Uppdaterad - POLITIK På onsdagen slutade Kerstin Wulff, chef för Samhällsutvecklingsförvaltningen, sitt jobb i Bjuv. Med bara två veckors varsel är hon nu arbetsbefriad uppsägningstiden ut. Skälet bakom brådskan var akuta samarbetsproblem med personalen.
För knappt två veckor sedan nådde nyheten om att Kerstin Wulff skulle sluta som chef för Samhällsutvecklingsförvaltningen, redaktionen. Hon hade sagt upp sig hette det. Samtidigt glunkades de längre ner i organisationen om att högsta chefens attityd gentemot de anställda inte hade fallit väl ut. Att det förekommit kontroverser med ”facket” mm. Enligt samma rykten ville många underordnade också sluta.
Foto: Linkedin

Vad som var sant gick i skrivandets stund på onsdagen inte att få bekräftat i detalj men på torsdagseftermiddagen angav säkra källor till bjuvsnytt att orsaken till den snabba reträtten var just samarbetssvårigheter.

- Vi talar om ministerstyre, säger källan, som har god inblick i kommunhuset.

Kommunchef Christer Pålsson medgav redan på onsdagen att han varit medveten om ovanstående påståenden. Kerstin Wulff och Christer Pålsson själva kör dock med luddigare besked. Det kan de göra eftersom uppsägningen har varit föremål för en enskild förhandling dem emellan.

Detta är skälet till att exempelvis de moderata representanterna Ninnie Lindell och Ann-Charlotte Hammar Johnsson, som uttryckt irritation över att det nu var den andra gången som de som verksamma i Bjuvspolitiken, först fick veta om en hög chefs avgång via media. NInnie Lindell är dessutom som oppositionsråd i Bjuvs kommun  ledamot i personalutskottet och Kommunstyrelsen, och hon förstår inte hur inte hon informerats om Kerstin Wulffs avgång innan den var ett faktum.

- Jag har sagt upp mig på egen begäran, säger Kerstin Wulff.

Och det är just pga "på egen begäran" och i överenskommelse med den överordnade chefen, som frågan inte överhuvudtaget behövts diskuteras i personalutskottet. Så ska en slipsten dras, om man vill slippa insyn, skulle man också kunna säga.

- Jag kommenterar inte frågor om varför, utan konstaterar bara att Kerstin Wulff själv sagt upp sig och att hon är arbetsbefriad under uppsägningstiden, säger Christer Pålsson.

Tack, nu vet vi varför.

Klart är att Wulff inte omedelbart går till ett nytt jobb.

- Jag ska först ägna mig åt lite andra saker och sedan ska jag väl gå till ett nytt jobb, säger den 61-åriga chefen själv till bjuvsnytt.se.

Kerstin Wulff kom till Bjuv sedan hon, enligt Skånska Dagbladet mfl under dramatiska former, fått lämna en tjänst i Ystad kommun. I Bjuvs kommun har hon arbetat i 3 år. Några av de enheter hon har styrt över - där frågor om gata, park, bygg etc handläggs – kan tyckas vara tuffa, mansdominerande arbetsplatser. Och Wulff är inte den första kvinnan som slutar på ”tekniska” under den tid jag kan överblicka och som stäcker sig cirka 6-7 år bakåt i tiden. Jag skulle snarare säga att chefsbytena har varit ganska täta. Liksom omorganisationerna.

"Politiken bestämmer"
Det är bland annat under Samhällsutvecklingschefens ansvar som de evigt aktuella frågorna om asfaltering, snöröjning och inte minst bygglov ligger. Frågor som aldrig tycks ta slut. Samtidigt de frågor som kommuninvånarna hör av sig till kommunhuset allra mest om. Jag passar på och frågar den avgående Kerstin Wulff varför dessa frågor ständigt är så aktuella och varför de inte åtgärdas. Så att folk blir nöjda och ”slutar gnälla”.

- Det kan jag inte svara på. Det är ju politiken som beslutar hur mycket pengar som ska avsättas till asfaltering etc, svarar hon.

- Vi tjänstemän bara verkställer deras beslut. Vi bestämmer inte själv hur mycket som ska satsas på sådant.

Svårt för kvinnor?
En sanning nog så viktig att komma ihåg. Men det är ändå något som skaver i hela storyn. Är det extra svårt att vara kvinnlig chef för en verksamhet som av tradition kan kallas ”grabbig”? frågar jag Christer Pålsson i min strävan att verkligen få veta vad som förorsakat Kerstin Wulffs avgång. Varför hon går med endast två veckors varsel. Utan nytt uppdrag.

- Nej, säger Pålsson, det tycker jag inte. Vi har kommit längre än så i vår organisation. Det var förr det var på det sättet. Nu har vi många kvinnliga chefer och det är alla vana vid.

Wulffs tjänst som Samhällsbyggnadschef kommer inte att besättas igen. Åtminstone inte på ett tag.

- Vi ska först diskutera frågan med ”politiken”, säger Christer Pålsson.

Förändringar vanliga
Sedan 6-7 år tillbaka har det skett en hel del förändringar i organisationen. Både när det gäller strukturen och i fråga om chefer. Christel Sundberg fick ett mandat efter en omfattande omorganisation i kommunhuset men Sundberg försvann och när Christer Pålsson tillträdde som kommunchef dröjde det inte länge förrän organisationen gjordes om. Så att den samhällsbyggnadsenhet som fanns istället blev en förvaltning. Vilken Kerstin Wulff blev chef för.

Under Wulff finns fyra olika enheter med varsin chef. De respektive fyra cheferna ska nu tills vidare jobba som vanligt, dvs utan ”överrock” i form av en förvaltningschef. På Christer Pålsson låter det som att detta kommer att fungera utmärkt.

Ny omorganisation på gång?
Återstår då bara en fråga: Blir det en ny omorganisation på Samhällsbyggnadsförvaltningen? Svaret lär komma. Oklart när. Klart är i alla fall att Kerstin Wulff har arbetsbefriad uppsägningstid på 3 månader. Istället för 6 månader som gällt om hon blivit uppsagd. Enligt uppgift får hon alltså pengar för tre månader men inget avgångsvederlag från Bjuvs kommun.

Marianne Rönnberg Galmor