KULTUR För sextonde året i rad har Billesholmstraktens Hembygdsförening glädjen att åter kunna ge ut en årsskrift, som vanligt fullmatad med äventyr och händelser med koppling till Bjuvs kommun och nordvästra Skåne.
Här kan man bl a läsa om självlärda konstnären och kokerskan från Gunnarstorp, Margit Birgersson, clematis-kännaren Finn Eldh berättar om sin barndoms Billesholm, historie-vännen Olle Lundgren berättar om Platsen, kulturens vagga i Bjuv samt om kol, lera och glasull under 100 år. Dessutom berättar Leif Thörnqvist om resepionärerna från Gunnarstorp, Gunnar och Ingeborg Nilsson, Sten Sundström berättar om Ställverksområdet i Åvarp. Vidare kan ni lära er om hur man firade jul under 1850-60-talet i Bjuvs socken mm tack vare Alma Wahlbergs fantastiska anteckningar, gjorda under åren 1916-30.

PÅSKMARKNAD lördag mellan kl 13.00 - 17.00.

 

Boken har redan börjat distribuerats, men tyvärr kan det ta tid innan alla får sitt exemplar. Distributionen sker till stor del av medlemmar som ställer upp för att spara höga portokostnader för vår förening.

En stor eloge till dessa medlemmar. För de som inte är medlemmar, går det att köpa årsskriften på vårt antikvariat G H Mellin, öppet torsdagar och lördagar kl. 10-13.

Mycket nöje med läsningen.

Ett bra tillfälle att skaffa ett exemplar av boken är annars att besöka vår påsk-marknad nu på lördag mellan kl. 13-17. Varmt välkomna!

Hans Wilson
Ordförande