Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kunde vara hårda tongångar och tag i Senaten i Rom. Men det kan det vara i Bjuvs kommunfullmäktige också.
POLITIK Torsdagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige gav publiken såväl bröd som skådespel. Liksom några konkreta politiska beslut. Läs om den livade sammankomsten här:

Åskådarbänken i Varagårdsskolans aula, där Bjuvs kommunfullmäktige hålls varje månad, har sällan varit så fullsatt som denna septembertorsdag. De flesta av de 31 fullmäktigeledamöterna var också på plats och i de fall de inte var det så hoppade deras ersättare in. För idag är varje möte i Bjuvs nya politiska landskap viktigt för den som vill behålla eller ta makten. Nya i bemärkelsen att S och SD är lika stora (11 mandat) och att när SD och M röstar lika så vinner den konstallationen över minoritetsstyrets 15 röster.

Kvällen inleddes med ett föredrag som förklarade fördelarna för Bjuvs kommun med att låna pengar till att betala av den sk pensionsskulden.

I fallet med ärende nummer 5 på dagordningen, utredning av förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder, hjälpte dock inte det faktum att SD tillsammans med M fick ihop 16 ja-röster medan regerande S tillsammans med sina allierade KD, C, L och V stannade på 15. Kommunalrådet Anders Månsson förespråkade återremittering för att bereda frågan. Och så blev det.

- När det gäller frågan om att återremittera ett ärende för vidare beredning säger Kommunallagen att det räcker med att 1/3 av ledamöterna vill detta, förklarade ordförande Martin Fridehjelm för alla i salen. Och de som ville är 15 och kravet med råge uppfyllt.

Oppositionen märkbart snopen
I SD-lägret gick snopenheten inte att ta miste på. Över huvud taget var och är det tydligt att främst socialdemokraterna är experter på både kommunallagen och att excellera i densamma. På punkt efter punkt kan man säga att de politiska motståndarna förlorade. Kort sagt för att de inte behärskar lagen lika bra som de rutinerade i S.

Frustrationen på ”högerbänken”, när ärende efter ärende återremitterades för beredning, kläddes stundtals i starka ord. Och även om SD-ledaren bad ordförande om ursäkt så väckte uppförandet ren ilska på vänsterbänken.

Mikael Henrysson, som också är oppositionsråd, och Bjuvs starke man Stefan Svalö, numera ordförande i Bjuvsbostäder men också den som oftast tar till brösttoner i fullmäktige, turades om i talarstolen. Där de både argumenterade och skällde på varandra. En ganska bjärt kontrast till de inledande orden från ordförande Martin Fridehjelm inledde kvällens möte med: Här talar vi med varandra ”i god ton”.

Nåväl, skådespelet till trots, så fattades ytterligare några beslut. Här följer ett detaljerat referat:

Ärende 6 handlade om att höja bygglovstaxan och detta sa fullmäktige ja till, utan vidare diskussion.

Bakom ärendenummer 7 dolde sig frågan om vilka kommunala fastigheter som eventuellt kan bjudas ut till försäljning. Tidigare har framkommit att listan består av Flamman i Ekeby, Ekeby fd kommunhus, Rosentorp i Olstorp och Bjuvs Folkets Hus. Fullmäktige har dock ännu inte fattat beslut i frågan. På mötet yrkade Jörgen Johnsson, M, på att man skulle lägga till Rudolfska gården i norra Bjuv samt Bjuvs Folkets Hus med hela tomten.

Detta föranledde Anders Månsson att yrka återremittering för vidare beredning.

KD-ledaren Urban Berglund sa att han tyckte att M:s förslag var oansvarigt.

- Det är klart att frågan måste utredas mer innan KF kan fatta beslut, tillade han.

Paus för överläggningar
Så ajournerades mötet och ledamöterna höll egna överläggningar en stund. När mötet åter samlades konstaterade ordförande Fridehjelm att enligt kommunallagen 5kap25§ så måste ärendet vara berett innan kommunfullmäktige kan avgöra ärendet.

- Och eftersom inte ärendet är berett kan Jörgen Johnssons förslag inte komma med i röstningen.

