KOMMUNIKATION Region Skåne saknar flera viktiga infrastruktursatsningar i regeringens förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Det framgår av det remissvar som regionala tillväxtnämnden tar ställning till den 27 september, meddelas i ett pressmeddelande.

Totalt satsar Trafikverket cirka 20 miljarder kronor på infrastruktursatsningar i Skåne. Region Skåne tillsammans med Skånes kommuner har begärt 36,5 miljarder.

- Det är uppseendeväckande med tanke på att Skåne halkar efter de båda andra storstadsregionerna i infrastruktursatsningar, säger Pontus Lindberg(M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. Skåne är en viktig transitregion för hela Sverige men med stora kapacitetsproblem och en satsning på infrastrukturen här påverkar tillväxten i hela landet.

En enig regional tillväxtnämnd ställer sig bakom ordförandes uttalande och föreslår tillsammans matt regeringen uppdrar åt Trafikverket att i samarbete med Region Skåne och de skånska kommunerna återkomma till regeringen med ett förslag av en samlad överenskommelse för att möte de utmaningar som Skånes infrastruktur och transportsystem långsiktigt står inför.

Sammanfattningsvis önskar Region Skåne se förjande tillägg i den nationella planen för transportsystemet:

  • Utbyggnad av förbigångsspår och partiella 4-spår på sträckan Lund-Hässleholm
  • Utbyggnad av den återstående enkelspårsdelen Helsinborg C-Maria
  • Spårväg Lund C-LTH-ESS
  • Mötesspår på de enkelspåriga banorna Marieholmsbanan, Österlenbanan, Trelleborgsbanan och Skånebanan
  • Samfinansiering av regional och nationell plan samt kommunal finansiering av så kallade superbussar
  • Utbyggnader för ny pågatågstrafik på Lommabanan och en första etapp av Simrishamnsbanan mellan Malmö och Dalby
  • Stationsombyggnader i Lund, Eslöv och Hässleholm
  • E22 mellan Fjälkinge och Gualöv
  • Anslutning till Malmö hamn från Malmö godsbangård
  • Satsningar på kollektivtrafiken i Malmö och Helsingborg, t ex genom persontrafik på kontinentalbanan.

 

Region Skånes förslag till svar på förslaget till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 finns här.