Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vård- och omsorgsverksamheten i Bjuvs kommun går med förlust och måste skära ner. Bl.a. ska det utgå en hyresavgift varje månad på 60 kronor för handikapphjälpmedel. Och priset för anhöriga att äta på boendena höjs till 69 kronor. Foto: Bjuvs kommun.
EKONOMI Delårsrapporten för Bjuvs kommun för perioden januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första åtta månader samt prognos för helåret 2019. Fyra nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2019 och revisorerna är missnöjda.

De fyra nämnder som inte klarar målen är Barn- och utbildningsnämnden BUN, Vård- och omsorgsnämden, Utskottet för arbete och tillväxt och Tekniska nämnden.

Siffermässigt ser underskotten ut så här:

- Barn- och utbildningsnämnden - 8,8 mnkr

- Vård- och omsorgsnämnden  - 2,2 mnkr

- Utskottet för arbete och tillväxt - 0,7 mnkr

- Tekniska nämnden - 0,8 mnkr

Kommunfullmäktiges verksamheter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr och Byggnadsnämnden 0,2 mnkr jämfört med budget. Övriga nämnder följer budget.

Angående nämndernas prognostiserade underskott Barn- och utbildningsnämnden aviserar ett underskott på - 8,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,7 mnkr jämfört med tertialrapporten. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom socialtjänsten för barn- och unga, underskott för HVB, interkommunala ersättningen (IKE) samt nämnd. Förvaltningen har minskat sina kostnader med 2,2 mnkr enligt den handlingsplan som tagits fram, men samtidigt har volymerna ökat inom barn- och ungdomsgruppen och IKE.

Vård- och omsorgsnämnden aviserar ett underskott på - 2,2 mnkr vilket är en förbättring med 2 mnkr från tertialrapportens beräknade underskott på - 4,2 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för personlig assistens.

Utskottet för arbete och tillväxt aviserar ett underskott på underskott på -0,7 mnkr, vilket är en förbättring med 2,6 mnkr jämfört med tertialrapportens beräknade underskott på - 3,3 mnkr.

Tekniska nämnden aviserar ett underskott - 0,7 mnkr vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapportens beräknade underskott på - 1,1 mnkr. Finansen prognostiserar ett resultat på 2,5 mnkr över budget.

Förutom en förbättrad skatteprognos för året med ca 2,5 mnkr är förklaringen till överskottet markförsäljning i Billesholm, vilket beräknas generera ett överskott på ca 8,5 mnkr. Ökade pensionskostnader, främst på grund av engångspremier för förmånsbestämd ålderspension, beräknas öka kostnaderna med ca 6 mnkr samt att budgeterade effektiviseringar om 3,5 mnkr inte genomförs under året.

Kommunfullmäktige gick på Kommunstyrelsens förslag att: ...godkänna delårsrapporten med ordalydelsen att: godkänna delårsrapport per augusti 2019, kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under innevarande budgetår, kommunstyrelsen noterar nämndernas redovisade åtgärdsplaner för en budget i balans samt uppdrar åt nämnder och utskott som aviserar ett underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans, överskjutande kostnader avseende skyfallet 2016 fördelas på motsvarande sätt som avsättningen, dvs med 50/50 mellan VA-kollektivet och skattekollektivet.

Revisionen inte nöjd
- Sammantaget bedömer vi att resultatet i såväl delårsrapporten som i prognosen för helåret ej är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, heter det i revisorernas kommentar som du kan läsa i handlingarna som finns på kommunens hemsida.

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Klippans Konsthall 15 år

14-05-2019

KONST Klippans kommun och Klippans konstförening bjuder in till att fira Klippans Konsthall med en jubileumsutställning under två veckor, 18 maj-2 juni 2019. Utställningen tar en titt på hur det...

Läs mer

Kalas, Alfons Åberg!

29-01-2019

Med Sagofén Isadora. Lördagen 2 februari kl. 11.00. Tid ca 30 min. En föreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons Åberg! Gratis biljetter finns att hämta på biblioteken 14 dagar före föreställningen. Ålder 3-5 år.

Läs mer

Hennes farfar försökte mörda Adolf Hitle…

16-11-2018

AKTUELLT - Hur präglas man av en hjältefarfar man aldrig fick träffa? Och hur påverkade hans hjältemod familjens liv? Missade du när Barbara Fellgiebel var på Bjuvs bibliotek och berättade...

Läs mer

Fokus på mat och klimat

26-09-2018

HÄLSA Under två veckor i oktober kan du lära dig mer om hur mat och miljöpåverkan hänger ihop i föreläsningsserien Mat och Klimat på biblioteket i Bjuv. Bland föreläsarna finns bland...

Läs mer

Fika i Norra Vram

18-07-2018

FIKDADAGS På söndag den 22 juli är det dags för sommarens andra sommarcafé hos Billesholmstraktens Hembygdsförening i Norra Vrams gamla prästgård. Kaffe med våfflor serveras i trädgården, där det finns...

Läs mer

60-årsfest på Brukshundsklubben i Bjuv

22-04-2018

FEST Den 26 maj firades det rejält i Bjuv och närmare bestämt på Brukshundsklubben, som fyllde hela 60 år!  

Läs mer

"Min farfar försökte mörda Adolf Hi…

15-03-2018

NAZISMEN Torsdag den 22 mars kl. 19 föreläser Barbara Fellgiebel på Bjuvs bibliotek om det idag högaktuella ämnet nazism och närmare bestämt om sin farfar som försökte mörda Adolf Hitler...

Läs mer

Från författardröm till topplista - så k…

28-02-2018

DRÖMMAR Torsdag den 8 mars kl. 18.00 på Bjuvs bibliotek så berättar Helena Kubicek-Boye - psykolog och författare om sina fackböcker. Helena Kubicek-Boye är psykologen och författaren som skrivit fackböcker om bland...

Läs mer

Årsmöte SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv

18-02-2018

MÖTE SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv har haft årsmöte. 90 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet ägde rum i Församlingshemmet i Billesholm. Efter mötets öppnande ägde parentation rum, därefter årsmötesförhandlingar som avslutades med...

Läs mer

Brogårda förskola firar 40 år

03-10-2017

BJUV Torsdagen den 5 oktober firas det att Brogårdaskolan fyller 40 år. Kommunen bjuder på en dag fylld av aktiviteter för förskolans barn, syskon, föräldrar och före detta personal och...

Läs mer

Stadens lockelser och faror för våra små…

11-09-2017

KUNSKAP Forskarturnén 2017 på Bjuvs bibliotek fortsätter. I ett föredrag onsdagen den 11 oktober kl 18.00 berättar Caroline Isaksson, docent och universitetslektor i biologi vid Lunds universitet, om Sveriges vanligaste...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »