Doktor Anne Winzell fick en idé om hur bjuvsbornas hälsotal skulle kunna förbättras och efter 60 veckor visar det sig att den fungerar.
BJUVS KOMMUN 5:2-dieten sprider sig som en löpeld genom Sverige. Men i Bjuv vankas det också andra bullar. Här, där hälsotalet är lägre än i övriga landet, har man nämligen istället för halvsvält introducerat ett sätt att må bättre som tål en medicinsk granskning.

Hälsotalet är lägre för människor i Bjuvs kommun än för folk i övriga landet. Det visar en mätning från Folkhälsoinstitutet.

Samtidigt ingår det, enligt direktiv från Socialstyrelsen, i såväl varje vårdcentrals som all vårdpersonalsuppdrag att arbeta för att människors hälsa förbättras. Och när doktor Anne Wintzell, en av läkarna på vårdcentralen Solklart Vård i Bjuv, såg hälsotalet för Bjuv fick hon en idé om hur man skulle kunna få så många som möjligt av patienterna att må bättre.

Nyckelfrågan
- Viktminskning såg vi var en nyckelfråga i sammanhanget och därför kontaktade vi helt enkelt ett företag med lång erfarenhet av just detta, säger doktor Anne Wintzell. Valet föll på ViktVäktarna.

- Genom att kombinera vår medicinska kompetens med deras kunskap om viktminskning satte vi upp målet att försöka få så många som möjligt att gå ner i vikt och, om möjligt, också minska på sitt medicinbehov, fortsätter hon.

Djärvt grepp?
Ledningen för vårdcentralen var genast med på noterna men att ta in ett kommersiellt företag som ViktVäktarna i arbetet med att förbättra folks hälsa var ett djärvt grepp, menade en del som hörde talas om projektet. Anne Wintzell berättar hur hon tänkte:

- Det var uppenbart att många av våra patienter hade en relativt dålig hälsa och behövde hjälp med att gå ner i vikt. Viktminskning är dock inte det vi är bäst på här på vårdcentralen.

- Så istället för att vi skulle hålla på med att lära oss om viktminskning tyckte jag det var bättre att lämna den delen till experter på området. I det här fallet ViktVäktarna, förklarar Anne Wintzell.

Inte självklart
Sagt och gjort. Anne Wintzell begav sig till ViktVäktarna för att diskutera saken. Att hitta någon där som förstod vad hon ville var dock inte lika självklart för dem hon först mötte där som det var för henne själv.

- De hade aldrig varit med om något liknande, säger Anne Wintzell. Men så småningom nådde jag i alla fall fram till en person i deras ledning som såg möjligheten i vårt förslag.

”Först i Sverige”
För 60 veckor sedan inleddes projektet på Solklart. Både äldre och yngre deltar och avgiften är reducerad jämfört med ViktVäktarnas ordinarie priser. För att delta ska man vara inskriven på Soklart. Programmet ”rullar” och det går bra att hoppa på tåget när som helst.

- Det är det första projektet av sitt slag i Sverige, säger Anne Wintzell. I dagsläget är det drygt 50 aktiva deltagare i vårt program. Dessa har sammanlagt gått ned cirka 520 kilo. Det betyder en nedgång på 9,9 kilo per person.

- För att se klara hälsoresultat räcker det med en viktnedgång på cirka 5-10 procent av startviken, tillägger Anne Wintzell.

 

Bild: Syster Ann-Charlotte Nilsson sköter invägningen.

Vad skiljer då denna modell från det vanliga Viktväktarprogrammet?

- De som går i den här gruppen är patienter hos mig och mina kollegor. Det är oftast vi som rekommenderar folk att ansluta sig till gruppen, om vi tror det kan ha en gynnsam effekt på personens hälsa, säger Anne Wintzell.  Det individuella hälsoläget är alltså utgångspunkten.

- Konsulenten ser till att varje individ får ett anpassat schema för matintag. Självklart håller vi parallellt koll på hur det hela utvecklas, ansvarar för att eventuella justeringar i medicinintag görs o.s.v., säger Anne Wintzell.

Vägvisare?
Man kan tänka att fler vårdcentraler än Solklart kunde ha nytta av att köra ”Solklart-modellen” men Anne Wintzell har inte varit i kontakt med Socialstyrelsen och Socialstyrelsen har inte kontaktat henne. Inte än i alla fall, som hon säger.

Om resultaten på Solklart i Bjuv kan visa vägen för hur andra vårdcentraler e.t.c., eller om det bara förblir en lokal, om än lyckad framgångssaga, får framtiden utvisa.

Text och Foto: Marianne Rönnberg Galmor

Hälsoläget i Bjuv enligt Folkhälsoinstitutet

Bjuvsbornas hälsoläge visade sig i Folkhälsoinstitutets mätning 2009 vara lägre än genomsnittet i riket. Övervikten är ovanligt stor. Människor motionerar mindre, äter mindre grönsaker, röker och dricker mer alkohol.

Bjuv befinner sig också, enligt mätningen, bland de 25 % av Sveriges kommuner som har störst andel invånare med ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

Trots detta upplever människorna i Bjuvs kommun att deras allmänna hälsotillstånd är bra. Även om de också säger att de själva inte kan göra något för att påverka sitt hälsotillstånd.

Det här har Folkhälsoinstitutets mätning bland annat konstaterat vad gäller de boende i Bjuvs kommun:

*   Invånarna äter mindre frukt och grönt än i övriga Skåne och riket.

 

*   I åk 9 är det en lägre andel elever som har godkänt i ämnet Idrott och hälsa än i övriga Skåne och riket.

 

*   Den alkoholrelaterade dödligheten är betydligt högre i Bjuv än i övriga Skåne och riket.

 

*   Cirka 17 procent av befolkningen i Bjuv röker dagligen.

 

*   De dåliga levnadsvanorna innebär att dödlighet i akut hjärtinfarkt, lungcancer och KOL ligger avsevärt mycket högre i jämförelse med riket.

 

 

 

 

Läs berättelsen om Ing-Marie Björck Lund som gått ner 34 kilo.

 

 

 

 

 

 

Läs Roland WIlhelmssons berättelse om sin viktresa mot bättre hälsa.

 

 

 

 

Undersökningen från Folkhälsoinstitutet finns bl.a. på Bjuvs kommuns hemsida. Läs den här.

Läs också om hur Bjuvs kommun själv planerar att förbättra situationen här.