BJUVS KOMMUN I veckan som gick påbörjades mätningar på den tomt där nya Forsärlans Miljöskola planeras. Skolan vill köpa kommunmark bakom Rask & Björk och bygga nytt och om allt går i lås öppnas portarna till det nya hösten 2014.

De långa och tunga juridiska turerna kring Forsärlan Miljöskola i Billesholm är nu historia. Till och med vårterminen 2014 kan verksamheten fortsätta på det nuvarande stället, intill korsningen 110:an och Risekatslösavägen. Sedan måste skolan helt enkelt flytta.

- Vi har kommit till vägs ände. Av miljöskäl får vi inte stanna, säger rektor Mikael Brandt. Men nu ser vi istället med glädje fram emot att kunna bygga en ny skola på en annan plats i Billesholm.

Marken det handlar om ligger bakom Rask & Björk, mellan Böketoftavägen och bostadsområdet på Kungsgården. Infarten till den nya skolan kommer att vara på Böketoftavägen. Några tiotal meter efter det sista gula huset på höger hand om man kommer ifrån Rask & Björk.

Natur här också
Mikael Brandt säger, med tanke på att skolans miljöprofil, att man med nuvarnade läge haft stor glädje och nytta av Mölledammarna och Boserups mark och skog däromkring.

- Nu får vi istället närhet till en annan del av skogen och naturen runt Billesholm. Vi är helt säkra på att bli jättebra där också.

- Vi kommer dessutom att ha nära till Jens Billeskolan och busstrafik. Vilket är toppen eftersom våra elever bor i hela kommunen och inte bara Billesholm. Det nya läget passar också bra med tanke på våra elever från Kågeröd. Vi är mycket nöjda.

Ändrar byggplanen
Kommunen har som sagt inlett uppmätning av marken. Nu ska kostnader för vägar, avlopp etc. beräknas och i december räknar planeringschef Jarl Bengtsson med att kunna ge skolan ett kostnadsförslag.

- Hur mycket tomten kostar vet vi alltså inte i nuläget, säger Jarl Gustavsson.

- Men blir det affär släpper vi också 16 småhustomter, som finns utmärkta i området på den kommunala planen, tillägger han.

Inflyttningen i nya Forsärlan Miljöskola beräknas, om allas idéer och planer går i lås, att ske hösten 2014.

Text: Marianne Rönnberg Galmor    Foto: Lars Svendsen