SOMMARJOBBA Uppdaterad Jobbsugna 15-19-åringar kan nu söka sk Feriepraktik inom Bjuvs kommuns verksamheter under sommarlovet.
Sextiofem platser på tex Friluftsbadet, i Skateparken, på äldreboendena, fritids, förskolorna, i  Kreativa gruppen och inom Daglig verksamhet väntar på dig.
 

Feriepraktik är tre sammanhållna veckor under perioden 10 juni – 11 augusti och du arbetar totalt 70 timmar. Du måste vara folkbokförd i Bjuvs kommun men om du hade feriepraktik 2018 kan du inte få en plats i år.

Feriepraktik kan exempelvis innebära att du hjälper till att läsa för eller promenera med de äldre på ett av kommunens boenden. Eller kanske tar hand om besökare på biblioteken, i Skateparken eller på Friluftsbadet.

Du ansöker digitalt genom att skapa en profil där du fyller i namn och kontaktuppgifter. Säkerställ att din e-postadress då all kommunikation mejlas ut. Kommunen behöver ha namn på närmsta anhörig om det skulle vara någonting som händer. Om du inte är myndig så måste även vårdnadshavare underteckna avtalet.

Här ansöker du: https://feriebas.se/bjuv/    

Om du blir erbjuden en plats så måste du svara på om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

Om du antar erbjudandet så kommer du kallas till en obligatorisk introduktionsträff 15 maj kl 16.00 i Varagårdsskolans aula i Bjuv.

Timlön inkl. semesterersättning: 68 kronor till 15–16-åringar, 84 kronor till 17–19 åringar.

Vem får egentligen platserna?
Texten om jobben har rest vissa frågetecken bland läsarna kring hur och vilka som får dessa hett eftertraktade arbeten. Gunnel Plosjö som arbetar med tillsättningarna förklarar:

- Det har under de här tre åren som jag har arbetat med Feriepraktik varje år varit drygt 250 ungdomar som har sökt Feriepraktik och då har det funnits 65 – 76 platser. Platserna har tillsatts utan att jag fått påtryckningar från någon.

- Jag går igenom om man har haft en Feriepraktik föregående år och tar bort de som haft det från sökningen. Även de som inte är bokförda i kommunen tas bort.

De sökande väljer via sin ansökan i datasystemet vad man är intresserad av och man kan lägga in sitt intresse på flera platser. Om man endast är intresserad av att vara på en enda speciell arbetsplats så minskar chanserna märkbart på om man erbjuds en Feriepraktik, enligt  Gunnel Plosjö.

- Det finns en slumpgenerator i programmet som fungerar som så, att om jag markerar arbetsplatsen så får jag fram en person som visat intresse att få vara på den arbetsplatsen, berättar hon. Denna person erbjuds platsen och så fortsätter det.

Om man inte antar erbjudandet görs proceduren om igen och en annan ungdom erbjuds den platsen istället. Det här kan fortsätta mer än en gång och då väljs ännu en annan person ut. För att maximera sin chans på att få en Feriepraktik så har man större chans att få en Feriepraktik om man visar intresse för så många platser som möjligt.

- De som söker måste kolla sina mail om det finns något erbjudandemail och svara på om man är intresserad eller inte. Hör man inte av sig så förlorar man sin plats, och då går chansen till en annan sökande, förklarar Gunnel Plosjö.

Det finns också en handfull prioriterade ungdomar som erbjuds plats. Dessa kommer från Myndighetsenheten, avslutar Gunnel Plosjö.

MRG