Studenter vid Campus Helsingborg. Foto: Johan Persson.

 

BJUVS KOMMUN Antalet hushåll som behöver försörjningsstöd har de senaste månaderna sjunkit markant. Förklaringen är bland annat att fler fått arbete eller börjat studera. Det meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

Vid årsskiftet 2012-2013 omstrukturerades arbetet med försörjningsstöd i Bjuvs kommun och den nya strategin börjar nu visa tecken på att verka. 

- I juli betalade Bjuvs kommun ut försörjningsstöd till 186 hushåll, säger Mikael Bogarve, verksamhetschef för Vuxen och försörjning. I september hade siffran sjunkit till 157 hushåll, alltså 31 färre hushåll än i somras.

- En del av dem som tidigare fått försörjningsstöd är nu istället självförsörjande via arbete och studier, fortsätter Mikael Bogarve.

Många studerar
Bogarve berättar att några som haft sommarjobb eller varit ute på praktik erbjudits förlängning och i vissa fall även fast anställning. I Bjuv eller någon av grannkommunerna. Men de allra flesta har börjat studera. Det vill säga individerna har försvunnit ur statistiken för försörjningsstöd i Bjuv och istället dykt upp hos CSN som studiemedelstagare. VIlket Bogarve kommenterar så här:

- Med tanke på den låga utbildningsgraden som sedan tidigare finns i Bjuvs kommun är det mycket positivt att fler börjar studera. Utbildning är ju ofta vägen till jobb.

Nu fortsätter enheten sitt arbete med att tydliggöra kopplingen mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser, för att ytterliga kunna förkorta tiden i bidragsberoende och öka utbildningsnivån bland kommunens invånare.

MRG