FÖRSKOLAN Förskolan på Brogårdaskolan i Bjuv och Valleberga i Ekeby stängs från vecka 51. Förskolorna ska renoveras och under tiden får de berörda barnen klämmas in på Bofinken i Bjuv och Jorden i Ekeby.
Skälet till stängningen, som beräknas ske vecka 51, är en dålig lukt som länge gäckat både vuxna och barn. Nu har experter slagit fast att lukten kommer från klorfenol, ett ämne som finns i ett kemiskt träskyddsmedel som användes i husbyggen på 1950-1970-talet. Fler byggnader än förskolorna i Bjuvs kommun är drabbade och det kan i Bjuv bli aktuellt att stänga fler lokaler för att renovera även dem.

Bilden: När huset uppfördes av Höganäsbolaget var det Bjuvs eget sjukhus! Senare har det varit både Kindergarten och förskola samt hem för ensamkommande flyktingar. 

Både kommunens anställda och externa experter har tidigare försökt spåra var den dåliga lukten kommit ifrån men misslyckats. Trots att golv bytts ut och fasader renoverats. Efter senaste åtgärden började det åter lukta i somras och det har nu visat sig att klorfenol börjar stinka när den kommer i kontakt med fukt. Det luktar något som många upplever som mögel men är inte det. Emissionen är inte bevisat ohälsosam men en del människor påverkas och får allergiska reaktioner.

Gamla sjukhuset i Bjuv – i förskolesammanhang kallat Bofinken - kommer alltså till heders än en gång som förskola. Just nu arbetas det inomhus, bl.a. med att riva mellanväggar för att skapa tillräckligt med plats för barnen som snart kommer från Borgårdaskolan.

I Ekeby öppnas den tidigare Jorden igen. Också den lokalen ska fräschas upp innan barnen kommer.

Djupare undersökning tar vid
Kloranisoler kan bildas när trämaterial behandlat med impregneringsmedel innehållande klorfenoler, utsatts för fukt och mikroorganismer. Kloranisoler kan lukta starkt även i mycket låga halter. Om man upplever luktproblem i dessa lokaler är det sannolikt att emissioner av ovanstående ämnen är en av orsakerna till luktproblemen.

Om de barn som eventuellt utvecklat allergi gjort det pga klorfenolen vet man idag inte säkert men nu ska båda förskolorna undersökas och för att underlätta det arbetet tömmer man lokalerna. När barnen kan flytta tillbaka till sina gamla förskolor är idag inte bestämt utan beror på vilka åtgärder det visar sig att kommunen måste vidta.

Förskolecheferna har svaren
Verksamheten på Brogårda förskola kommer alltså att flyttas dels till huvudbyggnaden för Bofinken och till paviljoner som kommer att placeras utanför Bofinken. Bofinken ligger på Sjukhusvägen i Bjuv och har tidigare varit en förskola.

Barn på Valleberga förskola kommer att flyttas till lokalerna där Jordens förskola tidigare låg. Några barn kommer också att flyttas till andra förskolor. Respektive förskolechef har alla information som kan behövas och pedagogerna kommer att följa med barnen till de nya lokalerna. Måltiderna kommer att serveras på samma sätt som tidigare.

Kommunen har en olycksfallsförsäkring. Sjukförsäkring tecknas av vårdnadshavare.

Marianne Rönnberg Galmor