-
- Idag har vi träffats i Riksdagshuset för att tillsammans med olika representanter för Riksdagen och lyssnat till Tore Lyng, ordförande för norska Lyng Seafood AS. Som planerar att förverkliga en laxodling i vår kommun.

Så skrev Bjuvs kommunalråd Anders Månsson på sin privata Facebooksida onsdagen den 4 december. Det han syftar på är en fiskodling i Gunnarstorp. På Wrams Gunnarstorps mark.

Projektet presenterades för bl a kommunstyrelsen i Bjuv i början på sommaren så någon direkt överraskning är detta såklart inte för politiker och vissa näringslivsidkare i trakten. Gemene man berörs däremot av anläggningen i den händelse den kommer att skapa jobb. Och har inte i samma utsträckning hört talas om planerna ännu.

Ingen ansökan än
Vi talar med Jenny Olsson, Senior Consultant på Ramboll, som har den övergripande kontrollen över det omfattande affärsprojektet.

- Först ska sägas att det än så länge bara handlar om framtagande av samrådshandlingar och avgränsningssamråd, inleder Jenny Olsson. Någon formell ansökan om att få bygga anläggningen har ännu inte gjorts.

Jordbruksmark – industrimark
Den tänkta marken är vad vi erfar placerad snett mittemot den gamla idrottsplatsenTornevallen i Gunnarstorp och är idag klassad som jordbruksmark. För att den ska få omvandlas till industrimark krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en bedömning av lämpligheten för hela anläggningen (odling, beredning och paketering) både med hänsyn till placering, miljöpåverkan mm när den ger tillstånd enligt miljöbalken.

Miljöbalksfrågorna i sammanhanget är över huvud taget omfattande så det gäller att först sondera terrängen innan ansökan om miljötillstånd etc lämnas in. Lokalt och idag tydligen också på riksplanet. Möten har tidigare också hållits med NSVA och förutom Bjuvs kommun så berör bygget även Åstorps kommun.

Berör även Åstorp
Med på mötet i Riksdagen på onsdagen fanns därför också från Åstorp Per-Arne Håkansson, (S) och tillika riksdagspolitiker och från regeringen mötte den fiskepolitiskt ansvarige Marcus Selin upp. Tillsammans med en representant från Business Sweden. För att diskutera möjligheter för en etablering i Bjuv med sikte på omfattande nordisk export.

Backa bandet
Men vi tar det från början. Den norske affärsmannen Tore Lyng, själv fiskare, handlare och grossist, vill skapa en fiskodlingsanläggning i Gunnarstorp. Under varumärket Nordic Salmon AB. Det är här Jenny Olsson kommer in i bilden.

- Tanken på just Bjuvs kommun uppstod när Findus lade ner och Wrams Gunnarstorp visade sig ha marken, konstaterar hon och berättar vidare:

Landbaserad odling
- Det ska vara en landbaserad odling, något som kommer mer och mer. Det finns inte någon motsvarande fabrik idag. Det finns mindre anläggningar idag. I Norge, Chile och USA finns det större landbaserade odlingar.

Anders Månsson avslöjar i sitt inlägg att det handlar om laxöring och lax och alla har vi väl hört om de sjukdomar som den odlade laxen har jämfört med den vilda.

Mindre risk för sjukdom
Men i dammarna i Gunnarstorp ska det inte odlas sjuk fisk. Laxlus mm kommer sig av att de norska odlingarna vi läst om är placerade i havet. I Gunnarstorp ska bassängerna stå på land. Då har man bättre koll på fisken och hur den mår och utan sjukdomarna behöver fiskarna inte heller ges antibiotika. En synnerligen god nyhet också för oss människor förstås.

Vattnet renas från organiskt material som fiskarnas fekalier och slammet planeras att gå in i Söderåsens biogasanläggning på Wrams Gunnarstorp.

Nya jobb till trakten
Förutom odling ska anläggningen omfatta förädling och paketering. Den förväntas naturligtvis från politiskt håll ge Bjuvs kommun nya jobb.

Varför Bjuv och luktar det?

- Fördelen med Bjuv är att det ligger nära hamnar med frakt till övriga Europa, säger Jenny Olsson.

Kommer det att lukta fisk om anläggningen?

- Själva odlingsanläggningen är inomhus och luktar inte vid normal drift. Det som kan innebär lukt är när vatten från anläggningen samlas upp. Man kan placera dammar och vidta åtgärder för att förhindra att det uppsamlade vattnet luktar, fortsätter Jenny Olsson.

- För oss är det noga att vi inte stör omgivningen.

Många möten återstår
Möten med både Länsstyrelsen Skåne och Söderåsens Miljöförbund är redan avklarade. Liksom med kommunpolitikerna och berörda ledamöter i Sveriges Riksdag.

- Sedan ska vi ha möten med Länsstyrelsen igen, säger Jenny Olsson. Och så blir det samråd med både närboende och fler berörda myndigheter. Förslaget kommer även att kungöras, bla i media.

I början av år 2020 kan Gunnarstorpsborna, om alla kvarnar mal som förväntat, börja se planerna på fiskodlingen ta fysisk form.

Marianne Rönnberg Galmor