Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BJUVS FÖRSAMLING På söndag är det kyrkoval i hela Bjuvs kommun. Två listor är på plats – såväl i Bjuv/Billesholm som i Ekeby. Återstår bara att hitta svar på frågorna: Varför ska man rösta och på vem?

De 6.200 röstberättigade i Bjuv och Billesholm har två listor att välja mellan i den kommande söndagens kyrkoval: Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Kyrklig Samverkan.

I Ekeby står valet istället mellan S  och Kyrklig samling i Ekeby församling. Där är 2.372 personer röstberättigade.

Men vad handlar då kyrkovalet egentligen om? Kort sagt går skiljelinjen mellan en politisk kyrka eller en opolitisk. Kyrkan och staten skildes åt 2000 men socialdemokraterna både i Bjuvs kommun och i moderpartiet i Stockholm satsar stort på en politisk kyrka med medmänsklighet och solidaritet som honnörsord. Alla människors lika värde. Summan av den omfattande reklamkampanj som utgått från Stockholm, och som inte minst syns på Facebook, är att ”om ni röstar på oss så ska vi stoppa mörkerkrafterna”, läs Sverigedemokraterna.

S religiöst?
Under det socialdemokratiska partiets uppgång i början och mitten av 1900talet stod inte partiet för något religiöst. Tvärtom. När folkhemmet byggdes skulle en sann socialdemokrat lita till partiets och sina egna förmågor. ”En ann är så god som en ann” och inte behövde man vända sig upp mot himlen för att få hjälp. Det var också under denna ideologiska era som de svenska kyrkorna”tömdes”.

Nu är socialdemokrater kyrkans bästa vän.

Men rikspolitik i all ära. På söndag gäller det att rösta i det lokala kyrkovalet. I Bjuvs kommun.

Alternativen
I Bjuv/Billesholm fanns tidigare en gemensam lista att välja från när det gällde kyrkopolitiken. Men sedan förra valet har Socialdemokraterna en egen lista. Varför blev det så? Kjell-Åke Johnsson, som toppar Arbetarpartiet Socialdemokraternas (S) lista i Bjuv/Billesholm, berättar om bakgrunden och om vad han och hans parti erbjuder:

- Vi tycker helt enkelt det blir mer tydligt om vi för fram vår egen politik, säger Kjell-Åke Johnsson. Istället för att blanda ihop den med de andras.

Vad får väljarna om de röstar på dig och dina kamrater?

- Vi vill värna den enskilda människans rätt, säger Kjell-Åke Johnsson. Alla människor är lika mycket värda och det hat och det våld som kommer fram idag mot människor man uppfattar som ”olika”, vill vi inte ha i samhället. Vi måste komma tillbaka till ett läge där vi visar varandra respekt och hänsyn igen.

- Vi ska inte se ner på varandra för att vi har olika religion och sedvänjor, fortsätter han. Vi använder alla tre - kristendomen, islam och judendomen – Gamla Testamentet. Alla de tre religionerna stammar ju ur den boken. Då ska vi också kunna behandla varandra som bröder och systrar.

Detsamma gäller synen på homosexualitet och samkönade äktenskap, avslutar Kjell-Åke Johnsson.

Vill skydda kyrkan
S erbjuder kamp för ett mänskligare samhälle där alla respekterar varandras lika värde. Vad erbjuder Kyrklig Samverkan?

- Man ska rösta på oss därför att vi vill skydda kyrkan, säger Lennart Nilsson, toppkandidaten på listan i Bjuv/Billesholm.

Skydda? På vilket sätt?

- Vi vill arbeta för att alla kyrkor i Bjuvs kommun ska bevaras. Ingen ska försvinna, säger Lennart Nilsson.

Kyrklig samverkan har till skillnad från S ingen budget för att bedriva valkampanj. Vanliga valsedlar står Lunds stift för.

- Men vi har också kunnat trycka upp 2 000 broschyrer som vi sedan själv delat ut i så gott som hela kommunen, säger Lennart Nilsson. Ja, inte Ekeby förstås, för där ser det litet annorlunda ut. Men i Bjuv, Billesholm, Norra och Södra Vram.

Partisk kyrka
Idag arbetar Svenska kyrkan ofta politiskt. Exempel på det är kyrkans Pro-palestinska beslut på Kyrkomötet för ett tag sedan. Vad tycker Lennart Nilsson om att blanda kyrkofrågor med politik?

- Kyrkan och politiken är två helt skilda saker, enligt mig, säger Lennart Nilsson. Vi ska inte syssla med politik.