Nu hade SD och M fått nog, att döma av både kroppsspråk och ordval. Andemeningen var ”ska alla ärenden vi tycker är viktiga återremitteras”?

Johnsson backade
Tydligt var att både Jörgen Johnsson och hela M-gruppen förundrades över att en fråga som ”varit runt i nämnden mm länge” inte skulle vara tillräckligt beredd. SD anslöt sig till uppfattningen.

- Jag tar tillbaka mitt yrkande, sa Jörgen Johnsson till sist, när han med en uppgiven gest för sista gången den här kvällen lämnade talarstolen.

Hela M-gruppen och hela SD-gruppen reserverade sig mot beslutet.

Ska Bjuvsbostäder sälja ut eller inte?
- Bjuvsbostäder omfattar ca 1100 lägenheter, sa Anders Månsson när han begärt ordet angående ärende nummer 8 på dagordningen.- Oppositionen kräver att minst 30 procent av detta ska avyttras. Det blir 330 lägenheter, fortsatte han. Och då frågar man sig – vilka ska säljas? Är det de som genererar det största överskottet eller de lägenheter och lokaler som behöver renoveras? Det är den ena frågan.

Anders Månsson fortsatte argumentera emot en försäljning. Och han hade förberett sig noga:- Sedan är det argumentet med att sälja för att minska pensionsskulden. Men det finns det ju enligt dragningen här idag inget behov av. Och vem kommer att köpa och hur påverkas hyran i framtiden av det? Att det finns köpare tror jag nog – tittar man på Sverige idag så är det full fart på både fastighetsköp och -sälj i landet. Bankräntan är för låg så det går inte ha kapitalet i pensionsfonderna på banken och därför köps fastigheter istället.

- Bjuvsbostäders bestånd idag värde 647 miljoner kr. Belånat för 312 miljoner vilket ger ett övervärde på cirka 330 miljoner. Säljer man 30 procent måste lån lösas osv. Men när ska man sälja? Och om man ska sälja – ska det ske nu eller när? undrade Månsson.

Ännu fler argument
I Sverige idag utgör 46 procent av lägenhetsbeståndet allmännyttan . I Bjuv hos Bjuvsbostäder är motsatta siffran 83 procent. 722 stycken i Bjuv, 282 i Billesholm och 97 i Ekeby. Alla byggda av Bjuvsbostäder. Ofta i en tid då ingen annan ville bygga i Bjuvs kommun. Vilket alltså förklarar varför talet i Bjuv är högre än medel för landet.

- De senaste 1,5-2 åren har vi fått – och ska nu också få – fler lägenheter, vilket i förlängningen kommer att göra att Bjuvsbostäders andel kommer att ligga på cirka 69 procents ägande. Inte så farligt.

- Jag yrkar därför på återremiss av ärendet, slutade Månsson sin plädering.

Mikael Henrysson SD sa från talarstolen sedan han begärt ordet:

- Du har fel! Jag förstår att du begär återremiss men fler har kanske synpunkter som borde komma fram?

- Men enligt kommunlagen måste vi först bereda frågan så den måste återremitteras, kom svaret än en gång från ordförande Martin Fridehjelm.

Sagt och gjort. Och det är bara att än en gång konstatera att Socialdemokraterna är mer erfarna än SD Bjuv i mötesordning, kommunallag etc och slår med paragrafrytteri både SD och M på fingrarna när de i ärende efter ärende återremitterar frågor och förslag som de sistnämnda lagt. För politik är ju faktiskt blodigt allvar. En fråga om vem som har makten och i det här fallet Bjuvs öde i sina händer.

Ökar lånen med 150 miljoner
Bjuvs låneskuld per invånare brukar idag anges som 25.000 kronor per invånare. Mot för några år sedan 9.000 kronor. Ökningen brukar Moderaterna och Sverigedemokraterna peka på när de säger nej till ökade lån. Som deras politiska motståndare förespråkar.

Ärende nummer 8 denna kväll handlade om att de styrande föreslagit en ökning på 150 miljoner kronor. Anders Månsson yrkar bifall till förslaget med ett kort tillägg i själva formuleringen av texten.

