POLITIK Den regerande S-dominerade minoritetens budgetförslag ska prövas i kommunfullmäktige ikväll torsdag kl 17 sedan förslagen från Sverigedemokraterna och Moderaterna röstats ner i den förberedande processen.
Nästa år kommer de ekonomiska ramarna för de kommunala verksamheterna att ligga på drygt 881 miljoner kronor. En genomläsning av alla de tre inlämnade förslagen till budget 2020 samt ekonomisk plan för 2021-2022 visar att politikerna i Bjuv från vänster till höger vill satsa på att göra Bjuv till en riktigt bra plats att leva och bo på.

Barn och unga är framtiden och därför står kommunens skolsatsningar högt på agendan. Barn- och utbildningsnämnden får utökade ramar med drygt sju miljoner kronor på grund av fler barn i skola och förskola.Nya Brogårdaskolan, den i modern tid största ekonomiska satsningen i kommunen, är något alla är stolta över och framhåller.

Genom att bygga den hoppas politikerna locka barnfamiljer att flytta till Bjuv. Dessa behöver dock någonstans att bo och därför är det av största vikt att exploateringen och byggandet på Sellebergaområdet kommer igång. På onsdagen meddelade kommunen att man nu påbörjat planeringen av fas 1 på Selleberga.

Bostadsbyggen av olika slag och i alla kommundelarna står alltså högt på prioriteringslistan. Alla vill satsa på Protistatomten i Bjuv liksom på fler nybyggda bostäder både i Billesholm och Ekeby.

Det S-ledda styret har avsatt 130 miljoner kronor i den ekonomiska planen för 2021 projektet Medborgaren 1. Det tänkta kulturhuset med bibliotek och samlingslokaler är partiskiljande och varken SD eller M vill satsa på projektet.

Trygghetsboende
Minoritetsstyret vill att Bjuvsbostäder bygger ett trygghetsboende som det talats om sedan 2010 och har räknat med investeringsutgifter nästa år. SD och M anser att boendet ska byggas av extern entreprenör.

Om människor utifrån ska välja Bjuv är synintrycket man får när man besöker de olika kommundelarna mycket viktigt. Det verkar politikerna vara varse och på olika håll i förslagen hittar man därför inlägg om olika sätt att snygga till i kommunen. I Billesholms centrum, inför igångsättandet av Pågatågen som ska stanna på stationen.

21 miljoner kronor ligger i investeringsbudgeten för 2020 för banan och stationen. Kommunen har ett medfinansieringsavtal med Trafikverket, som bär en del av kostnaderna inför pågatågsstarten.

Nedlagda Valleberga förskola behöver ersättas och till detta öronmärks 25 miljoner kronor, samt lika mycket följande år. För om- och tillbyggnaden av själva skolan ligger mer pengar i planen för 2021 och 2022.

2,5 miljoner kronor investeras i ett tillagningskök åpå Brogårda nya förskola och bygget av förlängs och har fått 1,5 miljoner kronor ytterligare i potten.

Både SD och M vill i sina förslag ha ny upphandling för skötseln av kommunens grönområden.

Minoritetsförslaget tar upp byggandet av en cykelväg Bjuv-Mörarp.
Asfaltering av gång och cykelvägar, liksom att dessa ska belysas för ökad trygghet, återkommer också på önskelistan på flera håll.

På tal om trygghet så ville SD i sitt förslag satsa på en särskild trygghetsvärd.

Kommunens ekonomi är som på många håll i landet ansträngd.  I år ska verksamheterna effektivisera bort cirka 3,5 miljoner kronor. Och nästa år ska 7 miljoner hyvlas bort.

På agendan för kvällens möte finns också förutom budgetmanglingen förslag lagda av M och SD om att sälja ut delar av Bjuvsbostäder. För att släppa in andra byggare till den huggsexa som inte minst Sellebergaprojektet kan komma att innebära. Men även för att få loss pengar som behövs i andra delar av den kommunala verksamheten.

SD och M jobbar också hårt för att bolagisera vård och omsorgsverksamheten, då de anser att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att ha den som ett kommunalt bolag än en förvaltning. Oppositionen menar att man på så sätt kan spara 10 miljoner utan att det rör verksamheten eller personalen.

Kvällens kanske hetaste potatis är nog ändå frågan om huruvida Bjuvsbostäders presidium – Stefan Svalö och Alf Nilsson – ska få sitta kvar på sina poster eller inte. SD har en tid drivit frågan om att de ska bort eftersom man anser att de två vägrat delta i en intern utredning tillsammans med Tekniska förvaltningen. Och därmed begått tjänstefel.

Det har bidragit till att kommunen idag har en låneskuld på cirka 607 miljoner kronor, om man räknar bort pensionsskulden. Kommunalskatten ligger kvar på 20,99 kronor nästa år, det har politikerna i fullmäktige redan enats om.


Marianne Rönnberg Galmor