I Kyrkofullmäktige har S hittills haft något mer mandat än Kyrklig Samverkan.

- Ja, de har innehaft ordförandeposten, säger Nilsson.

- Men jag vill betona att vi har ett mycket gott samarbete, fortsätter han. Vi har inga meningsskiljaktigheter i sak utan arbetar mycket bra ihop.

Ekeby för sig
Ekeby är i kyrkliga sammanhang en egen församling med egen kyrka. I takt med att kyrkan har förlorat medlemmar och ekonomin försämrats har det blivit allt vanliga att slå ihop församlingar. Bjuv och Billesholm gick för en del år sedan ihop ”frivilligt”. Men någon sammanslagning vill man inte se i Ekeby.

- Vi är väldigt rädda om vår integritet, säger Jörgen Hansson, toppkandidat på listan för Kyrklig samling i Ekeby församling.

- Det är en stark trend inom Svenska kyrkan att slå ihop församlingar men jag vill starkt framhålla att Ekeby vill fortsätta vara självständigt. Vi har god ekonomi och står på egna ben.

Ingen politik
- Det där med alla människors lika värde är ju självklart. Frågan om kvinnliga präster och samkönade äktenskap är vi redan förbi. Vi har ju här i Ekeby två kvinnliga präster.

- Detsamma gäller samkönade äktenskap, homosexualitet och olika religioner. Vår bakgrund spelar ingen roll. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för kyrkan att verka i så att vi kan fortsätta ha gudstjänst, undervisning, mission hemma och borta samt diakoni, säger Jörgen Hansson.

Men någon politik i kyrkan vill Kyrklig samling i Ekeby församling och Jörgen Hansson inte höra talas om.

- Jag är helt opolitisk, säger han. Jag tillhör inget parti, ingen falang. Och jag vill inte se någon politik i kyrkan.

Trots att både Jörgen Hansson och toppkandidaten på S-listan i Ekeby, Hans Larsson, alltså representerar två grupper så vittnar båda om det goda samarbete de har med varandra. Det är inte helt uppenbart vad skillnaden är mellan de tvås vallöften och politik när det gäller kyrkan i Ekeby.

Samma gräns
Men även i Ekeby går det en tydlig gräns mellan S och Kyrklig samling i Ekeby församling – och den handlar om politik.

- Det kanske ser lika ut för en utomstående, det vi står för, säger Hans Larsson. Men partiet har bestämt att vi ska ha en egen lista och att politik är en del i leken. Både centralt och lokalt. Så det är så klart där gränsen går. Även om vi som är med i kyrkopolitiken i Ekeby alla har ett fantastiskt gott samarbete.

- I morgon den 14 september – dagen före valdagen – sitter vi gemensamt på Solhemmet för att de boende där ska kunna rösta, säger Jörgen Hansson. Det är väl ett tecken så gott som något på att vi är vänner och kan samarbeta.

Hans Larsson instämmer.

Gemensam broschyr
Helt i linje med talet om samarbetet har Socialdemokraterna och Kyrklig samling i Ekeby församling distribuerat en gemensam informationsbroschyr till hushållen i Ekeby. På den ena sidan berättar S vad de vill – på den andra finns Kyrklig samling i Ekeby församlings valmanifest.

- Sammanfattar vi vårt budskap så säger vi att vi värnar alla människors lika värde, säger Hans Larsson. Vi strävar efter att kyrkan ska vara en bra arbetsplats, vi vill att församlingshemmet och kyrkan ska vara naturliga mötesplatser för alla i Ekeby. Vi ska ha diakonal verksamhet för att bryta ensamhet och utanförskap och vi ska försöka kombinera goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig välkomna.

SD på högre poster
På den politiska arenan i Bjuv är Sverigedemokraterna stora med sina 19,6 procent i senaste riksdagsvalet. I Kyrkofullmäktige finns de däremot inte representerade. Helt enkelt för att de inte har fått ihop de minst tre kandidater som krävs för att skapa en lista.

Men åsikter i kyrkofrågor har partiet icke desto mindre. Heidi Kronvall från Ekeby finns med på vallistorna till både Lunds stift och Kyrkomötet. Vilken kyrkopolitik står du för, Heidi Kronvall?

Avskaffa politiken
- Vi vill inte heller politisera, säger hon. Kyrkan är ju kyrkan och ingen politisk plattform. Socialdemokraterna har tagit över väldigt mycket inom kyrkan med sin politiska linje men skulle vi få inflytande skulle vi avskaffa det.

