POLITIK På det allra sista mötet lett av de politiker som innehaft makten i Bjuvs kommun under den senaste valperioden, sades det inget om vilka efterträdarna blir. Alla väntar dock på samma sak: Svar från Moderaterna om vilka de vill samarbeta med. S eller SD.
När frågan om en miljöpolicy för Bjuvs kommun diskuterades på torsdagskvällen i kommunfullmäktige visade det sig att Moderaterna var emot det Socialdemokratiska förslaget som förelåg.

- En sådan policy ska vara framtagen av politiker, sa M-ledaren Ninnie Lindell. Inte av tjänstemän som i det här fallet. Därför lägger vi fram ett eget förslag.

Foto: Ninnie Lindell och hennes partikamrater har ännu inte meddelat vilken väg de väljer att gå i Bjuvspolitiken. Går de till höger, vänster eller i mitten för sig själv?

Efter den debatt som uppstod kring detta - och där Socialdemokraternas allianskollega Urban Berglund (KD) intog talarstolen för att bifalla majoritetsförslaget - förklarade Sverigedemokraterna i fullmäktige att de stödjer M-förslaget. VIlket rev upp känslor i S-lägret som tydligt visade hur orolig man är för att M ska välja SD som samarbetspartner.

Kenneth Bolinder, Lennart Granström m.fl. fällde kommentarer i stil med att det förmodligen är så här det kommer att gå till i det nya kommunfullmmäktige. Där Socialdemokraterna idag inte är större än SD. Båda fick ju 11 mandat var och är i behov av stöd från andra partier för att kunna regera.

Efter mötet uttryckte en socialdemokrat det så här på Facebook:

- ...mindre bra var minoritetsåterremissen och tydliga tecken på en spirande förälskelse mellan SD och M....

M vågmästaren
Moderaterna har sedan valresultatet stod klart fått erbjudande både från vänster och höger om att samarbeta. Men än har inte M-svaret kommit. Kanske händer det kommande söndag då valberedningen sammanträder. 

Förutom att välja sida så kan såklart M också fortsätta som hittills. Och antingen förlita sig på SD-stöd i de flesta frågor eller fortsätta reservera sig mot majoritetsbesluten i fösamlingen.

Det är inte bara det faktum att Socialdemokrateran krympt i en kommun där de dominerat sedan början av 1900-talet som är nytt. I årets val försvann två pariter - Miljöpartiet och Framstegspartiet. Och på ledarplats i Liberalerna och Kristdemokraterna blev det personbyte via personkryss. Liberalernas Krister Bergsten fick konkurrens av Sven-Ingvar Herder Blixt som gick ut och propagerade för sin egen person i förarsätet. En försigkommen kampanj som gav honom ledartröjan. 

Svaret dröjer
Hos KD fick Maria Berglund fler personkryss än ledaren - svärfar Urban Berglund. Men inte tillräckligt många - 50 - för att peta honom.

Ann-Charlotte HammarJohnsson förblir moderat riksdagsledamot. Stefan Svalö är inte längre regionråd i Malmö utan återvänder till Bjuv och posten som ordförande i Bjuvsbostäder efter avgående Lennart Granström.

Men till syvende och sidst; Den stora frågan om vart Moderaterna går, är i högsta grad avgörande för Bjuvs framtid i politiken. Och det svaret dröjer.

Marianne Rönnberg Galmor