbipasserande närmast chockades av att se att träden en dag var borta. Men den som idag passerar torget ser orange markeringar regelbundet utspridda längs gräsmattans kant.

Nya träd är på väg!

- Vi har precis beställt 30 stycken nya lindar, berättar Stefan Sjölin, chef på enheten park- och gata i Kommunhuset. De kommer att levereras under senare halvan av oktober månad.

Sjölin berättar också att de gamla träden nog klarat sig några år till eftersom de inte var att betrakta som sjuka. Även om det fanns vissa rötskador där de tidigare gallrats.

- Men det var ändå bäst att fälla och nu kommer det nya, friska träd istället.

- Dessutom ska vi renovera och göra iordning lekplatsen som finns i Lindallén. Material till det är beställt och vi börjar jobba med detta så fort leveransen kommit, avslutar Sjölin.

Hedvallska
Lekplatsen på Enbärsgatan, som sedan 6-7 år inte lägre är en likplats, ska återuppstå, enligt Stefan Sjölin. Inom kort.

BILLESHOLM: - Vi har gjort mycket i Billesholm i sommar, säger Stefan Sjölin. Som att asfaltera i Möllarskogen till exempel. Och det stora i vinter där är att vi ska göra en del trädgallringar. I området kring Sylgatan vid Ljungsgårds förskola bort mot Dalgatan. Och längs med Kungsgårdsvägen mot Möllebäcken.

Området är igenvuxet och gallringen ska ta fram en del ädelträ som t.ex. fina, gamla ekar, som ska få stå kvar.

OLSTORP: Också i Olstorp, som ligger söder om Bjuvs tätort på vägen mot Billesholm, ska man göra en ganska stor trädgallring.

- Inne bland villorna där finns en stor lekplats och en fotbollsplan, säger Stefan Sjölin. Buskagen där ska rensas. Vi ska gallra bort det mesta och spara enstaka träd bara. Så att ljus och solk återigen kommer in i trädgårdarna.

KRISTINETORPSVÄGEN: Sedan några månader är det inte länger tillåtet för tunga fordon att använda Kristinetorpsvägens infart från Olstorpskorset som genomfart till 110:an. Vägen är helt enklet inte dimensionerad för sådan tung trafik och de boende har klagat till kommunen.

Just nu kör många tunga lastbilar trots detta i skytteltrafik på vägen - på väg till eller från bygget av Findus nya fryslager.

- Detta är temporärt och det har de flesta förståelse för, säger Stefan Sjölin. Den trafiken upphör när jordarbetet är klart.

Men kan kommunen försäkra att lastbilstrafiken, när fryslagret är färdigbyggt, verkligen inte tar smitvägen från området och in på Kristinetorpsvägen. För vidare färd upp genom Norra Vram och Åstorp norröver?

- Vi i kommunen ska försöka komma med i diskussionerna kring hur Findus och Länsstyrelsen ska lösa detta, berättar Stefan Sjölin. Det är viktigt att vi är med från början och ser till så att skyltning etc. verkligen blir rätt.

EKEBY: Se separat artikel: Vad händer med Ekebys infart?

Marianne Rönnberg Galmor