Bilden från Österåkers kommun.
JOBB Feriepraktik, sk sommarjobb, är ett tillfälle för dig som är mellan 15 och 19 år att prova på ett arbete inom Bjuvs kommuns verksamheter under ditt sommarlov. Från midnatt är det fritt fram att söka.
Nu är det dags att söka sommarjobb i Bjuvs kommun igen.  Du som är mellan 15 och 19 år och folkbokförd i Bjuvs kommun kan söka ett feriearbete.

Feriearbetet du kan söka är på 3 veckor med en arbetstid på totalt 70 timmar. Din 3 veckors-period kommer vara någon gång mellan den 12 juni och den 12 augusti 2018. Det är den arbetsplats du får som bestämmer under vilka veckor som feriearbetet är.

Mellan den 19 mars – 15 april kan du ansöka genom att klicka på länken: https://feriebas.se/bjuv/

Du som sedan blir aktuell för feriejobb kommer få ett erbjudande via mail i slutet av april.

När du som ansökt vill se hur det går med din ansökan : https://feriebas.se/bjuv/minasidor/

Sätt redan nu av den 15 maj  kl 16.00 i din kalender. Då kommer vara ett möte med viktig information för dig som fått ett sommarjobb  i Skeneholmsskolans stora sal. 

Du som hade ett feriearbete förra sommaren (2017) kan tyvärr inte få en plats i år igen.

MRG