Enligt Heidi Kronvall vill SD värna om alla kyrkor i hela landet, så att de inte säljs ut. Den kristna värdegrunden med de traditioner det innebär – dop, konfirmation, nattvard osv – ger människor en trygghet på vilken hon som svensk vilar. Vilket inte är detsamma som att vara en ”bokstavstrogen” eller ”extrem” kristen.

Heidi Kronvall själv t.ex. är döpt och ser sig själv som ett typiskt exempel på vad kristendomen är för de flesta svenskar. En social tillhörighet.

Börja hemma
- Jag hör ofta när jag sitter och pratar med folk att man vill att kyrkan ”ska göra det den ska göra”, säger hon. Och det innebär t.ex. att inte anställa imamer eller att i första hand skicka alla pengar utomlands. Utan först ta hand om gamla, sjuka och behövande här hemma. Innan man ger till dem längre bort.

- Givetvis värnar jag om alla människor men jag tycker man ska börja hemma och se till att det fungerar där. Och sedan kan man hjälpa andra. Som man t.ex gör när det gäller den egna familjen.

Marianne Rönnberg Galmor

 

Församlingarna i siffror– valet 2009

Bjuvs församling

Kyrkor: Bjuv, Billesholm, Norra Vram, Risekatslösa

Antal röstberättigade: 6 200

Valdeltagande 2009: 8,1 procent

Anställda: 23 personer, varav 5 prästtjänster

 

Ekeby församling

Kyrka: Ekeby kyrka

Antal röstberättigade: 2 372

Valdeltagande 2009: 11,3 procent

Antal anställda: 10, varav 2 prästtjänster

 

Rösta här

Bjuvs församling:

BJUV – Alegården mellan klockan 9 - 11, samt 16 - 20.

BILLESHOLM - Billesholms församlingshem 9 - 11, samt 16 - 18.

EKEBY - Församlingshemmet Ekebygården (gamla prästgården) mellan klockan 11 - 20. Där går också att förhandsrösta mellan 2 och 11 september.

OBS! Lördagen den 14 september, kan man förhandsrösta på äldreboendet Solhemmet mellan klockan 15 - 17.

 

Fakta om kyrkovalet

- Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och senast på valdagen fyllt 16 år, har rätt att rösta i valet till det lokala kyrkofullmäktige, regionala stiftsfullmäktige och nationella kyrkomötet.

- På lokal nivå röstar man på nomineringsgrupper. Det går också att personrösta genom att kryssa högst tre kandidater. Samtliga namn finns på www.svenskakyrkan.se.

- De folkvaldas uppgift i kyrkan regleras i kyrkoordningen. De ansvarar för verksamhetens mål och resurser. Efter valdagen bildar det nya kyrkofullmäktige ett mindre kyrkoråd som är församlingens "regering". Kyrkoherden leder de anställda som utför arbetet.

Läs mer om kyrkovalte på: www.svenskakyrkan.se

SÖK

GÅNG

Julmarknad i det lilla formatet - Norra …

23-11-2021

Billesholmstraktens Hembygdsförening kallar sin traditionella, återkommande och populära julmarknad en "julmarknad i det lilla formatet". Och ja, stor är den inte men miljön och sällskapet i den gamla, vackra fd...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Klippans Konsthall 15 år

14-05-2019

KONST Klippans kommun och Klippans konstförening bjuder in till att fira Klippans Konsthall med en jubileumsutställning under två veckor, 18 maj-2 juni 2019. Utställningen tar en titt på hur det...

Läs mer

Kalas, Alfons Åberg!

29-01-2019

Med Sagofén Isadora. Lördagen 2 februari kl. 11.00. Tid ca 30 min. En föreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons Åberg! Gratis biljetter finns att hämta på biblioteken 14 dagar före föreställningen. Ålder 3-5 år.

Läs mer

Hennes farfar försökte mörda Adolf Hitle…

16-11-2018

AKTUELLT - Hur präglas man av en hjältefarfar man aldrig fick träffa? Och hur påverkade hans hjältemod familjens liv? Missade du när Barbara Fellgiebel var på Bjuvs bibliotek och berättade...

Läs mer

Fokus på mat och klimat

26-09-2018

HÄLSA Under två veckor i oktober kan du lära dig mer om hur mat och miljöpåverkan hänger ihop i föreläsningsserien Mat och Klimat på biblioteket i Bjuv. Bland föreläsarna finns bland...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »