Asfaltering i centrala Bjuv den 28 augusti 2013. Foto: Lars Svendsen.

HELA KOMMUNEN I augusti inleddes ett omfattande arbete med att asfaltera och röja lekplatser och parker runtom i kommunen. Arbetet fortsätter även under september.

- I Bjuv har vi asfalterat Kvarngatan, Mejerigatan och Gruvgatan, säger Stefan Sjölin, gata/park-ingenjör i Bjuvs kommun.

I Billesholm har bland annat en branddamm vid Järnvägsgatan röjts upp och parkytan vid Kyrkbacken har gjorts i ordning. Billesholmsvägen och G/C-väg i Möllarskogen har asfalterats och en lekplats har fräschats upp.

I Ekeby har bland annat området kring Verkstadsgatan - Parkgatan asfalterats. Kring Gröningen har parkbänkar renoverats och det har röjts bland träden. I övrigt klipps häckar runt om i Ekeby.

Nöjda kommentarer
- I Gunnarstorp har vi också röjt upp vid dammen invid Bjuvsvägen, berättar Stefan Sjölin. Dammen har knappt varit synlig tidigare men nu syns den klart och tydligt igen. 

Arbetet med utemiljön i Bjuvs kommun fortsätter under september månad. Asfalt i olika delar av kommunen kommer att lagas genom så kallad asfaltslappning.

- Invånare hör av sig och berömmer kommunens arbete med utemiljön, säger Stefan Sjölin. Det är roligt och mina medarbetare gör ett jättebra jobb. Nu fortsätter arbetet med att asfaltera, röja och förbättra utemiljön i hela kommunen.

MRG