EKEBY Ekebyborna har länge undrat över varför infarten till samhället längs Franz Daumans väg är så igenvuxen och ful. Invånarna skulle gärna komma hem till en mera välskött by och de skulle också vilja att besökare fick ett bättre intryck av Ekebys omgivning.

- Vi har av besparingskäl inte kunnat hyra in maskinerna som skulle ta hand om detta, säger Stefan Sjölin, chef på park- och gatuenheten i Bjuvs kommun.

-Därför har vi bara kunnat slå med armklipparen på den sidan där det bland annat finns en gräsyta. Men inte haft resurser att ta oss an den andra sidan av vägen.

På entreprenad
Från den 1 oktober i år har kommunen lagt ut skötseln av parker och grönområden i Ekeby till Väla Mark och Trädgård.

En skötselpaln gjord i kommunen har överlämnats till företaget.

- Planen är ganska hårt uppstyrd av oss, berättar Stefan Sjölin. Vi anger t.ex. exakt hur långt gräset får vara, d.v.s 4-6 centimeter.

Hur det blir med vall och infart återstår att se.

Marianne Rönnberg Galmor/Lars Svendsen