BYGGA Det kommunägda bolaget Bjuvsbostäder ligger i startgroparna för ny- och ombyggnation i alla Bjuvs kommuns tre delar – Bjuv, Billesholm och Ekeby. Tongångar som säkert välkomnas av många om vill hyra en lägenhet av någon form.
Bygget av det så länge omtalade trygghetsboendet har nu inletts i och med att Kleinska villan i Bjuv rivits för att ge plats åt det nya. På andra håll i Bjuv byggs det också både LSS-hem och annat men i dessa fall är beställaren kommunen själv och inte dess bolag Bjuvsbostäder som tidigare efterlyst byggmark men som nu signalerar full fart framåt:

I Bjuv, meddelar ordförande Lennart Granström, lämnar bolaget sina hittillsvarande kontorslokaler på Solgatan och flyttar in i den byggnad där Apoteket tidigare låg och där nu bla Familjecentralen finns.

- Vi flyttar för att lokalerna på Solgatan blivit för trånga, säger Lennart Granström. På Solgatan bygger vi sedan om så att vi får ut 6-7 marklägenheter istället.

Lennart Granström fortsätter berätta om alla byggplanerna som alltså enbart gäller hyreslägenheter. Bostadsrätter, som bla partikamraten och kommunfullmäktigeledamoten Stefan Svalö tidigare bett Bjuvsbostäder räkna på, blir det däremot inga.

- Det ingår inte i vårt uppdrag enligt ägardirektiven att vi ska bygga något annat än hyresbostäder, säger Granström.

Alternativ för Komvuxhuset
När det gäller Bjuv så går kontraktet för Komvux, eller Futurum som det heter, ut 2020 och därför har Bjuvsbostäder skissat på vad man kan ha huset där skolan finns till istället. Det talas ju om att Futurum ska placeras i den nya Brogårdaskolan men än finns inga beslut kring detta.

- Här bollar vi med flera olika alternativ, säger Lennart Granström. Vi kan både återställa och bygga nytt på olika sätt. Men det finns ännu inga beslut på vad vi ska göra.

- Vill de stanna kvar blir vi glada för det men vi måste ändå planera för motsatsen, fortsätter han.

Det som presenterats för Bjuvsbostäders styrelse är fyra olika alternativ. Rivning och nybyggnation av 40 lägenheter i ett ”bygge på höjden”. Eller så återställs huset med 18 lägenheter. Alternativ tre går ut på att huset rivs och att 18 nya lägenheter uppförs och det fjärde alternativet är att hela huset rivs och marken görs om till park.

Billesholmsmarknaden
Bjuvsbostäders planer baseras bl.a. på enkäter man gjort bland kommuninvånarna och som visar att en efterfrågan på hyresbostäder finns.

På 1990-talet revs många lägenhetshus ägda av Bjuvsbostäder i det omfattande arbete som gjordes för att få ekonomin på fötter igen. Men nu saknar det lägenheter istället.

 

De orangefärgade byggnaderna ägs redan av Bjuvsbostäder. Till vänster om den stora parkeringen börjar det område som man nu vill bebygga.

- Vi planerar att bygga mer på Västergatan, där vi redan både äger hus och har bygglovsklar mark att börja med, säger Lennart Granström.

Han pratar dels om den befintliga parkeringen och därefter om en tomt man vill att kommunen gör en detaljplan på samt ytterligare en som man vill köpa av kommunen. Båda tomterna ligger mellan parkeringen och Fibergatan och angränsar bla till Knutsgatan.

- Vi har några olika förslag. Vi kan tex direkt börja bygga den första längan som det finns bygglov på – med 6 marklägenheter. Sedan kan vi fortsätta på marken intill och uppföra ytterligare 9 lägenheter.

VD:s uppdrag
- Styrelsen har gett VD Mats Nilsson uppdraget att projektera på befintlig detaljplan och samtidigt begära att kommunen ändrar i planen för den intilliggande marken samt ger oss ett prisförslag för den sista obebyggda ytan närmast Fibergatan.

