SKOLAN Till hösten tas det första steget i den nya statliga finansieringen av skolan och Bjuv kan få drygt 2 miljoner för att motarbeta ojämlikheter eleverna emellan. Egeninsatsen ska avgöra framtiden. Inte elevens ursprung.
Det är regeringen som beslutat om tillskottet av pengar och fullt utbyggd omfattar satsningen sex miljarder kronor årligen. För höstterminen 2018 får Sveriges skolor dela på en miljard kronor. Alla får mer, men mest får de skolor och kommuner som har störst behov.

 

För Skåne län innebär det att kommunerna sammantaget kan ta del av drygt 124,4 miljoner kronor. Mest pengar per elev går till Perstorps, Simrishamns och Östra Göinge kommun.

– Det är din ansträngning i skolan som ska avgöra din framtid. Den ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmedddelande.

Ojämlikhet som behöver brytas
Kunskapsresultaten i svensk skola ökar – barnen lär sig mer. Men ska utvecklingen fortsätta i samma riktning måste ojämlikheten brytas. Alla ska få en bra skola oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Därför tas nu det första steget i ett större statligt ansvar för finansieringen av skolan, enligt Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov, i syfte att bryta ojämlikheten.

– En gång i tiden hade Sverige ett av världens starkaste och mest jämlika skolsystem, det är klart att vi kan komma tillbaka dit, säger Gustav Fridolin.

Bestämmer själv om fördelningen
– Skolorna och kommunerna bestämmer hur man ska använda sin del av dessa jämlikhetsmiljarder. Det ska bygga på en egen analys av vad som gör mest skillnad här. Vi kommer att följa upp att resultaten stärks och ojämlikhet mellan skolor bryts. Vi stärker också statens möjligheter att kunna ge extra stöd till kommuner som behöver det, säger Gustav Fridolin.

Totalt sex miljarder
När regeringens satsning är fullt utbyggd förstärks den statliga finansieringen av skolan med sex miljarder kronor årligen genom det nya statliga stödet. Stödet fasas in under tre år, helt enligt Skolkommissionens förslag. Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.

Så mycket kan kommunerna i Skåne län ansöka om för 2018, då den första miljarden i stödet fördelas. Kommunerna är sorterade utifrån vilka kommuner som får mest pengar per elev, där den som får mest per elev anges först.

PERSTORPS KOMMUN

1 507 806

SIMRISHAMNS KOMMUN

2 139 484

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

2 410 851

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

1 394 872

LANDSKRONA KOMMUN

5 594 279

TOMELILLA KOMMUN

1 574 944

ÅSTORPS KOMMUN

2 523 927

KLIPPANS KOMMUN

1 980 920

BJUVS KOMMUN

2 322 731

MALMÖ KOMMUN

33 975 424

SVALÖVS KOMMUN

1 774 712

BROMÖLLA KOMMUN

1 720 375

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

6 229 917

OSBY KOMMUN

1 544 097

KRISTIANSTADS KOMMUN

8 908 543

BURLÖVS KOMMUN

1 889 087

HÖRBY KOMMUN

1 494 901

BÅSTAD KOMMUN

1 314 880

HELSINGBORGS KOMMUN

11 557 668

SJÖBO KOMMUN

1 561 739

ESLÖVS KOMMUN

3 428 322

SKURUPS KOMMUN

1 609 015

HÖÖRS KOMMUN

1 237 484

TRELLEBORGS KOMMUN

3 715 068

YSTAD KOMMUN

2 180 324

ÄNGELHOLMS KOMMUN

3 381 173

HÖGANÄS KOMMUN

1 777 448

SVEDALA KOMMUN

1 696 447

LUNDS KOMMUN

5 944 000

KÄVLINGE KOMMUN

1 971 364

STAFFANSTORPS KOMMUN

1 501 124

VELLINGE KOMMUN

1 409 466

LOMMA KOMMUN

1 205 595

SKÅNE LÄN

124 477 987

Utöver medlen som går direkt till kommunerna finns även fristående huvudmän i regionen som får ta del av satsningen.

Läs mer om stödet och se hela fördelningen över landet på Skolverkets webbplats.