Urban Berglund, KD, begärde ordet:

- Det är cirka 25 år sedan vi i KD första gången motionerade i frågan om pensionsskulden och det glädjer mig att vi nu har kommit så långt att vi föreslår detta.

- Det är rätt tillfälle att göra det nu för att trygga framtiden både för pensionärerna och kommunen.

Mikael Henrysson, SD:

- Anders tillägg inte heller berett! Varför godkänns det och inte våra yrkanden? Och som vanligt ska vi låna, låna, låna. Men man vill inget i den här kommunen. Vad vill man?

Jörgen Johnsson, M:

- Hur länge är räntan låga 0,4? Anders – som talar om att det är bra att låna: Ska vi bara fortsätta att låna, låna, låna? Jag  yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag om ytterligare lån.

Nu kände sig såväl Urban Berglund, KD, som Kenneth Bolinder, S, manade att komma till sina alliansbröders undsättning:

- Det här är inte alls fråga om nybelåning, sa Berglund.

- Ni säger att vi lånar och lånar men vad lånar vi till? sa Kenneth Bolinder retoriskt. Inte till driften utan till investeringar gynnsamma för kommunen.

- Det tyder på att vi är en expansiv kommun och Bjuvsbostäder har varit tryggt när ingen annan velat bygga. Så att det ska finnas bostäder, skolor förskolor etc – till invånarna i vår något socioekonomiskt svaga kommun. Och till våra barn. Det är detta vi lånar till.

Anders Månsson sa att det kan uppfattas som att kommunen ”bara” lånar och underströk att man i runda slängar också amorterar runt 40 miljoner kronor varje år. Och därmed också sänker låneskulden.

- Det vi är rika på är vår omtanke om våra barn och våra föräldrar och det är viktigt för mig, sa Månsson.

- Vad är då alternativet till Jörgens yrkande på att vi inte ska låna mer? fortsatte Anders Månsson. Hur ska vi då göra om vi ska ha en bra skola, LSS-boende etc? Då blir det kanske aktuellt att hyra. Men hyran är inte lägre än lånekostnaden.  Det ska man vara klar över.         

- Det finns kommuner som har haft bekymmer pga av tex inflyttning och att de inte kunnat möte detta pga att det saknats boende. Hur ska man hantera sådant i en kommun? Antingen får vi säga nej vi har inte plats - eller bygga.

Det slutliga beslutet blev att KF antog förslaget om nytt lån. Med Anders Månssons tilläggsyrkande.

Nu steg temperaturen i rummet och en synbart frustrerad Stefan Svalö klev upp i talarstolen. Tydligen hade han suttit och retat sig på reaktionerna och uttrycken på SD-bänken för nu fick Mikael Henrysson, SD, sina fiskar varma. Inför öppen ridå.

Svalö påpekade att han och Bjuvsbostäders ledning inte varit inbjudna till ägarsamtal kring utförsäljning av lägenhetsbeståndet och att detta var oppositionsrådet Mikael Henryssons fel.

- Vi har inte varit inbjuda av kommunledningen en enda gång till samtal, sa Svalö upprört. Vi som har kunskap och kompetens. Det enda jag fått är en kopia av ett mejl i frågan och det duger inte. Här är vi vana vid dialog och direkta möten.

 

De som kommit som åhörare till kommunfullmäktige denna kväll fick sitt lystmäte av debatt tillgodosett. Längst t.h. Ulrika Thulin, ny ledamot i Kommunstyrelsen.

 

Tonen hårdnar
- Jag tycker dessutom att det är pinsamt att sitta och lyssna på ledamöter som sitter och svär i kommunfullmäktige.  Det är inte klädsamt.

Jo, det hade kommit en svordom ur Henryssons mun. Något han efter protester snabbt bad om ursäkt för till ordförande Martin Fridehjelm. Ursäkten gillades.

Men Stefan Svalö fortsatte att läxa upp Henrysson. Som menade att det inte var hans uppgift att kalla till möte utan kommundirektörens.