Hela biten ordförande Granström talar om heter Billesholms gård 9:137 och blir det som Bjuvsbostäder önskar så blir det totalt 21 nya lägenheter.

Men Bjuvsbostäders planer täcker även in det sk O-huset på Västergatan 19 a-c. Där det idag finns ett sk LSS-boende vars hyreskontrakt kommunen-Bjuvsbostäder tecknades år 2000 och löper till den 31 mars 2020.

- Där är det så att Bjuvs kommun diskuterar att bygga 2 st nya LSS-boenden på andra ställen i kommunen. Vilket gör detta överflödigt, säger Lennart Granström.

Ser gärna att de stannar
- Vi har diskuterar med delar av Vård- och omsorgsnämnden om att vi gärna vill behåll dem som hyresgäster, fortsätter Granström. Samtidigt som helt nya regler säger att LSS-boende och de boendes dagliga verksamhet inte får vara på samma plats. Vilket vi har respekt för så klart.

Men Lennart Granström tillägger direkt att han tycker att kommunen kunde besluta sig för att stanna kvar i boendet på Västergatan och bara bygga ett nytt hus. För dagverksamheten. I ett nytt kontrakt till lägre hyra eftersom investeringskostnaden inte längre då finns med.

- Hoppas vi kan vara konkurrensmässiga men beslutet om flytt eller inte är inte vårt utan Bjuvs kommuns, fortsätter Granström.

Blir det till slut så att kommunen bestämmer sig för att bygga två nya boenden och Bjuvsbostäders hus därigenom står tomt så är bolagets plan ungefär densamma som för Futurum och Komvuxhuset i Bjuv. Det vill säga att då finns det redan en mall att följa, enligt Granström.

Samtidigt i Ekeby
Även i Ekeby är efterfrågan på hyreslägenheter stor. Tidigare har det bestämts i Bjuvsbostäder att hus skulle uppföras mellan återvinningsstationen och banken/möbelaffären – men detta projekt har stupat på att de byggfirmor som lämnade anbud varit för dyra.

- Nu tänker vi istället bygga lägenheter i ett sk punkthus på innergården där vi redan har hyreshus, säger Lennart Granström och pekar på en karta över Ekeby.

 


Exempel på sk punkthus.

Lennart Granström talar om det som heter Ellestorp 7:86 intill Bjerrings väg.

- Där vill vi uppföra ett sk punkthus med 16-20 lägenheter i ett 4- eller 5-våningshus.

Gruvgångarna begränsar
Visserligen finns det ytterligare mycket mark kring platsen men den bedöms inte vara byggbar eftersom den under jord är genomborrad av gruvgångar. Men där man vill bygga punkthuset är det inte så, enligt Granström.

Lennart Granström jämför husmodellen som är aktuell här med de lägenhetshus som kallas Falken och ligger i norra Bjuv. Lägenheter som var tingade innan de var färdigbyggda. Och alltså mycket populära. Så pass populära enligt ordföranden att även personer från Helsingborg ställt sig i kö för dem.

- Där bor lite äldre människor som kanske inte efterfrågar sandlådor men däremot boulebana etc, säger han. En skara kunder som sålt sina hus och nu vill bo i lägenhet.

Utsikter på Utsikten
Bjuvsbostäder äger mark i norra Bjuv. Närmare bestämt 50 000 m2 (50 ha) i kvarteret Utsikten bortom Brogårdaskolan och med utsikt mot Vege å och Gunnarstorp. Men det är bara hälften av de marken som kan bebyggas.

- Resten ligger innanför strandskyddet för Vege å, förtydligar Lennart Granström, och pekar på en röd linje som finns markerad på kartan.

- Innanför den röda linjen – alltså på 25 hektar – kan vi däremot bygga. Där finns möjligheter men om vi själva ska göra det eller sälja marken och låta någon annan bygga, det får framtiden utvisa, avslutar Lennart Granström.

Läs också DETTA KOMMER ATT KOSTA EN DEL här.

Marianne Rönnberg Galmor