BJUVS FÖRSAMLING Antalet deltagare i söndagens kyrkoval i Bjuvs församling följde rikstrenden, d.v.s. fler röstberättigade gick i år och röstade än 2009.
Den stora vinnaren i fullmäktigevalet sett ur riksperspektivet blev som väntat SD. Men i Bjuvs församling ställde partiet inte upp p.g.a. bristande antal lokala kandidater.
 

I kyrkovalet i Bjuv/Billesholm tappade listan Arbetarpartiet Socialdemokraterna, när det gäller kyrkofullmäktige, 1 mandat till Borgerlig Samverkan men blev trots det störst. 541 röster avgavs och av dem fick S 270 (51,53 procent) och BS 254 (48,47 procent). Mandatfördelningen mellan de två blev 13-12. 2009 blev mandatförändringen 14-11.

Andelen röstberättigade i Bjuv/Billesholm var i år 6 117 personer. 8,8 procent av dem gick och röstade och det innebär 0,7 procent fler än 2009.

Ekebys resultat
I Ekeby var i år 2 349 personer röstberättigade och Kyrklig Samling i Ekeby Församling fick tveklöst flest röster. 185 röster (65,14 procent) gick till dem medan S fick 99 röster (34,86 procent).

13 procent av de röstberättigade i Ekeby deltog i årets val jämfört med 2009, då endast 11,3 procent deltog. En skillnad på 1,7 procent vilket innebär att ekebyborna procentuellt i år var flitigare med att rösta i kyrkorvalet än bjuvs- och billesholmsborna.

Lunds stiftsfullmäktige
Bjuvs församling hade tre kandidater till stiftsfullmäktige i Lund: Kenneth Bolinder från Bjuv, Sigvard Östring (C) från Ekeby samt Heidi Kronvall (SD), även hon boende i Ekeby.

Störst andel röster i procent, med en viss ökning från 2009, i Lunds stiftsfullmäktige fick Arbetarepartiet Socialdemokrterna med 26,87 procent (17 mandat).

Borgerligt alternativ backade nästan 4 procent (14 mandat). Även Kristdemokraterna gick tillbaka och fick i år backa från 3 till 2 mandat.

Gruppen Partipolitiskt obundna fick 12,8 procent och de som tog ett synligt kliv framåt i statistiken är Sverigedemokraterna som nu har 10, 61 procent av makten i stiftet. En ökning från 3 till 7 mandat.

784 319 personer var röstberättigade till stiftsvalet. 12, 4 procent deltog vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med 2009 (11,2 procent).

Kyrkomötets sammansättning

OBS! Det slutliga resultatet för kyrkomötet är ännu ej färdigräknat. Vi återkommer med slutresultatet så fort det meddelas.

Bjuvs kandidater till Kyrkomötet var Kenneth Bolinder (S) och Heidi Kronvall (SD).

Maktkampen på Kyrkomötet framöver kommer att döma av valresultatet att stå mellan dem som tycker kyrkan ska vara politisk och dem som inte vill det. Arbetarepartiet Socialdemokraterna på ena sidan och Borgerligt Alternativ och Partipolitiskt obundna på den andra. Vågmästerrollen tillfaller Sverigedemokraterna.

Kyrkomötet - Svenska kyrkans högsta beslutande organ - domineras procentuellt efter gårdagens val av Arbetarepartiet Socialdemokraterna som satsat stort i sin valkampanj på budskapet att stoppa Sverigedemokraterna. 

Näst flest röster i procent räknat fick inte Borgerligt alternativ utan istället gruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Makten i Svenska kyrkans högsta beslutande organ - Kyrkomötet - fördelades enligt preliminära beräkningar så här:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna - en liten ökning - nu 29,42 procent.

Borgerligt alternativ - en minskning - nu 12,56 procent.

Center- och Kristdemokrater tillbaka - nu 11,89 respektive 4,76 procent.

Miljöpartister fram - nu 4,69 procent.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - framåt - nu 15,25 procent.

Sverigedemokraterna - kraftigt fram - nu 5,95 procent.

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla - 4,64 procent.

Se mer om kyrkovalet på www.svenskakyrkan.se.

 

Text: Marianne Rönnberg Galmor     Foto: Lars Svendsen.