- Antingen har Henrysson fel på fattningsförmågan eller dålig hörsel, dundrade Svalö från talarstolen.

- En ägardialog var vad jag efterlyste. Inte en mejlkopia om du skickade till mig och du har mycket kvar att lära dig Henrysson, vad gäller politiskt arbete. Men nu så har du flera dagar på dig att läsa på kommunallagen etc. Innan ärendet rullar vidare.

Nu kunde man nästan ta på stämningen i fullmäktige och den svallade fram och tillbaka mellan de som var för och emot Svalö och Henrysson. S versus SD.

Vad den moderate Jörgen Johnsson sa i talarstolen efter Svalös salvelsefulla utfall vad något i stil med:

- Jag sitter själv i Bjuvsbostäders styrelse och jag vill bara säga att det råder ingen god stämning där mellan kommunen och Bjuvsbostäder.

Det moderata yrkandet att inte låna mer låg fortfarande fast men ärendet om ökat lån bifölls till sist genom att Jörgen Johnsson sedan avslutade sitt inlägg med:

- Nu tar jag tillbaks mitt yrkande. Jag har lärt mig – man ska låna så mycket som möjligt.

Ja, kära läsare, så här kan alltså de politiska slipstenarna dras. Kom inte och säg att det inte händer något i Bjuvs kommunfullmäktige!

Noterat från pressbänken
Mötet avslutades med att en rad ledamöter avgick och tillträdde olika befattningar. Jag noterar i sammanhanget från pressläktaren att klanen Svalös makt och inflytande över Bjuvspolitiken snarare ökat än minskat då Ulrika Thulin, sambo med Stefan Svalö, tar plats i Kommunstyrelsen. Thulin är f.n. ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Hon övertar platsen från Stefans lillebror Niklas, som innehar den inte helt oviktiga positionen som vice ordförande i Kommunfullmäktige. Medan Stefan, sedan återkomsten från Malmö och regionrådsposten där under förra valperioden, återkommit i Bjuvspolitiken med full kraft. Dessutom vet jag att det finns en ny generation sugen på politiken. Men det får vi återkomma till när det blir aktuellt.

Nästa möte i Bjuvs kommunfullmäktige är torsdagen den 31 oktober kl 19.00. I Varagårdsskolans aula. Missa inte det!

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Event om häxprocesserna i Älvdalen

15-05-2020

KULTUR Författaren Annika Andebark, Billesholm, håller minnesevent om häxprocesserna i Älvdalen.  Är du nyfiken så finns hon imorgon lördag 16 maj på Bjuvs bibliotek mellan kl 10-13. Lördagen den 16 maj...

Läs mer

Ekeby möbler dementerar skvaller

13-03-2020

DEMENTI Emma Persson på Ekeby Möbler informerar kring ett rykte som går i byn:   - Vi har fått information om att ett rykte florerar här i vår by om att Ekeby...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Klippans Konsthall 15 år

14-05-2019

KONST Klippans kommun och Klippans konstförening bjuder in till att fira Klippans Konsthall med en jubileumsutställning under två veckor, 18 maj-2 juni 2019. Utställningen tar en titt på hur det...

Läs mer

Kalas, Alfons Åberg!

29-01-2019

Med Sagofén Isadora. Lördagen 2 februari kl. 11.00. Tid ca 30 min. En föreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons Åberg! Gratis biljetter finns att hämta på biblioteken 14 dagar före föreställningen. Ålder 3-5 år.

Läs mer

Hennes farfar försökte mörda Adolf Hitle…

16-11-2018

AKTUELLT - Hur präglas man av en hjältefarfar man aldrig fick träffa? Och hur påverkade hans hjältemod familjens liv? Missade du när Barbara Fellgiebel var på Bjuvs bibliotek och berättade...

Läs mer

Fokus på mat och klimat

26-09-2018

HÄLSA Under två veckor i oktober kan du lära dig mer om hur mat och miljöpåverkan hänger ihop i föreläsningsserien Mat och Klimat på biblioteket i Bjuv. Bland föreläsarna finns bland...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »