POLTIK Socialdemokraterna i Bjuv, har släppt sin lista på kandidater till kommunfullmäktige i valet i september. Den största skrällen är att maktens Grand Old Man i många år – Bert Roos – flyttas från plats 1 till 11.
Bjuvs kommunfullmäktige – det högsta beslutande politiska organet – har länge behövt föryngras. Socialdemokraternas lista inför valet i höst är ett försök till en sådan förändring. Så värst många unga syns dock inte till. Däremot är det en del 65+ som nu lyfts från de riktigt heta stolarna i listans topp.

 

Bilden:Martin Fridehjelm är också en engagerad medlem av Ekeby Musikkår. 

Listan består av 39 namn. Könsfördelningen är 26 män och 13 kvinnor. Sammanlagt 11 personer är helt nya på listan – 7 män och 4 kvinnor. Utslaget på 39 är medelåldern bland de föreslagna socialdemokraterna 58,8 år. Äldst i gänget som kvarstår, om listan antages dvs, är Bert Roos med sina 81 år.

Vi utsåg först våra gruppledare och vice gruppledare i en valberedningsprocess i slutet av förra året, säger Martin Fridehjelm.

Valberedningen föreslog därefter att vi skulle göra som vi gjorde inför valet 2014, nämligen att placera gruppledarna och vice gruppledarna högst upp på listan. Samtidigt har valberedningen strävat efter att placera varannan kvinna och varannan man på listan. Vilket tyvärr inte har lyckats fullt ut.

Gamla mönster
Att Valberedningen inte lyckats få balans mellan antalet män och kvinnor förklaras med att det finns fler aktiva män än kvinnor i partiet. Några kvinnor har också själva valt att stå längre ned på listan.

Martin Fridehjelm uttrycket glädje över att partiet fått in 11 helt nya namn på listan jämfört med hur det ser ut bland dem som sitter i kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.

Klättrat uppåt
Flera etablerade socialdemokrater har på den nya listan klättrat både ett och flera pinnhål på maktstegen. Ett nytt namn på valbar plats är Terhi Laine som stod på plats 37 på förra listan men som nu står på plats 12. Liselott Ljung är också helt ny på plats 14.

Upp och ner
Niklas Svalö stod tidigare på plats 14 men är numera på plats 5. Irena Alm står kvar på plats 6 liksom Christer Landin på plats 9. Kenneth Bolinder har flyttats upp från plats 13 till plats 7. Inga Bakken har flyttats upp från plats 17 till plats 8. Caroline Wegner har flyttats upp 2 platser till plats 10. Tidigare kommunalrådet och nuvarande regionrådet, Stefan Svalö stod tidigare på plats 11 och står numera på plats 13. Det ryktas också om att Stefan Svalö är tillbaka in i Bjuvspolitiken på ett mer synligt sätt än sedan han lämnade kommunalrådsposten för Malmö och en regionrådspost. Konkret för att ta över ordförandeskapet i kommunala Bjuvsbostäder efter nuvarande ordförande Lennart Granqvist. Med uppdrag att få fart på byggandet i kommunen.

Walter Steffert stod tidigare på plats 25 men har nu flyttats upp på plats 15.

Skrällarna
Denise Berendji är med sina 22 år S:s yngsta kandidat på plats 16.  Arvo Hellman som tidigare stod på plats 7 och Lennart Granström på plats 16 har båda valt att inte kandidera för en ny period. Kersti Jonasson, som också suttit i fullmäktige i ett antal decennier, finns inte heller med på den nya listan.

Nuvarande gruppledaren och kommunfullmäktiges ordförande, Bert Roos som under rekordmånga år har stått på plats 1, står numera på plats 11.

Toppnoteringar
I listans topp finns också några förändringar. Kommunalrådet Anders Månsson står kvar på plats 3. Gruppledaren för barn- och utbildningsnämnden, Ann-Sofie Fridehjelm står nu på plats 4 istället för plats 2. Gruppledaren för vård- och omsorgsnämnden, Ulrika Thulin har flyttats upp till plats 2 från plats 4.

Toppar listan på plats 1 gör jag själv, vilket är en mycket stor ära för mig som ordförande för partiet, säger Martin Fridehjelm.

Medlemmarna röstade helt och hållet på valberedningens förslag och det visar att vår valberedning har gjort ett mycket bra arbete. Med denna väl mixade fullmäktigelista står vi bra rustade för att gå till val den 9 september 2018. Med en blandning av kompetens, ålder, kön, erfarenhet och en del generationsskiften tycker jag att kommande mandatperiods kommunfullmäktigegrupp är riktigt stark, avslutar Martin Fridehjelm.

Marianne Rönnberg Galmor